Opinions

‘เบเคอร์ แมคเคนซี’ แนะ ‘นายจ้าง’ จัดการปัญหา ‘ล่วงละเมิด’ ในที่ทำงาน ก่อนสร้างความเสียหาย

Avatar photo

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา กระแส #MeToo ที่เพิ่มขึ้น และการรับรู้ถึงความสำคัญของ ESG เพิ่มมากขึ้น ทำให้นายจ้างได้รับการตรวจสอบ และกดดันมากขึ้นในการดำเนินการเกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติ และการล่วงละเมิดในที่ทำงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการล่วงละเมิดทางเพศ และการประพฤติมิชอบ

สำหรับประเทศไทย สื่อมวลชนให้ความสนใจประเด็นดังกล่าวเพิ่มมากขึ้น พบว่ามีกรณีการล่วงละเมิดที่ได้รับความสนใจจากสาธารณชนเพิ่มมากขึ้น และเหยื่อของการล่วงละเมิดมีแนวโน้มที่จะยื่นเรื่องร้องเรียน หรือระบายความคับข้องใจ โดยใช้แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียมากกว่าแต่ก่อน

เบเคอร์ แมคเคนซี บริษัทที่ปรึกษากฎหมายข้ามชาติ ระบุว่า ปัญหาดังกล่าว กลายเป็นเรื่องสำคัญสำหรับนายจ้างในการจัดการ โดยอาจส่งผลกระทบเสียหายต่อธุรกิจ และการดำเนินธุรกิจ หากไม่ได้รับการจัดการอย่างเหมาะสม ตั้งแต่ความเสี่ยงในการดำเนินคดี ไปจนถึงความเสียหายต่อชื่อเสียง และความเสี่ยงที่จะถูกขึ้นบัญชีดำโดยลูกค้า หรือนักลงทุน

ล่วงละเมิด

ควรสังเกตว่าการล่วงละเมิดในที่ทำงานอาจมีได้หลายรูปแบบ ไล่ตั้งแต่การล่วงละเมิดทางเพศ ไปจนถึงการล่วงละเมิดโดยใช้อำนาจ สถานที่ทำงานที่มีสภาพแวดล้อมไม่ดี การกลั่นแกล้ง และการเลือกปฏิบัติ

ในประเทศไทย ไม่มีคำจำกัดความทางกฎหมายของการคุกคาม แต่เป็นสิ่งต้องห้าม และมีโทษทางอาญาภายใต้กฎหมายหลายฉบับ ภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานระบุไว้ชัดเจนว่า “ห้ามนายจ้าง ผู้รับผิดชอบ ผู้บังคับบัญชา หรือพนักงานตรวจงาน กระทำความผิดทางเพศ ล่วงละเมิด หรือก่อความรำคาญต่อลูกจ้าง”

การกระทำบางอย่างอาจถือเป็นการล่วงละเมิด เป็นความผิดที่มีโทษตามประมวลกฎหมายอาญา โดยมีโทษหนักกว่า หากผู้กระทำความผิดใช้อำนาจที่เหนือกว่าของตนโดยอาศัยความสัมพันธ์ในฐานะหัวหน้างาน นายจ้าง หรือบุคคลอื่นที่มีอำนาจเหนือกว่าในการล่วงละเมิดทางเพศหรือล่วงละเมิดในที่สาธารณะ

พฤติกรรมหลายอย่างอาจตกอยู่ภายใต้การล่วงละเมิดทางเพศ เช่น การติดต่อทางกายภาพที่ไม่พึงประสงค์ ความคิดเห็นที่ไม่พึงประสงค์ หรือดูหมิ่นต่อรูปลักษณ์ภายนอก เรื่องตลกที่ไม่เหมาะสม และการส่งอีเมล ที่มีการชี้นำ หรือลามกที่ไม่พึงประสงค์ การแสดงความคิดเห็นหรือการโพสต์ที่ล่วงละเมิดทางเพศบนอินเทอร์เน็ต หรือโซเชียลมีเดีย

เมื่อเราพูดถึงการล่วงละเมิดทางเพศ สิ่งสำคัญคือต้องจำไว้ว่า ไม่ได้เกี่ยวกับความตั้งใจของผู้กระทำผิดเสมอไป แต่เกี่ยวกับความรู้สึกของเหยื่อมากกว่า การล่วงละเมิดด้วยอำนาจอาจเกี่ยวข้องกับการข่มขู่ถึงผลที่จะตามมาจากการปฏิเสธ ความก้าวร้าวทางร่างกายและจิตใจ และการกระทำที่ไม่ชัดเจนอื่น ๆ เช่น การแยกบุคคลออกจากพนักงานคนอื่นอย่างไม่สมเหตุสมผล หรือการทำงานมากเกินไปอย่างไม่สมเหตุสมผล โดยใช้ตำแหน่งที่เหนือกว่าของตน

