ดูหนังออนไลน์
COVID-19

อยุธยา เจอป่วยโควิดดับเพิ่ม 1 ราย ปิด ‘ตลาดกุ้ง’ ต่ออีก 7 วัน

“อยุธยา” พบ “ผู้ป่วยโควิด” ดับเพิ่ม 1 ราย เป็นหญิงอายุ 47 ปี  ติดเชื้อจากคนในครอบครัว ด้าน คณะกรรมการโรคติดต่ออยุธยา มีมติ ปิด “ตลาดกุ้ง” อีก 7 วัน หลังตรวจพบ 11 ร้าน จากทั้งหมด 12 ร้าน ไม่ผ่านการประเมินป้องกันโควิด พร้อมเดินหน้าแผนตรวจเชิงรุกในพื้นที่เสี่ยง

วันนี้ (3 พ.ค.) นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปิดเผยถึงสถานการณ์โควิด 19 ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ว่า มีผู้ติดเชื้อเพิ่มจำนวน 20 ราย รวมป่วยสะสม 357 ราย รักษาหาย 94 ราย โดยส่วนใหญ่ผู้ติดเชื้อรายใหม่ ติดจากผู้ติดเชื้อในครอบครัว และสัมผัสผู้ติดเชื้อ

ล่าสุดพบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เสียชีวิต เพิ่มอีก 1 ราย เป็นหญิงไทย อายุ 74 ปี เป็นผู้ป่วยรายที่ 114 ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สัมผัสผู้ติดเชื้อรายที่ 103 ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ในวันที่ 12 เมษายน ได้เข้ารับการตรวจเชื้อโควิดที่โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา เข้ารับการรักษาทันที โดยระหว่างการรักษาที่โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา ผู้ป่วยมีภาวะปอดอักเสบ และการหายใจล้มเหลว ก่อนจะเสียชีวิตในวันที่ 1 พฤษภาคม ทำให้ให้จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีผู้เสียชีวิตรวม 2 ราย

วันเดียวกันนี้ นายภานุ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ยังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณามาตรการเร่งด่วน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ถึงความก้าวหน้าการปรับปรุงตลาดกลางเพื่อการเกษตร (ตลาดกุ้ง) ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา

ทีมศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี ได้ดำเนินการตรวจประเมิน ร่วมกับทีมสาธารณสุขจังหวัด และ อบจ.  วันนี้ (3 พ.ค.) ในมาตรการ 12 ข้อ ของร้านอาหาร จำนวน 12 ร้าน พบว่า ผ่านการประเมิน 1 ร้าน และไม่ผ่านการประเมิน 11 ร้าน

ประเด็นที่ไม่ผ่าน ได้แก่ การควบคุมจำนวนลูกค้า การติดตั้งพัดลมระบายอากาศ และการติดตั้งบ่อดักไขมัน เป็นต้น ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดแก่พี่น้องประชาชน จึงมีมติให้ปิดตลาดต่อไปอีก 7 วัน

นายภานุ กล่าวว่า จากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยพบว่ามีผู้ติดเชื้อนำมากระจายในครอบครัว จึงขอให้ทุกอำเภอเพิ่มการออกตรวจตรา กระตุ้น และให้คำแนะนำขั้นตอนการปฏิบัติตนในการกักตัวที่ถูกต้อง  หากผู้กักตัวเดือดร้อนขอให้เจ้าหน้าที่เข้าให้ความช่วยเหลือ หรือเกินกำลังให้แจ้งจังหวัดทราบ

อ่านข่าวเพิ่มเติม

The Bangkok Insight Editorial Team