COVID-19

อย่าลืม! วันนี้ 10.10 น. เปิดจองซิโนฟาร์ม รอบเก็บตก เช็คเงื่อนไข-ช่องทางลงทะเบียนด่วน!

เปิดจองซิโนฟาร์ม เริ่มวันนี้ สำหรับประชาชน รอบเก็บตก 48,756 คนที่ลงทะเบียนรอบแรกสำเร็จ แต่ยังไม่ได้เข้าจองวัคซีน อ่านด่วน ช่องทาง วิธีการจอง อย่าพลาดซ้ำ

โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประกาศเปิดให้ประชาชนทั่วไป ที่ลงทะเบียนจอง ฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม รอบแรก เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2564 สำเร็จ แต่ยังไม่ได้เข้าจองวัคซีน ให้ได้จองวัคซีนอีกครั้ง เริ่มวันนี้ (27 กรกฎาคม 2564) ตั้งแต่เวลา 10.10 น. จนถึงวันที่ 28 กรกฎาคม 2564 เวลา 18.00 น.

เปิดจองซิโนฟาร์ม

สำหรับการเปิดจอง ฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม ครั้งนี้ มีผู้ได้รับสิทธิจำนวน 48,756 ราย และสามารถเลือกเข้ารับการฉีดวัคซีน ในโรงพยาบาลที่กำหนดได้ตั้งแต่วันที่ 6-15 สิงหาคม 2564

ช่องทาง เปิดจองซิโนฟาร์ม รอบเก็บตก

1. เว็บไซด์ https://sinopharm.cra.ac.th

2. แอปพลิเคชั่น CRA SINOP ทั้งระบบ iOS และ Android

ทั้งนี้ หากไม่ได้เข้ามาดำเนินการจองวัคซีน และโอนเงินภายในวันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2564 ระบบจะยกเลิกการลงทะเบียนโดยอัตโนมัติ และหากยังมีความประสงค์ ในการจองวัคซีนซิโนฟาร์ม จะต้องทำการลงทะเบียนใหม่ ในครั้งต่อไป

ซิโนฟาร์ม 4

สำหรับ อัตราค่าวัคซีนซิโนฟาร์มอยู่ที่ 2 โดสต่อคน 1,554 บาท หรือโดสละ 777 บาท โดยทุก ๆ 2 โดส ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จะบริจาคสมทบครึ่งโดส ให้กับผู้ด้อยโอกาส

เงื่อนไขการจอง

  • เฉพาะผู้ที่ลงทะเบียน จองวัคซีนซิโนฟาร์มรอบแรก เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2564 สำเร็จ แต่ยังไม่ได้เข้าจองวัคซีน
  • สงวนสิทธิ์เฉพาะประชาชน ที่ยังไม่เคยรับวัคซีนเข็มแรก และพร้อมเข้าฉีดวัคซีนได้ทันทีเท่านั้น
  • ลงทะเบียนจองวัคซีนด้วย เลขที่บัตรประชาชน หรือเลขที่หนังสือเดินทาง สำหรับชาวต่างชาติ หรือเลขที่บัตรประจำตัว คนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยได้ และต้องตรงกับของผู้ที่จะเข้ารับการฉีดวัคซีนเท่านั้น
  • ภายหลังจากชำระเงิน ค่าวัคซีนเรียบร้อยแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้ ทุกกรณี

อ่านข่าวเพิ่มเติมคลิก

Avatar photo