ดูหนังออนไลน์
COVID-19

ซิลิค ฟาร์มา ประกาศชัด! ขายวัคซีน ‘โมเดอร์น่า’ ผ่านองค์การเภสัชกรรม เท่านั้น

ซิลิค ฟาร์มา ออกแถลงการณ์ด่วน ขายวัคซีนโควิด-19 “โมเดอร์น่า” อยู่ระหว่างเจรจากับองค์การเภสัชกรรม ย้ำการจัดซื้อต้องผ่านตัวแทนภาครัฐ คือ อภ.เท่านั้น

ฝ่ายกิจการองค์กร บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด ออกแถลงการณ์เรื่อง แถลงการณ์จาก ซิลลิค ฟาร์มา กรณีการจัดหาวัคซีนโควิด-19 ของโมเดอร์น่าในประเทศไทย ผ่านองค์การเภสัชกรรม (อภ.) โดยระบุว่า

โมเดอร์น่า
Calgary, Alberta, Canada. Nov. 27, 2020. A Moderna 1st dosis and a 2nd dosis of covid-19 vaccine on a vial bottle and injection Syringe on a white table

ตามที่ได้มีการรายงานข่าวเกี่ยวกับขั้นตอน และช่องทางการจัดซื้อ จัดหาวัคซีนโควิด-19 ของโมเดอร์น่าในประเทศไทย บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด ขอเรียนชี้แจงเกี่ยวกับนโยบายการดำเนินงานของบริษัทฯ ดังนี้

  • ซิลลิค ฟาร์มา มีความมุ่งมั่นที่จะให้ความร่วมมือกับภาครัฐ ในการจัดหาวัคซึนโควิด-19 ของโมเดอร์น่า เพื่อสนับสนุนให้ประชาชน สามารถเข้าถึงวัคซีนได้อย่างทั่วถึง และสอดคล้องกับนโยบายตามแผนงานของภาครัฐ ในการบริหารจัดการการให้วัคชีนแก่ประชาชน รวมถึงแผนการจัดซื้อ จัดหา และกระจายวัคซีนทางเลือก
  • ซิลลิค ฟาร์มา ได้ทำงานร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ในช่วงที่ผ่านมา ในการขออนุญาตขึ้นทะเบียนแบบมีเงื่อนไข ในสถานการณ์ฉุกเฉิน ที่มีการระบาดใหญ่ของโรค (Conditional Approval for Emergency Use) และได้รับการอนุมัติทะเบียนเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา โดยเงื่อนไขของการอนุมัติทะเบียนเพื่อใช้ในสถานการณ์ฉุกเฉินฯ กำหนดให้การจัดหา และกระจายวัคซีน ต้องกระทำผ่านหน่วยงานของภาครัฐ
  • ในขณะนี้ ทางบริษัทฯ กำลังอยู่ระหว่างการพูดคุยกับองค์การเภสัชกรรม ในการเร่งจัดหาวัคซีนโควิด-19 เพื่อกระจายไปยังพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ การจำหน่ายวัคซีนโควิด-19 ของโมเดอร์น่า จำเป็นต้องจัดซื้อผ่านตัวแทนภาครัฐเท่านั้น ในที่นี้คือ องค์การเภสัชกรรม ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนด ของบริษัทผู้ผลิตวัคซีนฯ และสอดคล้องกับเงื่อนไข ในการอนุมัติการขึ้นทะเบียน เพื่อใช้ในสถานการณ์ฉุกเฉินฯ
  • โมเดอร์น่า

อ่านข่าวเพิ่มเติม