COVID-19

พุ่งต่อ โควิด ปทุมธานี พบผู้ติดเชื้อใหม่ 12 ราย เตรียมฉีดวัคซีน 8,000 โดส

โควิด ปทุมธานี พบผู้ติดเชื้อใหม่เพิ่ม 12 ราย สูงกว่าเมื่อวานนี้อยู่ที่ 7 ราย จังหวัดเตรียมฉีดวัคซีนโควิดพรุ่งนี้ จากโควตา 8,000 โดส 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดปทุมธานี ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 15.00 น. พบผู้ติดเชื้อโควิดรายใหม่ 12 ราย มาจากการค้นหาเชิงรุก 10 ราย แบ่งเป็นคนไทย 6 ราย ต่างด้าว 4 ราย และจากโรงพยาบาล 2 ราย เป็นคนไทย

โควิด ปทุมธานี

สำหรับผู้ป่วยยืนยันสะสมจังหวัดปทุมธานี อยู่ที่ 549 ราย ค้นหาเชิงรุกสะสมแล้ว 34,529 ราย อยู่ระหว่างการรักษา 236 ราย

ขณะที่ นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ร่วมกับสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี และโรงพยาบาลปทุมธานี ตรวจรับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จำนวน 8,000 โดส และตรวจความพร้อมสถานที่ฉีดวัคซีน ที่โรงพยาบาลปทุมธานี โดยจะมีการกระจายวัคซีนให้แก่ โรงพยาบาลรัฐและเอกชนในจังหวัดปทุมธานี เพื่อเริ่มฉีดในวันที่ 1 มีนาคม 2564

ปทุม 1

ทั้งนี้ จะเริ่มฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขด่านหน้า เจ้าหน้าที่ที่สัมผัสผู้ป่วย ผู้ที่มีโรคประจำตัว ประชาชนกลุ่มเสี่ยง และแรงงานในเขตพื้นที่จังหวัดปทุมธานี

อ่านข่าวเพิ่มเติม