Telecommunications

ประสบการณ์เครือข่ายมือถือ พ.ค. ‘AIS’ ครองแชมป์กวาดทุกรางวัล 5G

Opensignal เผยรายงานประสบการณ์เครือข่ายมือถือของไทย เดือนพฤษภาคม AIS กวาดรางวัล 5G รวด 5 ประเภท

Opensignal ผู้ดำเนินการวิเคราะห์ระบบมือถือและกำหนดมาตรฐานระดับโลก เปิดเผยรายงานประสบการณ์เครือข่ายมือถือของประเทศไทย เดือนพฤษภาคม 2565 พบว่า AIS ยังครองแชมป์กวาดทุกรางวัล 5G นับว่า AIS เป็นผู้ให้บริการที่โดดเด่นสามารถครองรางวัลในด้านประสบการณ์ 5G อย่างเด็ดขาด

LINE ALBUM technologysocial media ๒๒๐๕๑๘

AIS กวาดรางวัล 5G รวด 5 ประเภท

ทั้งนี้ AIS คว้ารางวัลด้านประสบการณ์ความพร้อมใช้งาน 5G ทั้งหมด 5 ประเภท ได้แก่ ประสบการณ์วิดีโอ 5G ประสบการณ์เกม 5G ประสบการณ์แอปพลิเคชันเสียง 5G ประสบการณ์ความเร็วในการดาวน์โหลดและอัปโหลด 5G

ยิ่งกว่านั้น AIS ยังได้รับรางวัลด้านความครอบคลุมถึง 2 รางวัล ได้แก่ ความพร้อมใช้งาน 5G และการเข้าถึง 5G ซึ่งวัดจากขอบเขตของเครือข่าย 5G หมายความว่า AIS ทำคะแนนชนะได้ 7 จากทั้งหมด 11 รางวัลในหมวด 5G ซึ่งเป็นชัยชนะที่ทิ้งห่างคู่แข่งอย่างสิ้นเชิง

TrueMove H คว้ารางวัลดาวน์โหลดความเร็วโดยรวมสูงสุดร

ผู้ใช้งานได้รับประสบการณ์ความเร็วเฉลี่ยโดยรวมและความเร็วในการดาวน์โหลด 5G เร็วที่สุด เมื่อใช้งานบนเครือข่าย AIS ที่คว้ารางวัลด้านประสบการณ์ความเร็วในการดาวน์โหลดโดยรวมไปด้วยความเร็ว 19.4 Mbps นำอันดับที่สองอย่าง TrueMove H อยู่ 1.7 Mbps (9.7%)

นอกจากนี้ AIS ยังชนะรางวัลด้านประสบการณ์ความเร็วในการดาวน์โหลด 5G ด้วยความเร็วที่ 180.3 Mbps เหนือกว่าคู่แข่งที่ตามมาอันดับสองอย่าง TrueMove H ที่มีความเร็ว 57.4 Mbps (46.7%)

ส่วน DTAC นั้นตามหลังคู่แข่งทั้งสองค่าย โดยมีความเร็วในการดาวน์โหลด 5G อยู่ที่ 25.7 Mbps

AIS ยังได้รับรางวัลด้านประสบการณ์ความเร็วในการอัปโหลด 5G ด้วยความเร็ว 27.7 Mbps อีกด้วย

อย่างไรก็ตาม ความเร็วโดยรวมสูงสุดในด้านการอัปโหลดของประเทศไทยยังอยู่บนเครือข่าย TrueMove H (8.2 Mbps)

นอกจากนี้ TrueMove H ยังคว้าชัยชนะในด้านประสบการณ์วิดีโอเป็นครั้งที่สองด้วยคะแนน 42.8 คะแนน มากกว่า DTAC 0.9 คะแนน โดยผู้ให้บริการทั้งสองรายได้รับการจัดอันดับให้อยู่ใน หมวดหมู่ ปานกลาง (40-55)

ขณะที่ AIS ตามหลังผู้ชนะมาเป็นอันดับที่สามด้วยคะแนน 5.1 คะแนน และได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในระดับแย่ (ต่ำกว่า 40)

แต่อย่างไรผู้ใช้ของเราที่ใช้งานบนเครือข่ายของ AIS พบว่าคุณภาพของวิดีโอมีเพิ่มมากขึ้นบนเครือข่าย 5G ซึ่งทำให้ AIS ได้รับคะแนนด้านประสบการณ์วิดีโอ 5G สูงถึง 74.1 คะแนน ขาดเพียง 0.9 คะแนนเท่านั้น ที่จะก้าวไปอยู่ในระดับยอดเยี่ยม (75 คะแนนขึ้นไป)

