ดูหนังออนไลน์
COVID-19

ผู้ติดเชื้อ แยกกักตัวที่บ้าน สมาชิกในครอบครัว ปฎิบัติตัวอย่างไร เช็คเลย

ผู้ติดเชื้อ แยกกักตัวที่บ้าน กรมอนามัย แนะครอบครัวเตรียมให้พร้อม จัดเตรียมพื้นที่และการจัดการบ้าน พร้อมให้แนวทางการปฏิบัติตัวของผู้ที่พักอาศัย และผู้ดูแลที่อยู่ร่วมกับผู้ติดเชื้อ

นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโควิด-19 ได้ขยายเป็นวงกว้างและจำนวนมาก ทำให้ต้องมี ผู้ติดเชื้อ แยกกักตัวที่บ้าน (Home Isolation) ระหว่างการรอเตียงเข้ากักตัวในสถานที่ที่รัฐจัดให้ เพื่อควบคุมป้องกันไม่ให้เชื้อโรคแพร่กระจาย

ผู้ติดเชื้อ แยกกักตัวที่บ้าน

คำแนะนำ 9 ข้อ สำหรับครอบครัว เพื่อเตรียมความพร้อม กรณีมีผู้ติดเชื้อ แยกกักตัวที่บ้าน

1. แยกส่วนหรือพื้นที่เว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 – 2 เมตร

2. หากมีพื้นที่จำกัด ให้จัดทำฉากกั้น ระหว่างผู้ต้องถูกแยกกักตัว และคนอื่น ๆ ในครอบครัว

3. จัดห้องพักให้โปร่ง อากาศถ่ายเทได้ดีมีแสงแดดเข้าถึง

4. แยกของใช้ส่วนตัว เช่น ผ้าเช็ดตัว แก้วน้ำ จานชาม เป็นต้น

5. ในกรณีซักมือควรแยกการทำความสะอาดเสื้อผ้า

6. การใช้ห้องน้ำ ห้องส้วมกรณีที่ไม่สามารถแยกห้องได้ ให้ผู้อื่นใช้ห้องน้ำก่อน ส่วนผู้แยกกักตัวให้ใช้เป็นคนสุดท้าย พร้อมทำความสะอาดให้เรียบร้อย ด้วยผ้าชุบน้ำยาฟอกขาวความเข้มข้น 0.1% หรือแอลกอฮอล์ 70% หรือไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ 0.5%

7. เตรียมถังขยะมีฝาปิดมิดชิด และของใช้ส่วนตัว ไว้สำหรับผู้ป่วยโดยเฉพาะ ทั้งในบริเวณที่นอนและห้องน้ำ

8. ถ้ามีห้องนอนห้องเดียวแต่ต้องนอนร่วมกับคนในบ้าน ต้องเปิดประตูหน้าต่างให้โล่ง โปร่งที่สุด พยายามอยู่ห่างจากคนในครอบครัวให้มากที่สุด และวัดไข้ทุกวัน หากพบมีไข้สูงกว่า 37.5 องศาเซลเซียส ร่วมกับมีอาการทางเดินหายใจ ตาแดง ผื่นแดง ถ่ายเหลว หรือหากตรวจวัดค่าออกซิเจน ในเลือดแล้วพบว่ามีค่าต่ำกว่า 95% ให้ไปพบแพทย์ทันที

ผู้ติดเชื้อ แยกกักตัวที่บ้าน

คำแนะนำการปฏิบัติตัว ของผู้ที่พักอาศัย และผู้ดูแล

 • ที่อยู่ร่วมกับ ผู้ติดเชื้อในบ้าน คอนโด หรือแฟลต ต้องสวมหน้ากากตลอดเวลา
 • ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยน้ำและสบู่นานอย่างน้อย 20 วินาที
 • แยกของใช้ส่วนตัว
 • แยกกันกินอาหารและไม่ดื่มน้ำร่วมกัน
 • เก็บล้างภาชนะด้วยน้ำยาล้างจาน นำไปผึ่งแดดให้แห้ง
 • เตรียมจัดของใช้สำหรับผู้ต้องแยกกักกับผู้อื่น เช่น ผ้าเช็ดตัว เสื้อผ้า อุปกรณ์การกินอาหาร อุปกรณ์ทำความสะอาด
 • หลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้ชิดกับผู้แยกกัก โดยเฉพาะในห้องที่ใช้เครื่องปรับอากาศ
 • แยกตะกร้าและแยกซัก ส่วนการใช้เครื่องซักผ้า และการตากสามารถรวมกันได้
 • ควรทำสะอาดบ้านสม่ำเสมอทุกวัน ด้วยน้ำยาถูพื้นหรือน้ำยาฆ่าเชื้อ สำหรับเช็ดพื้นผิว และน้ำยาอเนกประสงค์ บริเวณจุดสัมผัสต่าง ๆ
 • สำหรับการกินอาหาร ต้องเน้น ปรุงสุก กินอาหารที่มีประโยชน์
 • ดื่มน้ำสะอาด 6-8 แก้วต่อวัน
 • พักผ่อนให้เพียงพอ
 • หากิจกรรมผ่อนคลายเพื่อลดภาวะเครียด
 • ในแต่ละวันให้รวบรวมขยะ หน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วไว้ในถุง ก่อนทิ้งให้ใส่น้ำยาฟอกขาว 2 ฝา ก่อนใส่ถุงอีกชั้น ปิดปากถุงให้สนิท

สำหรับผู้ดูแลสถานที่ประเภทคอนโดหรือแฟลต ขอให้เพิ่มช่องทางประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับโรคโควิด-19 และแนวทางการปฏิบัติตัวให้กับผู้อยู่อาศัย มีการทำความสะอาดพื้นที่ส่วนกลางเป็นประจำทุกวัน และเพิ่มความถี่ในจุดเสี่ยง โดยใช้น้ำยาฆ่าเชื้อ เช็ดทำความสะอาด บริเวณที่มีการสัมผัสร่วมกันบ่อย ๆ  รวมทั้งอาจจัดให้มีจุดบริการแอลกอฮอล์เจล 70 เปอร์เซ็นต์ บริเวณจุดเข้าออกต่าง ๆ ด้วย

อ่านข่าวเพิ่มเติม