Technology

เปิดตัว ‘ไทยดีเวอร์’ ตลาดกลางซื้อขายสินค้าโอทอปออนไลน์

รัฐบาลร่วมมือภาคเอกชน เปิดตัวแพลตฟอร์ม “ไทยดีเวอร์” ตลาดกลางซื้อขายสินค้าโอทอป ผลิตภัณฑ์ชุมชนผ่านออนไลน์ ซื้อขายได้ตลอด 24 ชั่วโมง

นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลภายใต้การนำของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมสินค้าโอทอป โดยเฉพาะการจัดหาช่องทางจำหน่ายสินค้าให้สะดวก สามารถเข้าถึงสินค้าโอทอปได้ง่ายขึ้น

ไทยดีเวอร์

ขณะเดียวกัน ยังมุ่งส่งเสริมให้การซื้อขายสินค้าในรูปแบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ตามนโยบายรัฐบาลดิจิของรัฐบาล ที่มุ่งส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐนำเอาเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้ภายในหน่วยงาน เพิ่มศักยภาพการทำงานขององค์กรรัฐให้รวดเร็ว ก้าวทันตามเทคโนโลยีขององค์กรเอกชนได้อย่างเทียบเท่า

นางสาวรัชดา กล่าวว่า รัฐบาล โดย องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทยได้ผนึกกำลังร่วมกับภาคเอกชน เปิดตัวแพลตฟอร์ม ไทยดีเวอร์ (Thaideever) เพิ่มศักยภาพการจำหน่ายและกระจายสินค้าเกษตร สินค้าโอทอป สินค้าเอสเอ็มอี และผลิตภัณฑ์ชุมชนผ่านออนไลน์

รัชดา ธนาดิเรก 2
รัชดา ธนาดิเรก

ทั้งนี้ เพื่อบริหารจัดการด้านการตลาด และเพิ่มช่องทางสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน ผ่านแพลตฟอร์ม ไทยดีเว่อร์ ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการซื้อขายในพื้นที่ต่าง ๆ เพื่อให้เกษตรกรมีโอกาสจำหน่ายผลผลิตในราคายุติธรรม ช่วยแก้ปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ สินค้าล้นตลาด ให้มีช่องทางจำหน่ายไปยังช่องทางออนไลน์ (E-Commerce)

สำหรับ ไทยดีเว่อร์  เป็นแพลตฟอร์มที่สามารถบริหารจัดการด้านการตลาดและการขายแบบครบวงจร ช่วยตอบโจทย์ ขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม มีสินค้าให้เลือกซื้อหลายหมวดหมู่ อาทิ อาหารและเครื่องดื่ม กระเป๋า สินค้าสุขภาพและความงาม ของเล่น สินค้าแม่และเด็ก รวมถึงสินค้าเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง เป็นต้น

22 4

นอกจากนี้ ยังเป็นการยกระดับเพิ่มมูลค่าให้ผลผลิตทางการเกษตร และสินค้าเกษตรของไทย รวมถึงส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของเกษตรกร ผู้ประกอบการ และภาคส่วนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมที่เกิดจากข้อมูล ผลักดันให้เกิดระบบนิเวศน์ของการเชื่อมโยงข้อมูลที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้จริงได้อย่างครบวงจร

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Avatar photo