ดูหนังออนไลน์
COVID-19

ด่วน! ยกระดับ ‘กรุงเทพฯ – อีก 5 จังหวัด’ เป็นพื้นที่สีแดงเข้ม ห้ามทานอาหารในร้าน

ด่วน! ศบค. ลงมติยกระดับ “กรุงเทพฯ และอีก 5 จังหวัด” เป็นพื้นที่สีแดงเข้ม ห้ามนั่งทานอาหารในร้าน

วันนี้ (29 เม.ย.) คณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด – 19  (ศบค. ชุดใหญ่) ที่มี พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน มีมติเห็นชอบยกระดับมาตรการควบคุมไวรัสโควิด – 19 ตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) หรือ ศบค. ชุดเล็กเสนอ

BreakingNews02 01

โดยที่ประชุมฯ เห็นชอบยกระดับพื้นที่ควบคุมสูงสุด (พื้นที่สีแดง) จำนวน 6 จังหวัด เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (พื้นที่สีแดงเข้ม) ได้แก่ กรุงเทพฯ, นนทบุรี, ชลบุรี, เชียงใหม่, ปทุมธานี และสมุทรปราการ

สำหรับพื้นที่สีแดงเข้มจะมีมาตรการเพิ่มเติมดังนี้

1.ให้สวมหน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้า เมื่อออกนอกเคหสถาน หรืออยู่ในพื้นที่สาธารณะ

2.ห้ามจัดกิจกรรมรวมคนมากกว่า 20 คน

3.งดรับประทานในร้านอาหาร โดยให้ซื้อกลับบ้านได้ไม่เกิน 21.00 น.

4.ร้านสะดวกซื้อเปิดให้บริการตั้งแต่ 04.00 – 23.00 น.

5.สถานบริการ สถานบันเทิง ปิดให้บริการ

6.ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า เปิดบริการตามปกติไม่เกิน 21.00 น. (จำกัดจำนวนคน งดจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย)

7.สถานศึกษาทุกระดับ สถาบันกวดวิชา ห้ามใช้อาคารสถานที่ เพื่อจัดการเรียนการสอน กิจกรรมที่มีการรวมคนจำนวนมาก

8.สถานที่เสียง หรือสถานทีที่มีกิจกรรมเสี่ยง ให้ปิด ยกเว้นสถานที่ให้เล่นกีฬากลางแจ้ง เปิดได้ไม่เกิน 21.00 น. แข่งขันได้โดยไม่มีผู้ชม

9.งดการเดินทางออกนอกพื้นที่ โดยไม่มีเหตุจำเป็น

หลังจากนี้จะมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาและมีผลบังคับใช้ในวันเสาร์ที่ 1 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป อย่างน้อยเป็นเวลา 14 วัน

อ่านข่าวเพิ่มเติม