Politics

วัคซีนมาแล้ว!! ‘ซิโนแวค’ แลนดิ้งถึงไทยอีก 5 แสนโดส


วัคซีนมาแล้ว!! “ซิโนแวค” จากจีนแลนดิ้งถึงไทยอีก 5 แสนโดส รวมทั้งสิ้นแล้ว 4.5 ล้านโดส

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เฟซบุ๊กเพจ สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย โพสต์รูปภาพพร้อมข้อความ โดยระบุว่า หลังจากวัคซีนซิโนแวคจำนวน 500,000 โดส ที่รัฐบาลจีนบริจาคให้ประเทศไทยได้ส่งมาถึงกรุงเทพฯ ในเมื่อวานแล้ว

วัคซีนมาแล้ว 155641

ในวันที่ 15 พฤษภาคม จีนได้ส่งออกวัคซีนซิโนแวคชุดล่าสุดอีกจำนวน500,000 โดสมาถึงกรุงเทพฯ โดยปัจจุบันจีนได้ส่งออกและบริจาควัคซีนให้ประเทศไทยแล้วจำนวน 7 ชุด รวมทั้งสิ้น 4.5 ล้านโดส

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Siree Osiri OHO BANGKOK