COVID-19

‘ราชทัณฑ์’ ยังติดเชื้อเพิ่มเฉียด 2,000 ราย ลั่น 116 แห่งปลอดโควิด แจ้งด่วนไม่เคยประกาศรับบริจาค


กรมราชทัณฑ์ รายงานผู้ต้องขัง ติดเชื้อโควิดเพิ่ม 1,902 เผย 116 แห่งปลอดโควิด คุมได้แล้ว 2 แห่ง เหลืออีก 3 แห่งที่ยังเร่งจัดระบบ รพ.สนาม

ศูนย์บัญชาการการแก้ไข ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 กรมราชทัณฑ์ (ศบค.รท.) รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค โควิด-19 ในเรือนจำและทัณฑสถาน ข้อมูล ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2560 เวลา 18.00 น. มีผู้ต้องขังติดเชื้อรายใหม่จำนวน 1,902 ราย รักษาหาย 1,140 ราย ทำให้มีผู้ต้องขังที่ยังติดเชื้ออยู่ในการดูแลของกรมราชทัณฑ์ 14,714 ราย

โควิด กรมราชทัณฑ์

ด้านสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค โควิด-19 ในเรือนจำ และทัณฑสถาน พบว่า ภาพรวมชัดเจนและดีขึ้น โดยจากการตรวจสอบการติดเชื้อ ของเจ้าหน้าที่ และผู้ต้องขัง ยืนยันว่า เรือนจำเรือนจำทั้ง 116 แห่ง ไม่มีผู้ติดเชื้อ ส่วนที่พบการแพร่ระบาดและพ้นสภาวะแล้ว 2 แห่งคือ เรือนจำกลางเชียงใหม่ และเรือนจำกลางจังหวัดนราธิวาส

ส่วนอีก 8 แห่งในเขตกรุงเทพฯ และนนทบุรี มีจำนวนผู้หายแล้วเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน คงเหลือเพียง 3 แห่ง คือ เรือนจำจังหวัดสงขลา เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา และทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง ที่ยังอยู่ระหว่างการจัดระบบโรงพยาบาลสนาม

สำหรับข้อสงสัย เกี่ยวกับรายงานยอดผู้ติดเชื้อโควิค-19 ของ ศบค.รท. ที่มีความแตกต่างจากยอดของ ศบค. นั้น กรมราชทัณฑ์ ขอเรียนว่า ได้มีการประสานกับ กรมควบคุมโรคอย่างใกล้ชิด โดยมีการปรับระบบการจัดเก็บข้อมูล รูปแบบข้อมูล และระยะเวลาในการจัดส่งข้อมูล เพื่อให้รายงานสอดคล้อง และเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับ ศบค. ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

กรมราชทัณฑ์ โควิด

ขณะเดียวกัน กรมราชทัณฑ์ขอชี้แจง และทำความเข้าใจ กรณีสื่อสังคมออนไลน์ แชร์ข้อมูลเชิญชวน เพื่อขอรับบริจาคเงิน และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้แก่เรือนจำและทัณฑสถาน เพื่อนำไปช่วยผู้ต้องขังจากการแพร่ระบาดของ โควิด-19 ว่า ได้สั่งการไม่ให้เรือนจำ และทัณฑสถานใด ๆ ประกาศเชิญชวน หรือประชาสัมพันธ์ เพื่อขอรับบริจาคเงิน หรือสิ่งของอุปกรณ์ทางการแพทย์ เว้นแต่มีผู้มีจิตศรัทธาแจ้งความประสงค์ต้องการบริจาค หรือนำมามอบให้แก่ เรือนจำและทัณฑสถานเอง จึงสามารถรับบริจาคได้

พร้อมกันนี้ ขอยืนยันว่า กรมราชทัณฑ์ จะดูแลและช่วยเหลือผู้ต้องขังทุกคน ให้ได้รับการรักษาด้านสุขภาพอย่างเท่าเทียม เต็มที่ และดีที่สุด ตามมาตรฐานของ กระทรวงสาธารณสุข ตลอดจนขอส่งกำลังใจไปยังเจ้าหน้าที่กรมราชทัณฑ์ ทั้งในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ รวมทั้งประชาชนทุกคน ให้ร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง

กรมราชทัณฑ์

อ่านข่าวเพิ่มเติม