การคุกคามด้วยอำนาจสามารถเกิดขึ้นได้ แม้จะมีเจตนาดีที่สุด เช่น เพื่อประโยชน์ของธุรกิจ จึงจำเป็นต้องพิจารณาว่า การกระทำที่เกิดขึ้น มีความจำเป็น และสมเหตุสมผลในแง่ของงานหรือไม่ และมีการดำเนินการที่เหมาะสมกว่าที่สามารถทำได้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายเดียวกันหรือไม่ ผลลัพธ์ พฤติกรรมเหล่านี้ ยังถือเป็นการเลือกปฏิบัติซึ่งก่อให้เกิดสภาพแวดล้อมที่เป็นพิษในที่ทำงานอีกด้วย

ถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับนายจ้าง ที่จะต้องมีกรอบความคิด และเครื่องมือในการนำทาง และจัดการกับข้อร้องเรียนเรื่องการล่วงละเมิด การส่งเสริมวัฒนธรรมการปฏิบัติตามกฎระเบียบ โดยทำให้พนักงาน และเพื่อนร่วมงานรู้สึกมั่นใจ ที่จะพูดออกมา คือ หนึ่งในปัจจัยสำคัญสู่ความสำเร็จ

ล่วงละเมิด

ในเวลาเดียวกัน การจัดตั้งช่องทางการรายงานที่เหมาะสม การมีนโยบาย และขั้นตอนที่มีประสิทธิภาพในการจัดการ และดำเนินการตอบสนองต่อข้อกล่าวหาที่เกิดขึ้น จะช่วยให้บริษัทต่าง ๆ มีความเสี่ยงน้อยลงต่อความเสี่ยง เช่น ความเสียหายต่อชื่อเสียง และการเรียกร้อง

เมื่อข้อกล่าวหาเรื่องการล่วงละเมิดเกิดขึ้น การสอบสวน และการค้นหาข้อเท็จจริงอย่างละเอียดถี่ถ้วนถือเป็นขั้นตอนสำคัญขั้นแรกในการพิจารณาว่าการร้องเรียนนั้นกระทำโดยสุจริตหรือไม่ โดยระมัดระวังในการปกป้องพยานจากการตอบโต้

เมื่อพิสูจน์ได้ว่าลูกจ้างได้กระทำการล่วงละเมิดตามข้อกล่าวหาแล้ว นายจ้างอาจขอยืนยัน และปฏิบัติตามการลงโทษทางวินัยที่กำหนดไว้ในข้อบังคับการทำงานของบริษัท

ในกรณีที่ไม่มีการกำหนดขั้นตอน หรือข้อกำหนดเฉพาะไว้ในระเบียบการทำงานเกี่ยวกับการลงโทษทางวินัยต่อความผิดดังกล่าว บริษัทสามารถกำหนดโทษทางวินัยที่เหมาะสมกับความผิดนั้นได้ หากการละเมิดมีลักษณะร้ายแรง ซึ่งโดยปกติจะเป็นกรณีของการคุกคาม อาจมีการดำเนินการเลิกจ้างทันทีโดยไม่มีการเลิกจ้าง

เมื่อพิจารณาถึงความสำคัญที่เพิ่มขึ้นของค่านิยม ESG บวกกับการตรวจสอบอย่างละเอียด และความตระหนักรู้ของสาธารณชนที่เพิ่มมากขึ้น นายจ้างจึงไม่สามารถเพิกเฉยต่อปัญหาการคุกคามในที่ทำงานได้อย่างง่ายดาย แต่จะต้องดำเนินการโดยไม่ชักช้าเพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาสามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาเหล่านี้ในที่ทำงานได้อย่างเพียงพอและทันท่วงที

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ติดตามเราได้ที่

เว็บไซต์: https://www.thebangkokinsight.com/
Facebook: https://www.facebook.com/TheBangkokInsight
X (Twitter): https://twitter.com/BangkokInsight
Instagram: https://www.instagram.com/thebangkokinsight/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCYmFfMznVRzgh5ntwCz2Yxg