ดูหนังออนไลน์
Environmental Sustainability

‘ทส.’ ชวนทำกิจกรรม ‘วันต้นไม้ประจำปีของชาติ’ ร่วมใจปลูกต้นไม้ เพิ่ม ‘พื้นที่สีเขียว’ ทั่วประเทศ

ทส. ชวนคนไทยปลูกต้นไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดโลกร้อน เนื่องใน “วันต้นไม้ประจำปีของชาติ” ซึ่งในปีนี้ ตรงกับวันที่ 26 พฤษภาคม

นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สส.) กล่าวว่า วันต้นไม้ประจำปีของชาติ ซึ่งตรงกับวันวิสาขบูชาของทุกปี  ถือเป็นวันสำคัญของไทยอีกวันหนึ่ง ที่ประชาชน จะได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับบ้านเรือน และชุมชน เพื่อสร้างการมีส่วนร่วม ปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม นับเป็นการบำเพ็ญประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติ

S 2457612

ที่ผ่านมา กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องการเพิ่มพื้นที่สีเขียว ให้กับสถานที่ต่าง ๆ มาอย่างต่อเนื่อง ไม่ใช่แต่เพียงการเพิ่มพื้นที่ป่าเท่านั้น แต่ยังรวมถึง การเพิ่มพื้นที่สีเขียว ให้กับบ้านเรือน และชุมชน ควบคู่กับการให้ความสำคัญ กับการจัดการสิ่งแวดล้อมในศาสนสถาน

ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2532 กำหนดให้ “วันวิสาขบูชา” ของทุกปี เป็นวันต้นไม้ประจำปีของชาติ เพื่อเป็นการสร้าง และกระตุ้นจิตสำนึก
ให้ประชาชน และหน่วยงานทุกภาคส่วน  มีส่วนร่วมในการฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของชาติ และวันสำคัญนี้ ยังอยู่ในช่วงเดือนพฤษภาคม ที่นับเป็นเดือนเริ่มต้นของฤดูฝน ซึ่งเหมาะสมต่อการปลูกต้นไม้ และพืชผลทางการเกษตรต่าง ๆ

S 2433078

วันต้นไม้ประจำปีของชาติในปีนี้ ตรงกับวันที่ 26 พฤษภาคม 2564 โดยนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการ ทส. ซึ่งเป็นผู้ให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่อง ได้มอบหมายให้ทุกหน่วยงาน ร่วมดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับสถานที่ต่าง ๆ  พร้อมรณรงค์ให้ประชาชนมีส่วนร่วม ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม พร้อมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการอนุรักฟื้นฟูป่า ขยายพื้นที่สีเขียวให้ครอบคลุมทั้งประเทศ

ในวันนี้ (25 พ.ค.) กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ยังร่วมใจปลูกต้นโมก ต้นไม้มงคลประจำกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ณ วัดนิเวศธรรมประวัติ อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมมอบน้ำดื่มสะอาดให้แก่ วัด และโรงทาน สำหรับผู้มาปฏิบัติศาสนกิจ มอบเจลแอลกอฮอล์ (Green Gel) ป้องกันโควิด-19 ให้พระสงฆ์ ใช้ในกิจกรรมของวัด รวมถึง การพัฒนาสิ่งแวดล้อมภายในวัด

S 364175369

กิจกรรมดังกล่าวเป็นไปตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

พร้อมกันนี้ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ยังขอเชิญชวนประชาชนทุกภาคส่วน ร่วมปลูกกันต้นไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียวทั่วประเทศ โดยผู้ที่สนใจรับกล้าไม้พันธุ์ดี สามารถติดต่อขอรับได้ฟรี ที่ศูนย์เพาะชำ และสถานีเพาะชำกล้าไม้ สังกัดกรมป่าไม้ ในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ

S 2457614

อ่านข่าวเพิ่มเติม