Regional awards table Thai

DTAC ชนะรางวัลเดียวในด้านคุณภาพความเสถียรหลัก

AIS ชนะรางวัลในด้านคุณภาพความเสถียรยอดเยี่ยมด้วยคะแนน 60.9% โดยคะแนนนี้สะท้อนถึงเปอร์เซ็นต์ของการทดสอบบนเครือข่ายผู้ให้บริการของผู้ใช้งาน ตามเกณฑ์ขั้นต่ำที่แนะนำสำหรับการรับชมวิดีโอคุณภาพระดับ HD การประชุมทางวิดีโอแบบกลุ่มและเล่นเกม

อย่างไรก็ตาม DTAC เป็นผู้ชนะรางวัลในด้านคุณภาพความเสถียรหลักไปด้วยคะแนน 86.5% ซึ่งถือเป็นการชนะด้วยคะแนนที่ขาดลอยในครั้งนี้

สำหรับคุณภาพความเสถียรหลักวัดจากเปอร์เซ็นต์การทดสอบของผู้ใช้งานตามเกณฑ์ขั้นต่ำที่แนะนำสำหรับการใช้แอปพลิเคชันที่มีประสิทธิภาพต่ำกว่า ประกอบด้วย วิดีโอคุณภาพระดับ SD การโทรแบบเสียงและท่องเว็บ

AIS ยังครองรางวัลด้านเกมและแอปพลิเคชันเสียง

AIS รั้งอันดับหนึ่งทั้งในหมวดหมู่โดยรวมและหมวดหมู่ 5G ในด้านประสบการณ์เกมและประสบการณ์แอปพลิเคชันเสียง ซึ่งกวาดทั้ง 4 รางวัล โดยผลลัพธ์ในหมวดหมู่ประสบการณ์ทั้งหลายนี้แสดงให้เห็นว่าบริการ 5G นั้นจะช่วยปรับปรุงประสบการณ์เครือข่ายมือถือที่ผู้ใช้ได้รับได้อย่างไร

Overall awards table Thai

ในด้านประสบการณ์เกมนั้น AIS ได้รับการจัดอันดับในอยู่ในระดับปานกลาง (65-75) ขณะที่ DTAC และ TrueMove H นั้นอยู่ในระดับแย่ (40-65)

อย่างไรก็ตาม ในด้านประสบการณ์เกม 5G นั้น ผู้ให้บริการทั้งหมดยังคงได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในระดับดี (75-85) ไม่ต่างจากด้านประสบการณ์ด้านแอปพลิเคชันเสียง 5G ที่ผู้ให้บริการทั้งหมดอยู่ในระดับดี (80-87) ซึ่งสูงกว่าที่ได้รับการจัดอันดับในด้านประสบการณ์แอปพลิเคชันเสียงโดยรวม

ในเชิงสถิติแล้ว ผู้ให้บริการเครือข่ายทั้งสามรายในประเทศไทยทั้ง AIS, DTAC และ TrueMove H ต่างได้รับรางวัลด้านความพร้อมในการใช้งานด้วยคะแนนมากกว่า 99% ซึ่งนับเป็นชัยชนะร่วมกันในหมวดหมู่เดียวในรายงานฉบับนี้

โดยสรุปแล้ว AIS ยังคงเป็นผู้คว้ารางวัลทั้งในด้านความพร้อมใช้งาน 5G และการเข้าถึง 5G เมื่อดูในด้านความพร้อมใช้งาน 5G แล้ว ผู้ใช้งานบนเครือข่าย AIS มีการเชื่อมต่อ 5G ถึงเกือบหนึ่งในสี่ของช่วงเวลาที่ใช้งาน ซึ่งมากกว่าที่ผู้ใช้ได้รับในเครือข่าย TrueMove H ที่ 2.8%

ในส่วนของการเข้าถึง 5G นั้น ผู้ใช้บนเครือข่าย AIS เชื่อมต่อ 5G ตามสถานที่ที่เดินทางไปเยี่ยมชมมากกว่า 5 แห่งจากทั้งหมด 10 แห่ง

เรียบเรียงโดย: โรเบิร์ต วิซีคอฟสกี้ นักวิเคราะห์อาวุโส Opensignal

อ่านข่าวเพิ่มเติม