ดูหนังออนไลน์
Royal News

‘ในหลวง’ พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์กว่า 48 ล้าน จัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ให้ ‘กรมราชทัณฑ์’

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทาน อุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่กรมราชทัณฑ์ เพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนเครื่องมือ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ สำหรับรองรับ และแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ที่แพร่กระจายในทัณฑสถาน และเรือนจำต่าง ๆ ส่งผลให้พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในหมู่ผู้ต้องขังเพิ่มมากขึ้น และบางรายมีอาการหนัก ซึ่งต้องได้รับ การรักษาพยาบาลโดยใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์พิเศษ

วันนี้ (27 พ.ค.) ที่กรมราชทัณฑ์ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่กรมราชทัณฑ์ โดยพันตำรวจเอก ณรัชต์ เศวตนันทน์ รองเลขาธิการพระราชวัง เป็นผู้เชิญอุปกรณ์ทางการแพทย์พระราชทานไปในพิธี

ในการนี้ นายอายุตม์ สินธพพันธุ์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เข้ารับพระราชทานอุปกรณ์ทางการแพทย์หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พร้อมด้วยศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ ผู้บัญชาการเรือนจำ ผู้บัญชาการทัณฑสถาน ผู้อำนวยการทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ ผู้อำนวยการกองบริการทางการแพทย์ และผู้บริหารของกรมราชทัณฑ์ ร่วมในพิธี

ทั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชทรัพย์ ส่วนพระองค์ จำนวน 48,345,200 บาท ในการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์พระราชทานแก่กรมราชทัณฑ์ ประกอบด้วย

 • เครื่องเอกซเรย์ดิจิทัลเคลื่อนที่พร้อมระบบ AI จำนวน 10 เครื่อง
 • เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว จำนวน 1,000 เครื่อง
 • ชุดอุปกรณ์ปกป้องระบบการหายใจแบบจ่ายอากาศบริสุทธิ์ (PAPR) จำนวน 8 ชุด
 • เครื่องช่วยหายใจชนิดปริมาตรและความดัน จำนวน 4 เครื่อง (ซึ่งจะส่งมอบภายในเดือนพฤษภาคม 2564)
 • เครื่องช่วยหายใจอัตราไหลสูง Hi – flow Nasal Cannula (HFNC) จำนวน 20 เครื่อง
 • เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ (Infusion Pump) จำนวน 40 เครื่อง
 • เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำโดยกระบอกฉีด (Syringe Pump) จำนวน 20 เครื่อง

ในการนี้ กรมราชทัณฑ์จะจัดส่งอุปกรณ์ทางการแพทย์ ที่ได้รับพระราชทานดังกล่าวไปยังทัณฑสถาน และเรือนจำต่าง ๆ ได้แก่

 • ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์
 • เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร
 • เรือนจำกลางคลองเปรม
 • เรือนจำพิเศษธนบุรี
 • ทัณฑสถานหญิงกลาง
 • เรือนจำกลางเชียงใหม่
 • เรือนจำกลางนนทบุรี
 • เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา
 • ทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลาง
 • เรือนจำกลางสมุทรปราการ

เพื่อรองรับ และแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งแพร่กระจายอย่างรวดเร็วในทัณฑสถาน และเรือนจำหลายแห่ง ทั้งยังจะช่วยเพิ่มศักยภาพ และประสิทธิภาพในการดูแลรักษาผู้ต้องขังที่ได้รับเชื้อโควิด-19 ได้อย่างทั่วถึง

การได้รับพระราชทานอุปกรณ์ทางการแพทย์ครั้งนี้ ยังความปลื้มปีติ และซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีต่อบุคลากรกรมราชทัณฑ์ ตลอดจนผู้ต้องขังทั่วประเทศ

อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ได้รับพระราชทานในครั้งนี้ จะมีส่วนช่วยสนับสนุนภารกิจของกรมราชทัณฑ์ ในการดูแลรักษาผู้ป่วยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในทัณฑสถาน และเรือนจำต่าง ๆ อย่างเต็มความสามารถ

อ่านข่าวเพิ่มเติม