Digital Economy

‘Mekha V’ โชว์ฝีมือคว้ารางวัล ‘Microsoft Partner of the Year 2023’ มุ่งสู่อุตสาหกรรมอนาคต

“Mekha V” รับรางวัล Microsoft Partner of the Year 2023 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ตอกย้ำการมุ่งสู่ธุรกิจแห่งอนาคต ผลักดันการใช้เทคโนโลยี อุตสาหกรรมอนาคต ตามทิศทางกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจใหม่ของ ปตท.

บริษัท เมฆา วี จำกัด (Mekha V) รับรางวัล Microsoft Partner of the Year 2023 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ในประเภทรางวัล Industry Award จากการนำเสนอนวัตกรรมและโซลูชันที่โดดเด่นด้าน Energy and Resources

Microsoft

การคว้ารางวัลดังกล่าวต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 นับว่าสะท้อนถึงความสำเร็จของบริษัท ในการพัฒนาและเติมเต็มระบบนิเวศการใช้คลาวด์ (Cloud Ecosystem) ของกลุ่ม ปตท. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านดิจิทัล และสร้างโอกาสการเติบโตไปยังธุรกิจที่ไกลกว่าการใช้เทคโนโลยีคลาวด์ ควบคู่กับการพัฒนานวัตกรรมที่หลากหลายบนดิจิทัลแพลตฟอร์มให้ตอบโจทย์ความท้าทายใหม่ ๆ ตามทิศทางกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจใหม่ของ ปตท.

S 4286030 0
ดร. บุรณิน รัตนสมบัติ

รางวัล Partner of the Year เป็นรางวัลที่ Microsoft มอบให้แก่พันธมิตรผู้เชี่ยวชาญนำเทคโนโลยีของ Microsoft ไปสรรสร้างนวัตกรรม และพัฒนา Solution สำหรับการดำเนินธุรกิจที่หลากหลาย ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

พร้อมกันนี้ ยังเป็นการเสริมกำลังให้ธุรกิจเติบโตอย่างรวดเร็ว สู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศในอนาคต ที่นำเทคโนโลยีของไมโครซอฟท์ต่อยอดความสำเร็จทางด้านนวัตกรรม

ถ้วยรางวัล 0

สานพันธกิจสู่อุตสาหกรรมอนาคต

สำหรับ Mekha V ได้เริ่มดำเนินกิจการอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2565 โดยเกิดจากการควบรวมของ 2 บริษัทย่อย ที่ดำเนินธุรกิจในกลุ่ม AI Robotics and Digitalization ของ ปตท. ได้แก่ บริษัท เมฆาเทคโนโลยี จำกัด (Mekha Tech) ผู้เชี่ยวชาญด้าน Cloud Innovation และบริษัท รี แอค จำกัด (ReAcc) ที่มีความชำนาญด้านแพลตฟอร์มเทรดพลังงานหมุนเวียน และ Carbon Neutrality

ทั้งนี้ Mekha V นับเป็นเรือธงด้านธุรกิจปัญญาประดิษฐ์ หุ่นยนต์ และเทคโนโลยีดิจิทัล (AI, Robotics & Digitalization) ของ กลุ่ม ปตท. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับและต่อยอด New S Curve รูปแบบการลงทุนในอุตสาหกรรมอนาคต ที่เน้นการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อพัฒนาหรือเปลี่ยนแปลงรูปแบบสินค้าและเทคโนโลยีของกลุ่ม ปตท.

S 4286026 0

เดินหน้า 5 Tech หนุนธุรกิจใหม่ ปตท.

ปัจจุบัน Mekha V ให้บริการเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ เพื่อสนับสนุนเป้าหมายของ ปตท, ในการก้าวสู่อุตสาหกรรมอนาคตใน 5 ด้านได้แก่

1. PowerTECH มุ่งใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนผ่านแพลตฟอร์มอัจฉริยะ Smart Energy Platform โดยนำเทคโนโลยีมาช่วยในการบริหารจัดการพลังงานตามแนวทาง Net Zero Carbon อาทิ ผลิตภัณฑ์ที่สามารถวางแผนการใช้พลังงานในพื้นที่ สามารถตรวจติดตามการใช้พลังงานแบบ Real Time สามารถทำ Energy Optimization รองรับการซื้อขายพลังงานแบบ Peer-to-Peer และการซื้อขาย Renewable Energy Certificate (REC) รวมถึงสามารถจัดทำรายงานความเป็นกลางทางคาร์บอนในแต่ละพื้นที่ได้

