ดูหนังออนไลน์
COVID-19

อีกที่! สถาบันบำราศนราดูร แจ้งเลื่อนฉีด ‘วัคซีนโควิด’ เหตุยังไม่ได้จัดสรร

สถาบันบำราศนราดูร แจ้งประชาชน เลื่อนนัดฉีดวัคซีนป้องกันโควิดเดือน มิ.ย. เป็นเดือน ก.ค. เหตุยังไม่ได้รับวัคซีน

สถาบันบำราศนราดูร กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ออกประกาศว่า

“ตามที่สถาบันฯ ได้แจ้งท่านนัดฉีดวัคซีนในเดือนมิถุนายน 2564 นั้น เนื่องจากสถาบันฯ ไม่ได้รับการจัดสรรวัคซีน ในช่วงเดือนมิถุนายน จึงขอเลื่อนวันนัดฉีดวัคซีนของท่านไปเดือนกรกฎาคม 2564 เมื่อทางสถาบันฯ ได้รับจัดสรรวัคซีนมาแล้ว จะแจ้งให้ท่านทราบวันนัดฉีดวัคซีนโดยเร็ว”

E2R3bARUcAY31R7

ก่อนหน้านี้ “วชิรพยาบาล” ก็ได้ออกมาประกาศเลื่อนนัดผู้ฉีดวัคซีนโควิดเข็มที่ 2 ไปแล้ว โดยระบุว่า มีความจำเป็นที่จะต้องเลื่อนการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 สำหรับผู้ที่ฉีดวัคซีน ของแอสตร้าเซนเนก้าออกไปก่อน โดยไม่ได้กำหนดเวลาอย่างชัดเจน ถึงการนัดฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 อีกครั้ง บอกแต่เพียงว่า เมื่อได้รับวัคซีนมาทางโรงพยาบาล จะแจ้งให้ทราบต่อไป

อ่านข่าวเพิ่มเติม