ดูหนังออนไลน์
Circular Economy

‘ทส.’ ดันโครงการ ‘ลดใช้หลอดพลาสติก’ เดินหน้าเลิกใช้ทั้งหมดปี 65

“วราวุธ” จับมือภาคี ชวนคนไทย ร่วมพลิกฟื้น คืนโลกสดใส kick off ลดใช้หลอดพลาสติก “วันคุ้มครองโลก”  เล็งประกาศเลิกใช้ “หลอดพลาสติก” ทั้งหมด ในปี 2565

“วันคุ้มครองโลก” เริ่มมาจากโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Environment Program หรือ UNEP) ได้กำหนดให้ทุกวันที่ 22 เมษายน ของทุกปี เป็นวันคุ้มครองโลก หรือ Earth Day (เอิร์ธเดย์) โดยในปีนี้ได้กำหนดให้ทั่วโลกร่วมรณรงค์ ในหัวข้อ” Restore Our Earth” หรือแปลเป็นไทย คือ “ร่วมพลิกฟื้น คืนโลกสดใส”

shutterstock 1090465067

ในส่วนของประเทศไทยได้ตระหนัก และให้ความสำคัญ ในวันดังกล่าว โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ได้จัดกิจกรรมปรับเปลี่ยน “วิถีชีวิตใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” ขับเคลื่อนร้านกาแฟ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Coffee Shop) ซึ่งร่วมกับเหล่าพันธมิตรต่าง ๆ มากมายเพื่อขับเคลื่อนแนวทาง ร่วมพลิกฟื้น คืนโลกสดใส ภายใต้นโยบายของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ในเรื่องลดเลิก พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า ปัจจุบันทั่วโลกประสบกับวิกฤติจากขยะพลาสติกจำนวนมากมายมหาศาล ซึ่งยากต่อการจัดการ ไม่เว้นแม้แต่ประเทศไทย

DSC 7365

ในช่วง 10 ปี ที่ผ่านมา ไทยมีขยะพลาสติกเกิดขึ้นประมาณร้อยละ 12 ของปริมาณขยะ ที่เกิดขึ้นทั้งหมด หรือประมาณปีละ 2 ล้านตัน ซึ่งมีการนำขยะพลาสติกกลับไปใช้ประโยชน์ เฉลี่ยเพียงประมาณปีละ 0.5 ล้านตัน

สำหรับหลอดพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง สร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างมหาศาล เมื่อเทียบกับประโยชน์ที่ให้

ทุกวันนี้ คนเราทำลายสิ่งแวดล้อม ด้วยการเพิ่มขยะพลาสติก ที่ต้องใช้เวลาย่อยสลายหลายศตวรรษไปยังระบบนิเวศ เพียงเพื่อแลกกับความสะดวกในการดูดน้ำ หรือไม่ต้องล้างแก้ว

อุตสาหกรรมโรงแรมนานาชาติใช้พลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้ง 150 ล้านตันทุกปี ซึ่งนี่เป็นสาเหตุหลักที่คร่าชีวิตนกทะเล 1 ล้านตัว และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในทะเล 100,000 ล้านตัวในแต่ละปี

ปัญหานี้ยังเกี่ยวเนื่องกับห่วงโซ่อาหาร ที่ส่งผลกระทบต่อมนุษย์ด้วยเช่นกัน วิธีง่าย ๆ และประหยัด ที่ทุกคนสามารถช่วยกันบรรเทาปัญหานี้ได้ คือ การใช้หลอดที่ทำจากวัสดุอื่นแทนพลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้ง หรือเลิกใช้หลอดไปเลย

2 4

หลอดพลาสติกเป็นขยะย่อยสลายยากที่เล็ก และเบา หากถูกกำจัดลงสู่ทะเล กระแสน้ำสามารถพัดพาหลอดเหล่านี้ไปได้ไกล จนปะปนอยู่ใต้คลื่นมหาสมุทร สัตว์ทะเลจำนวนมากอาจเข้าใจผิดว่า ขยะ หรือ หลอดพลาสติก เหล่านั้นเป็นอาหาร และพลาดกินเข้าไปจนเกิดอันตราย

