COVID-19

อัพเดท ฉีดวัคซีนโควิด ทุกจังหวัดเตรียมสถานที่กว่า 1,400 จุด ทั่วประเทศ

ศบค.มท. เผยทุกจังหวัด เตรียมความพร้อมสถานที่กว่า 1,400 จุด สำหรับบริการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 ประชาชนทั่วประเทศ

ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.) เปิดเผยว่า นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้สั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด เสนอคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด พิจารณาร่วมกัน ด้านการเตรียมความพร้อมในการฉีดวัคซีนของจังหวัด ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ภายในวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

ฉีดวัคซีน 1

ทั้งนี้ ได้เน้นย้ำให้ทุกจังหวัด วางระบบการฉีดวัคซีนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทั่วถึง สะดวก และเป็นไปตามลำดับความสำคัญ รวมทั้งความพร้อมของสถานที่ฉีดวัคซีน บุคลากร และวัสดุอุปกรณ์

จากข้อมูล ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 พบว่า ทุกจังหวัดทั่วประเทศ เตรียมความพร้อมสถานที่สำหรับบริการฉีดวัคซีน COVID-19 ประชาชน จำนวนกว่า 1,400 แห่ง สามารถรองรับประชาชนได้รวม 8.2 แสนคนต่อวัน

อ่านข่าวเพิ่มเติม