messageImage 1712290483493

2. MobilityTECH เทคโนโลยีสนับสนุนธุรกิจยานยนต์ เช่น Telematic, Mapping Data, เซ็นเซอร์อัจฉริยะ เป็นต้น เพื่อรองรับรถยนต์ที่มีความ SMART มากขึ้น จากชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์อัจฉริยะต่าง ๆ โดยนำระบบ AI มาช่วยทั้งในเรื่องระบบขับขี่ และเพิ่มความปลอดภัย ซึ่งจำหน่ายให้กับผู้ผลิตรถยนต์สันดาปภายใน ICE และรถยนต์ไฟฟ้า ที่ทาง Arun Plus ดำเนินการอยู่ อีกทั้งจะส่งเสริมให้ประเทศไทยซึ่งเป็นศูนย์กลางในการผลิตรถยนต์ของอาเซียน

messageImage 1712290491335

3. HealthTECH เทคโนโลยีที่ช่วยอำนวยความสะดวกด้านสุขภาพ บริการพบแพทย์ผ่อนช่องทางออนไลน์ เสมือนมีแพทย์ประจำตัว เพื่อรักษาสมดุลของสุขภาพที่แข็งแรงโดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยดำเนินการตั้งแต่การให้คำแนะนำจนกระทั้งการรักษาและติดตามผล ให้บริการพบแพทย์ผ่านช่องทางออนไลน์ด้านสุขภาพเช่น อาหารสุขภาพ กิจกรรมที่ส่งผลต่อสุขภาพหรือปัญหาสุขภาพนำมาประมวลผลเพื่อวิเคราะห์สาเหตุรวมไปถึงการจ่ายยาและติดตามผลด้วยระบบ AI แบบครบวงจร

messageImage 1712290505832

4. IndustrialTECH ยกระดับอุตสาหกรรมไทยให้ไปสู่ อุตสหกรรม 4.0 ด้วยระบบเทคโนโลยีอัจฉริยะสนับสนุนอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการไทย ผ่านการส่งเสริมความรู้ และการสนับสนุนด้วยเทคโนโลยีและบริการต่าง ๆ ครบวงจร เช่น

  • Cloud: ที่จะสนับสนุนการเก็บรวบรวมข้อมูลของอุตสาหกรรมต่างๆอย่างเป็นระบบ รวมถึงรองรับความต้องการทำ Centralize data ของแต่ละบริษัท
  • Machine learning & AI: หนึ่งในหัวใจของการวางแผนซ่อมบำรุงโดยการทำ Prediction maintainace เพื่อช่วยในการลดต้นทุนการซ่อมบำรุง
  • Advance factory: เพื่อปรับปรุงและพัฒนาอุตสาหกรรมให้ไปสู่การควบคุมด้วยระบบกึ่งอัตโนมัติและอัตโนมัติ โดยครอบคลุมทั้ง ส่วนการผลิต คลังพัสดุ และการขนส่งภายในโรงงาน System & Innovation Integrator สนับสนุนผู้เชี่ยวชาญผ่านการให้คำปรึกษาตลอดจนการติดตั้ง รวมถึงการเลือกเทคโนโลยีให้เหมาะกับแต่ละอุตสาหกรรม

messageImage 1712290518217

5. CreativeTECH ยกระดับธุรกิจครีเอทีฟของประเทศไทยให้ตอบสนองความต้องการของตลาดสากล เสริมสร้าง Soft power ของประเทศไทยให้เข้มแข็ง และเป็นศูนย์กลาง Creative hub ในระดับอาเซียน โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาช่วยผลักดันให้ประสบความสำเร็จ โดยเริ่มตั้งแต่ โครงสร้างพื้นฐาน การบริการ และคอมมูนิตี้

สำหรับโครงสร้างพื้นฐาน มีการใช้เทคโนโลยี Cloud และ Blockchain เข้ามาเก็บข้อมูล ซึ่งมีความปลอดภัยและเป็นที่ยอมรับในปัจจุบัน ซึ่งสามารถนำข้อมูลไปต่อยอดทำแพลตฟอร์มหรือแอปพลิเคชั่นต่าง ๆ ได้ อาทิ แพลตฟอร์มโลกเสมือนจริง

messageImage 1712290529754

นอกจากนี้ ยังให้บริการทำ Outsource Studio for Gaming & Virtual Production, Virtual Marketplace​v และ AR Content Platform เป็นต้น มีการจัดทำ Community ให้บริการ CRM การจัดงานต่าง ๆ รวมไปถึงการทำ Brand Royalty

การได้รับรางวัลดังกล่าว จึงเป็นการตอกย้ำเป้าหมายและการดำเนินงานของ Mekha V ในการพัฒนาธุรกิจ AI & Robotics ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ และให้บริการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างครบวงจร สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของกลุ่ม ปตท. ที่มุ่งสู่การขยายธุรกิจใหม่ และอุตสาหกรรมแห่งอนาคต

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ติดตามเราได้ที่

Avatar photo