ดังนั้น กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงได้จับมือภาคี kick off ลด ใช้หลอดพลาสติก วันคุ้มครองโลก พร้อม เล็งประกาศเลิกใช้หลอดพลาสติกในปี 2565

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงขอเชิญชวนผู้ประกอบการร้านกาแฟ และคอกาแฟทั่วประเทศมาร่วมเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนร้านกาแฟ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Coffee Shop) ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ให้เกิดประโยชน์สูงสุด จัดการขยะตั้งแต่ต้นทาง คัดแยกขยะ และนำกลับเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล หมุนเวียนกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ ด้วยระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)

ทั้งนี้ ร้านกาแฟ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เกิดขึ้นจากการที่ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เห็นถึงความสำคัญในการส่งเสริมการผลิต การบริการ และการบริโภค ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ที่ต้องเร่งสร้างความรู้ ความเข้าใจ และสร้างภาคีความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในสังคม และยกระดับให้เข้มข้นขึ้นตามลำดับ จึงจัดทำโครงการดังกล่าวขึ้นมา เพื่อส่งเสริมการผลิต และการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

โดยการสร้างความรู้ความเข้าใจ ส่งเสริมให้เกิดการปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริการ และการบริโภควิถีใหม่ ที่คำนึงถึงการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด ลดปริมาณขยะ และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด “ชีวิตวิถีใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” เพื่อก้าวสู่ การบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน

S 134094950

นายวราวุธ เปิดเผยด้วยว่า แนวทางการขับเคลื่อนร้านกาแฟ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Coffee Shop) จะเป็นการผนึกพลังร่วมกัน  ระหว่างภาครัฐ กับภาคเอกชน นำโดย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  และภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการร้านกาแฟในประเทศไทย

  • กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ทำให้สังคมตื่นตัว เรื่องการลดปริมาณขยะพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว ในร้านกาแฟ รวมถึงการคัดแยกบรรจุภัณฑ์พลาสติกหลังการบริโภค เพื่อนำเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล, สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชน ในการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทาง ส่งเสริมให้ประชาชนใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ให้เกิดประโยชน์สูงสุด คัดแยกขยะ และนำทรัพยากรกลับเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล หรือหมุนเวียนกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ ด้วยระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน

ส่งเสริมความร่วมมือกับภาคธุรกิจเอกชน ผู้ประกอบการภาคธุรกิจผู้ผลิต และให้บริการร้านกาแฟ ในการลดปริมาณขยะต้นทาง และการจัดการขยะพลาสติกหลังการบริโภค เพื่อนำเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน

DSC 7562

  • ภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการร้านกาแฟในประเทศไทย

ส่งเสริมให้มีการผลิต การบริการ และการบริโภคภายในร้านกาแฟ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ปรับเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หรือลดปริมาณขยะพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว ส่งเสริมให้มีกระบวนการ มีส่วนร่วมของลูกค้า หรือผู้บริโภคในการลดปริมาณขยะพลาสติก แบบใช้ครั้งเดียว หรือการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทาง

ส่งเสริมให้ลูกค้าปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สนับสนุนให้มีการนำทรัพยากรกลับเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล หรือหมุนเวียนกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ ด้วยระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน จัดกิจกรรมรณรงค์ สร้างการรับรู้ให้กับลูกค้า ส่งเสริมให้ผู้บริโภคมีความตระหนัก ร่วมเป็น ส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม และคืนประโยชน์ กลับสู่สังคมโดยส่วนรวม

สนับสนุนให้ผู้บริโภค และประชาชนทั่วไป เห็นถึงคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภควิถีใหม่ ที่คำนึงถึงการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด ลดปริมาณขยะและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด ด้วย “ชีวิตวิถีใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” เพื่อก้าวสู่การบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน

“การผลักดันภารกิจด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย แม้งานหลายๆด้านจะไม่ได้อยู่ในขอบเขตอำนาจของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งหมด แต่พวกเราขอรับรองว่าจะทุ่มเทกำลังในการเป็นตัวกลาง ผลักดัน และประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ภารกิจบรรลุผลสำเร็จอย่างดีที่สุด” นายวราวุธ ระบุ

S 134094953

อ่านข่าวเพิ่มเติม