ดูหนังออนไลน์
COVID-19

โพลคนกรุง 79% ยกนิ้วควรเข้ารับวัคซีน แอบหวั่นประสิทธิผลวัคซีน อยากฉีดไฟเซอร์มากที่สุด

กรมควบคุมโรค เผย โพลคนกรุง 79% เห็นด้วยว่าควรเข้ารับวัคซีน ส่วนใหญ่มีความเครียดกลัวติดเชื้อโควิด-19 แต่มีแอบไม่มั่นใจในประสิทธิผลวัคซีน กรมควบคุมโรค ย้ำผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปและกลุ่มเสี่ยงควรฉีดวัคซีน

นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค เปิดเผยว่า กรมควบคุมโรค ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนผ่านดีดีซีโพล (DDC Poll) เรื่อง วัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ในพื้นที่กรุงเทพฯ” จากกลุ่มตัวอย่าง 1,500 คน ช่วงอายุตั้งแต่ 15- 60 ปีขึ้นไป จาก 50 เขตในจังหวัดกรุงเทพฯ วันที่ 24 – 25 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา พบ ผลโพลคนกรุง 79% เห็นด้วยว่าควรเข้ารับวัคซีน

โพลคนกรุง

ทั้งนี้ พบว่าผู้ตอบแบบสำรวจ 76.5% ได้รับวัคซีนโควิด-19 แล้ว โดยเป็นวัคซีน 1 เข็ม 44% ครบ 2 เข็ม 32.3% และเข็มที่ 3 อยู่ที่ 0.3% โดยเป็นผู้ที่ได้รับวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า 47.3% ซิโนแวค 28.3% และอีก 1% เป็น ซิโนฟาร์ม

ส่วนช่องทางเข้าถึงบริการฉีดวัคซีนด้วยช่องทาง ดังนี้

  • ประกันสังคม/โควตา หน่วยงาน 32.1%
  • หมอพร้อม 19.5%
  • ไทยร่วมใจ 11.4%

ขณะที่กว่าครึ่งของการสำรวจ หรือ 59.1% ตอบว่าเข้าถึงระบบการจองยาก และอีกส่วนหนึ่งจำนวน 22% ยังไม่ได้ลองเข้าไปทำการจอง

โพลคนกรุง อยากฉีดไฟเซอร์ มากที่สุด

เมื่อถามถึงชนิดวัคซีนที่คนกรุงเทพฯ ต้องการมากที่สุด 46.3% คือ ไฟเซอร์ อันดับสอง โมเดอร์นา 27.5% และ จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน 9.3% มีผู้ตอบว่ายี่ห้ออะไรก็ได้ ขอให้ได้ฉีดในสถานการณ์ที่มีคนติดเชื้อในปริมาณมาก 2.8%

นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ 1
นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค

สำหรับกลุ่มผู้ตอบ 79% ที่เห็นว่า ควรไปฉีดวัคซีนโควิด-19 เนื่องจาก

  • เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้ตัวเอง
  • กลัวการติดเชื้อและผลข้างเคียงที่เกิดจากการเจ็บป่วย
  • จะได้ใช้ชีวิตปกติ
  • กลัวรัฐบาลไม่ให้ความช่วยเหลือ
  • ไม่มีทางเลือก
  • ลงทะเบียนจองโดยโอนเงินจองไปแล้ว

ในส่วนของ 21% ที่ไม่อยากไปฉีดสาเหตุจาก

1. กลัวผลข้างเคียงของวัคซีนที่มีอยู่

2. อยากฉีดวัคซีนทางเลือกที่มีประสิทธิภาพแต่ยังไม่เข้ามาในไทย

ฉีดวัคซีน 2

จากสถานการณ์ที่มีการระบาดในปัจจุบัน มาตรการใดที่เป็นมาตรการสำคัญ ที่ทำให้ควบคุมการระบาดได้ ผู้ตอบเห็นว่า 55.93% มาตรการทางกฎหมาย ร่วมกับมาตรการวัคซีน 44.53% คิดว่า มาตรการส่วนบุคคลร่วมกับ มาตรการฉีดวัคซีน 31.53% คิดว่า มาตรการส่วนบุคคลร่วมกับ มาตรการทางกฎหมาย และ 1 ใน 3 ของผู้ตอบแบบสำรวจ คิดว่าต้องใช้ทุกมาตรการร่วมกัน

ในส่วนของความวิตกกังวลในสถานการณ์ การระบาดระลอกใหม่นี้ ผู้ตอบแบบสอบถามกว่า 80% มีความวิตกกังวลมาก โดยสาเหตุ คือ กลัวติดเชื้อโควิด 19 เรื่องปัญหารายได้ลดลงและขาดรายได้ ด้านการเรียนไม่ต่อเนื่อง และกังวลเรื่องผลข้างเคียงของวัคซีน/ได้รับวัคซีนที่ไม่มีประสิทธิภาพ

จากจำนวนกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม ซึ่งมีผู้สูงอายุอาศัยอยู่ในครอบครัวด้วย คิดเป็น 65.7% ผู้สูงอายุกลุ่มนี้ได้รับวัคซีนแล้ว คิดเป็น 79.92% ซึ่งยังต้องเร่งฉีดวัคซีนให้แก่กลุ่มผู้สูงอายุให้ครอบคลุมถึง 80% ต่อไป

ข้อมูลฉีดวัคซีน ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์-28 กรกฎาคม 2564 เวลา 22.00 น. มีผู้รับวัคซีนสะสมจำนวน 5,668,720 โดส เป็นการฉีดเข็มที่ 1 จำนวน 4,643,227 โดส คิดเป็น 60.31% เข็มที่ 2 จำนวน 1,025,493 โดส คิดเป็น 13.32% (ประชากรกรุงเทพฯ 7,699,174 คน)

อ่านข่าวเพิ่มเติม