Lifestyle

ศุกร์ (สุข) ละวัด ที่ ‘วัดศรีบุญเรือง’ ศิลปะพม่าผสมไทยใหญ่

วัดศรีบุญเรือง ตั้งอยู่ใจกลางเมืองแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน อยู่ติดกับวัดจองสูงโดยมีรั้วกั้นพื้นที่แยกจากกัน วัดศรีบุญเรือง สร้างแบบศิลปะพม่าผสมไทยใหญ่ สร้างประมาณปี พ.ศ. 2450 แต่เดิมนั้นมีชื่อว่า วัดหมากแกง ภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็นวัดศรีบุญเรืองในปี พ.ศ. 2490 เป็นวัดที่มีความสวยงาม ศาลาและวิหารมีหลังคาที่มีลวดลายฉลุสวยงามเป็นศิลปะผสมผสานแบบ กรีกรามัญ

วัดศรีบุญเรือง แห่ 210813 19 e1628835622546

วัดศรีบุญเรือง เป็นวัดเก่าแก่ ได้จัดให้มีการบรรพชาสามเณร หรือ ปอยส่างลอง ของเยาวชนชาวเผ่า เพื่อได้ศึกษาวิชาสามัญและพุทธศาสนาโดยมีผู้มีจิตรศรัทธาให้การ สนับสนุน นอกจากนี้ บริเวณวัดยังมี ข้อความ คติเตือนใจ พุทธภาษิต เขียนอยู่ทั่วไปและแปลเป็นภาษาอังกฤษ ทำให้ผู้ที่สนใจได้รับความรู้เอง เปรียบดังวัดพูดได้ ซึ่งนักท่องเที่ยวหาชมวัดที่มีลักษณะเช่นนี้ได้ยาก ด้วยเหตุนี้วัดศรีบุญเรือง จึงเป็นวัดที่น่าสนใจของแม่สะเรียง ที่เมื่อนักท่องเที่ยวมาเยือนแม่สะเรียงแล้วจะต้องไม่พลาดอย่างแน่นอน นอกจากนี้จุดเด่นภายในวัดประกอบด้วย

วัดศรีบุญเรือง แห่ 210813 9 e1628833754228

วัดศรีบุญเรือง แห่ 210813 2 e1628833777674

วัดศรีบุญเรือง แห่ 210813 5 e1628833765714

1. ศาลาหลังใหญ่ สร้างตามแบบศิลปะไทยใหญ่ หลังคาซ้อนเป็นชั้นๆ ตามแบบฉบับของไทยใหญ่ใช้เป็นทั้งวิหาร กุฏิ และศาลาการเปรียญ ภายในมีภาพเขียนเป็นเรื่องพระเวสสันดรชาดก มีทั้งหมด 12 กัณฑ์ ฝีมือช่างชาวพม่า

2. พระอุโบสถ มีขึ้นด้วยขนาดที่ไม่ใหญ่นักเพราะพื้นที่จำกัด หลังคามีลวดลายฉลุที่สวยงาม ภายในประดิษฐานพระประธานแบบพม่าองค์โต เปิดให้ชมเป็นบางครั้ง

3. พระพุทธรูปหยกขาว เป็นพระพุทธรูปที่ทำจากหยกที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2549 เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองราชย์ยาวนานที่สุดในโลก

พระหยกขาวมีขนาดความสูง 6 ฟุต 9 นิ้ว ฐานกว้าง 48 นิ้ว แกะสลักจากเมืองมัณฑเลย์ ประเทศพม่า แล้วอัญเชิญมาประดิษฐานที่วัดศรีบุญเรืองแห่งนี้

ถ้าเราไปแม่สะเรียง ทั้งที่จะมาไหว้พระอย่างเดี่ยวก็ไม่คุ้มกับการเดินทางมา วันนี้เลยพาไปดู ประเพณีแห่เทียนพันเล่ม แห่งเดียวในประเทศไทย ที่แม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในงานประเพณีออกหว่าซึ่งเป็นเทศกาลที่มีแห่งเดียวในประเทศไทย ที่ยังแสดงออกให้เห็นถึงการอนุรักษ์สืบสานประเพณี ศิลปะ และวัฒนธรรมของพื้นบ้าน ภายในขบวนก็จะมีการละเล่นที่แสดงถึงวิถีชีวิตของชุมชนมีการแต่งกาย สมมุติ เป็นเทพบุตรเทพธิดาและสัตว์ป่าหิมพานนานาชนิด เช่น การฟ้อนโต การฟ้อนกิ่งกะหล่า มีฆ้องกลองสะล้อซอซึงเล่นประโคมกันอย่างสนุกสนาน

วัดศรีบุญเรือง แห่ 210813 10 e1628833748267

วัดศรีบุญเรือง แห่ 210813 15 e1628833739944

ขบวนเทียนเหงแต่ละขบวนก็จะประดับประดาตกแต่งริ้วขบวน อย่างสวยสดงดงาม ไปด้วยการประดับประดาราชวัตรประทีปโคมไฟ แต่ละขบวนก็จะมีขบวนดอกพันดอก พันกรวยเทียน พร้อมเครื่องไทยทาน ตลอดระยะทางที่ขบวนผ่านก็จะมีการแสดงต่าง ๆ มากมาย สร้างความประทับใจแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว ที่เฝ้าชมเป็นอย่างมาก และเมื่อขบวนแห่เทียนเหงที่แห่ไปตามถนนถึงวัดใดก็จะแยกย้ายนำเครื่องไทยธรรมและดอกไม้ธูปเทียนไปถวายเจ้าอาวาสวัดนั้นๆ ประเพณีแห่เทียนเหงนับว่าเป็นประเพณีใหญ่และสำคัญจริงๆที่ของชาวอำเภอแม่สะเรียง

วัดศรีบุญเรือง แห่ 210813 17 e1628833732423

อ่านข่าวเพิ่มเติม