ดูหนังออนไลน์
COVID-19

อีกที่! สถาบันบำราศนราดูร แจ้งเลื่อนฉีด ‘วัคซีนโควิด’ เหตุยังไม่ได้จัดสรร

สถาบันบำราศนราดูร แจ้งประชาชน เลื่อนนัดฉีดวัคซีนป้องกันโควิดเดือน มิ.ย. เป็นเดือน ก.ค. เหตุยังไม่ได้รับวัคซีน

สถาบันบำราศนราดูร กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ออกประกาศว่า

“ตามที่สถาบันฯ ได้แจ้งท่านนัดฉีดวัคซีนในเดือนมิถุนายน 2564 นั้น เนื่องจากสถาบันฯ ไม่ได้รับการจัดสรรวัคซีน ในช่วงเดือนมิถุนายน จึงขอเลื่อนวันนัดฉีดวัคซีนของท่านไปเดือนกรกฎาคม 2564 เมื่อทางสถาบันฯ ได้รับจัดสรรวัคซีนมาแล้ว จะแจ้งให้ท่านทราบวันนัดฉีดวัคซีนโดยเร็ว”

ก่อนหน้านี้ “วชิรพยาบาล” ก็ได้ออกมาประกาศเลื่อนนัดผู้ฉีดวัคซีนโควิดเข็มที่ 2 ไปแล้ว โดยระบุว่า มีความจำเป็นที่จะต้องเลื่อนการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 สำหรับผู้ที่ฉีดวัคซีน ของแอสตร้าเซนเนก้าออกไปก่อน โดยไม่ได้กำหนดเวลาอย่างชัดเจน ถึงการนัดฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 อีกครั้ง บอกแต่เพียงว่า เมื่อได้รับวัคซีนมาทางโรงพยาบาล จะแจ้งให้ทราบต่อไป

อ่านข่าวเพิ่มเติม