COVID-19

‘บุรีรัมย์’ โวยข่าวปลอมได้ ‘ไฟเซอร์’ มากสุดเป็นอันดับ 3 ของประเทศ

ไม่จริง!! “สสจ.บุรีรัมย์” แจงข่าวปลอมได้ “วัคซีนไฟเซอร์” มากสุดเป็นอันดับ 3 ของประเทศ ชี้ข้อเท็จจริงคือได้รับการจัดสรรอยู่ลำดับที่ 10

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ ได้โพสต์ข้อความ ผ่านเฟซบุ๊ก สสจ.บุรีรัมย์ ชี้แจงกรณีข่าวจังหวัดบุรีรัมย์ได้รับการจัดสรรวัคซีนไฟเซอร์เป็นอันดับที่ 3 ของประเทศ โดยชี้แจงว่า สสจ.บุรีรัมย์ ชี้แจง กรณีข่าวปลอมเรื่องจำนวนวัคซีนไฟเซอร์ ที่จัดสรรให้จังหวัดบุรีรัมย์

จากที่มีกระแสข่าวทางโซเชียลว่า จังหวัดบุรีรัมย์ได้รับจัดสรรวัคซีน ไฟเซอร์ (Pfizer) มาก่อนที่กระทรวงสาธารณสุขจัดสรรให้ และได้รับสรรจำนวนวัคซีนเป็นลำดับที่ 3 ของประเทศ นั้น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ ขอชี้แจงว่า

ข่าวปลอมบุรีรัมย์10864

1. เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ให้บริการด่านหน้า ได้มีการยื่นความจำนงค์ตามสิทธิการฉีดเข็ม 3 ถึง 10,093 คน และขอรับวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) รายใหม่ เข็ม 1 และ 2 จำนวน 240 คน (480 โดส) รวมทั้งหมด 10,573 โดส โดยได้รับการจัดสรรวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม ที่ผ่านมา พร้อมกันทั่วประเทศ จำนวน 7,200 โดส ซึ่งแบ่งเป็น

ประเภทที่ 1 (บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขด่านหน้า) จำนวน 6,960 โดส

ประเภทที่ 2 (บุคลากรที่ไม่เคยฉีดวัคซีนใดๆมาก่อน) จำนวน 240 โดส ซึ่งเป็นการจัดสรรวัคซีนเบื้องต้น ตามเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุข และต้องได้รับจัดสรรวัคซีน ส่วนที่เหลือเพิ่มอีก 3,373 โดส (โดยประมาณ)

224830529 4838039896212476 6126254389903258080 n

2. จำนวนวัคซีนที่จังหวัดบุรีรัมย์ได้รับจัดสรร ไม่ได้อยู่ในลำดับ 3 ของประเทศ ตามข่าว

“ข้อเท็จจริงคือจังหวัดบุรีรัมย์ได้รับการจัดสรรวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) อยู่ลำดับที่ 10 ของประเทศ”

(หมายเหตุ ตามหนังสือที่ สธ. 0410.3/ว516 ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2564)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

230050228 4838039729545826 9005119425563081177 n

อ่านข่าวเพิ่มเติม