ดูหนังออนไลน์
COVID-19

‘ทส.’ ร่วมสู้ ‘โควิด’ รับมอบลังกระดาษกว่า 10 ตัน นำไปรีไซเคิล ทำเตียงสนาม

ทส. ผนึกกำลังสู้ภัยโควิด  รับมอบลังกระดาษกว่า 10 ตัน จากภาคเอกชน นำไปรีไซเคิล ทำเป็นเตียงสนาม

วันนี้ (7 พ.ค.)  นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม (ทส.) มอบหมายให้ นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นผู้แทนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับมอบกล่อง และลังกระดาษเก่า ที่ไม่ได้ใช้งานแล้วจาก บริษัท ไมโครชิพ เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด

โดยมีนายนฤมิต เป้าประดิษฐ์ ผู้อำนวยการฝ่ายสนับสนุน และบริการ เป็นผู้แทนส่งมอบ กล่อง และลังกระดาษเก่า จำนวนกว่า 10 ตัน เพื่อนำไปสนับสนุน “โครงการรวมใจสู้ โควิด เปลี่ยนกระดาษเป็นเตียงสนามกระดาษ เอสซีจีพี” นำไปบริจาคให้โรงพยาบาลสนาม เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19 และบุคลากรทางการแพทย์

​​​อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้ความสำคัญกับการร่วมมือ ร่วมใจต้านภัยโควิด 19 ภายใต้แนวคิด “ชีวิตวิถีใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” นอกเหนือจากการให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามมาตรการอยู่บ้านหยุดเชื้อ เพื่อชาติ การรักษาระยะห่างทางสังคม ตลอดจนการทำงานที่บ้าน (WORK FROM HOME) อย่างเคร่งครัดแล้ว การสร้างการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการร่วมแบ่งปันช่วยเหลือเกื้อกูลสังคม และพี่น้องประชาชน ภายใต้สถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ก็เป็นสิ่งสำคัญ

การระบาดของ COVID-19 ในปีที่ผ่านมา เกิดปัญหาขยะพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง จากการใช้บริการ Food Delivery เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จับมือกับภาคธุรกิจเอกชน ร่วมรณรงค์ผ่านทางโครงการ “เปลี่ยนพลาสติกเป็นบุญ (เมื่อคุณหมุนเวียน)” เชิญชวนให้ประชาชน คัดแยกขยะพลาสติก จากการใช้บริการ Food Delivery ส่งกลับไปรีไซเคิล ซึ่งได้รับความร่วมมือและการตอบรับอย่างดี และเกิดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันในการจัดการพลาสติกใช้แล้ว โดยการนำไปหมุนเวียนผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือนำไปทำประโยชน์กับส่วนรวม และยังช่วยลดปัญหาขยะจากพลาสติกในธรรมชาติอีกทางหนึ่ง

​ในปีนี้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มอบหมายให้กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ยกระดับการดำเนินงานให้เข้มข้นมากยิ่งขึ้น ผ่านโครงการ “เปลี่ยนขยะเป็นบุญ (เมื่อคุณหมุนเวียน)” เพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม และส่งเสริมการนำขยะที่ผ่านการใช้งานแล้ว กลับเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล ผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ ส่งต่อคืนประโยชน์ให้กับสังคมในรูปแบบต่าง ๆ ลดปริมาณขยะ และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด

โดยเชิญชวนข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และบุคลากรในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงประชาชนทุกภาคส่วน ร่วมกันบริจาค ลัง หรือกล่องกระดาษ ที่ไม่ได้ใช้แล้ว เพื่อรวบรวมส่งต่อให้กับ SCGP และ Lotus’s นำไปรีไซเคิล และผลิตเป็นเตียงสนาม

สำหรับผู้สนใจ สามารถร่วมบริจาคกล่องหรือลังกระดาษใช้แล้ว ได้ที่จุดรับบริจาคบริเวณชั้น 1 อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และจุดรับบริจาคในโลตัส ไฮเปอร์มาร์เก็ต 220 สาขาทั่วประเทศ หรือ ส่งมาตามที่อยู่ กลุ่มงานรณรงค์ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 49 พระราม 6 ซอย 30 เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มรณรงค์ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม โทรศัพท์ 02-278-8453

นอกจากนี้ ยังมีหน่วยงานราช อาทิ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) ร่วมผนึกกำลังสู้ภัยโควิด โดยส่งมอบกล่องหรือลังกระดาษใช้แล้ว จำนวนกว่า 500 กิโลกรัม เพื่อรวบรวมนำไปรีไซเคิลผ่านโครงการ “เปลี่ยนขยะเป็นบุญ (เมื่อคุณหมุนเวียน)” อีกด้วย

อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กล่าวเพิ่มเติมว่า ภายใต้โครงการ “เปลี่ยนขยะเป็นบุญ (เมื่อคุณหมุนเวียน)” นอกจาก กล่อง และลังกระดาษ ยังดำเนินการรวบรวมกระป๋องเครื่องดื่มอลูมิเนียมใช้แล้ว ส่งกลับเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล ผลิตเป็นน้ำดื่มกระป๋องใหม่ จากอลูมิเนียมรีไซเคิล 100% เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยร่วมกับ บริษัท ไทยเบเวอร์เรจแคน จำกัด และจะส่งมอบน้ำดื่มกระป๋อง จำนวน 80,000 กระป๋อง ให้กับโรงพยาบาลสนาม

ทั้งนี้ นายวราวุธ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยังได้มอบหมายให้กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เร่งสนับสนุนน้ำดื่มสะอาดที่ผลิตจากน้ำบาดาลบรรจุขวดส่งมอบให้กับโรงพยาบาลสนามทั่วประเทศ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของบุคลากรทางการแพทย์ ที่ดำเนินงานป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ในปัจจุบัน

อ่านข่าวเพิ่มเติม