ดูหนังออนไลน์
Environmental Sustainability

‘สผ.’ จัดประชุมร่วม ‘ไทย-เยอรมนี’ ป้องกันโลกร้อน เดินหน้าพัฒนายั่งยืน

ไทย-เยอรมนี สร้างความร่วมมือ ภายใต้แผนงานปกป้องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับสากล มุ่งเป้าหมายพัฒนายั่งยืน 

วานนี้ (30 มิ.ย.) สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ร่วมกับองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) จัดประชุมความร่วมมือภายใต้แผนงานปกป้องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับสากล ครั้งที่ 1/2564 “IKI projects’ interlinkages with Thailand’s NDC and climate-related SDGs” ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

timeline 20210630 163125

โดยมี นางณัฏฐนิช อัศวภูษิตกุล ผู้อำนวยการกองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เป็นประธานการประชุม และกล่าวต้อนรับผู้ร่วมประชุม ร่วมกับผู้แทนสำนักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และจากกระทรวงสิ่งแวดล้อม คุ้มครองธรรมชาติ และความปลอดภัยทางปรมาณู ของเยอรมนี

timeline 20210630 163120

การประชุม ที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีนี้ มีวัตถุประสงค์ประกอบด้วย

  1. แลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินโครงการภายใต้แผนงาน IKI ที่สนับสนุนการดำเนินงาน ตามเป้าหมายการมีส่วนร่วมที่ประเทศกำหนด (Nationally Determined Contribution: NDC) และเป้าหมายการพัฒนายั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) ของไทย
  2. ระบุโอกาส และช่องว่าง การดำเนินโครงการภายใต้แผนงาน IKI ที่สามารถตอบสนองการดำเนินงาน ให้บรรลุตามเป้าหมายการมีส่วนร่วมที่ประเทศกำหนด และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ

timeline 20210630 163124

ในการประชุมครั้งนี้  ยังมี นายธัชไท กีรติพงค์ไพบูลย์ ผู้แทนจากสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “การดำเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ของประเทศไทย” และนางสาวปทิตตา ธรรมเจริญ ผู้แทน สผ. บรรยายในหัวข้อ “การดำเนินงาน ตามเป้าหมายการมีส่วนร่วมที่ประเทศกำหนด (Nationally Determined Contribution: NDC) ของประเทศไทย”

timeline 20210630 163121

ทั้งนี้ ผลลัพธ์จากการประชุม จะนำไปสู่การสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างผู้ร่วมดำเนินโครงการภายใต้แผนงานปกป้องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับสากล ที่สามารถพัฒนาต่อยอดความร่วมมือระหว่างโครงการ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการสนับสนุนการดำเนินงานของประเทศ ให้บรรลุตามเป้าหมายการมีส่วนร่วม
ที่ประเทศกำหนดและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในที่สุด

อ่านข่าวเพิ่มเติม