ดูหนังออนไลน์
COVID-19

โควิด ‘เพชรบุรี’ ลามหนัก ‘รง.แคล-คอมพ์’ ติดโควิด 1,690 ราย

อาการน่าเป็นห่วง โควิดเพชรบุรี วันนี้ติดเชื้อพุ่ง 437 ราย คลัสเตอร์ รง.แคล-คอมพ์ ติดเชื้อสะสม 1,690 ราย ล่าสุดออก 2 ประกาศใหม่ ตั้งด่านสกัด 2 อำเภอ 

นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เปิดเผยว่า สถานการณ์ล่าสุด ตั้งแต่วันที่ 12-21 พฤษภาคม 2564 ผลการตรวจหาเชื้อ ในกลุ่มพนักงานโรงงานแคล-คอมพ์ อิเล็คโทรนิคส์ และกลุ่มเสี่ยง จำนวนกว่า 4,740 คน พบผู้ป่วยติดเชื้อสะสม 1,690 ราย แบ่งเป็นชาวไทย จำนวน 604 ราย และชาวต่างชาติ 1,086 ราย ยังรอผลตรวจอีกประมาณ 2,000 กว่าราย

โควิด เพชรบุรี

ล่าสุด ได้ลงนามในคำสั่งจังหวัดเพชรบุรีที่ 812/2564 และ 813/2564 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยเฉพาะจากคลัสเตอร์โรงงานแคล-คอมพ์ อิเล็คโทรนิคส์

สำหรับสาระสำคัญ ของคำสั่งจังหวัดเพชรบุรี ที่ 812/2564 เรื่อง ให้เจ้าของสถานประกอบการโรงงานอุตสาหรรม และเจ้าของสถานที่พักอาศัยปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของ โควิด-19 ดังนี้

  • คัดกรองประวัติการเดินทางจากพื้นที่เสี่ยง ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ก่อนเข้าสถานประกอบการ โรงงาน ที่พักอาศัย
  • มีจุดล้างมือด้วยน้ำสะอาด พร้อมสบู่ และจุดบริการเจลแอลกอฮอล์ ไว้บริการที่จุดเข้า-ออก และพื้นที่กลาง
  • สวมหน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
  • จัดเตรียมสถานที่ ไม่แออัด ปลอดภัย ถุกสุขลักษณะ
  • พบบุคคลเข้าข่ายต้องเฝ้าระวังโรคโควิด-19 ให้เจ้าของสถานประกอบการ แจ้งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือเจ้าพนักงานควบคุมโรคในพื้นที่ ทันที เพื่อแยกกันกัน จากนั้นทำความสะอาดฆ่าเชื้อทันที
  • จัดทำข้อมูลบุคลากร พนักงาน แรงงาน ทั้งชาวไทยและต่างด้าว พร้อมที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ให้เป็นปัจจุบัน

สาระสำคัญ ของคำสั่งจังหวัดเพชรบุรี ที่ 813/2564 เรื่อง ให้พนักงาน แรงงาน บุคคล ของบริษัท แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) รายงานตัวต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรค ดังนี้

1. ให้พนักงาน แรงงาน และบุคคล รายงานตัวต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรค หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ณ รพ.สต. ในพื้นที่ที่พักอาศัย ภายใน 3 วัน ฝ่าฝืน ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 2 หมื่นบาท ตามมาตรา 51 พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 และอาจต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกิน 4 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา 18 พ.ร.ก.ฉุกเฉน พ.ศ. 2548

2. ให้ผู้อำนวยการ รพ.สต. อำเภอ สาธารณสุขอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดเตรียมสถานที่ในการตรวจ คัดกรอง และการรักษา

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป

นอกจากนี้ ยังได้สั่งการให้ตั้งด่านตรวจคัดกรองโควิด-19 รวม 14 จุด ที่ ต.สระพัง และต.บางเค็ม อ.เขาย้อย สกัดการเคลื่อนย้ายแรงงานในพื้นที่ 2 ตำบล อย่างเข้มงวด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 พร้อมทั้งเน้นย้ำให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเพชรบุรี ยังได้จัดตั้งชุดปฏิบัติการข้อมูล ประมวลสถานการณ์ การสอบสวนโรค แรงงาน แคล-คอมพ์ ที่มีทั้งผู้ป่วยติดเชื้อ ผู้มีความเสี่ยงสูง พร้อมช่วยเหลือด้านอาหารให้แรงงานที่ถูกกักตัว หลังผลการตรวจพบผู้ติดเชื้อเพิ่มต่อเนื่อง

อ่านข่าวเพิ่มเติม