Digital Economy

‘ปตท.’ ดึง ‘เทคโนโลยีดิจิทัล’ หนุน ‘เศรษฐกิจสร้างสรรค์’ เป็น ‘ซอฟต์พาวเวอร์’ ดันไทยโตยั่งยืน

กลุ่ม ปตท. ร่วมขับเคลื่อน “ซอฟต์ พาวเวอร์” ไทย ดัน “เทคโนโลยีดิจิทัล” หนุนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ พร้อมส่งออกคอนเทนต์คุณภาพสู่เวทีสากล ยกระดับเศรษฐกิจประเทศ ให้เติบโตอย่างสมดุล-ยั่งยืน

นายเชิดชัย บุญชูช่วย รองกรรมการผู้จัดการใหญ่นวัตกรรมและธุรกิจใหม่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ปัจจุบัน ซอฟต์ พาวเวอร์ (Soft Power) เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือสำคัญ ในการแพร่ขยายอิทธิพลทางค่านิยม หรือ วัฒนธรรม ที่นานาประเทศผลักดันให้เป็นกลยุทธ์เพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy)

เทคโนโลยีดิจิทัล

ปตท. เล็งเห็นถึงโอกาสของการต่อยอดแนวคิดดังกล่าว เพื่อรุกเข้าสู่ธุรกิจใหม่ ที่ไกลกว่าพลังงานให้พร้อมรับการแข่งขันบนเวทีโลก ด้วยวิสัยทัศน์ “Powering Life with Future Energy and Beyond” จึงจัดตั้งโครงการ “Soft Power for Better Thailand” ขึ้นมา เพื่อนำเทคโนโลยีดิจิทัล มาช่วยยกระดับการพัฒนาซอฟต์ พาวเวอร์ ไทย หรือ เสน่ห์ไทย ที่เกิดจากวัฒนธรรม ประเพณี และวิถีปฏิบัติ อันเป็นภูมิปัญญาไทย ที่อยู่ในความสนใจของชาวต่างชาติ

นอกจากจะดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติ ให้เข้ามาท่องเที่ยวในไทยแล้ว ยังเปิดโอกาสทางธุรกิจ ที่จะดึงดูดให้ต่างชาติ เข้ามาลงทุนเพื่อขยายฐานอุตสาหกรรมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Industry) ในไทย ซึ่งจะช่วยสนับสนุนนโยบายภาครัฐ ในการกระตุ้นและฟื้นฟูเศรษฐกิจ หลังสถานการณ์โรคติดเชื้อโควิด-19 แพร่ระบาดไปทั่วโลกได้อีกทางหนึ่งด้วย

เทคโนโลยีดิจิทัล

นายเชิดชัย เปิดเผยด้วยว่า บริษัทได้จับมือพันธมิตรภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งจาก บริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส จำกัด (ARV) บริษัทในกลุ่ม ปตท. ที่มีธุรกิจเกี่ยวข้องกับการพัฒนาเทคโนโลยีด้านซอฟต์ พาวเวอร์ ผ่านการนำเทคโนโลยีมาช่วยยกระดับการสร้างสรรค์คอนเทนต์ไทย

ภายใต้แนวคิด TECH CREATE FUN คือ การนำเทคโนโลยี (TECH) เช่น Virtual Reality, Augmented Reality, Drone และ Metaverse มาเสริมศักยภาพสร้างสรรค์ผลงาน (CREATE) เช่น ภาพยนตร์ ดิจิทัลคอนเทนต์ หรือ งานศิลปะ เพื่อให้ทั้งผู้สร้างสรรค์ผลงาน และผู้ชมได้สัมผัสประสบการณ์ที่ดีขึ้น (FUN)

ทั้งยังร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ จัดกิจกรรมเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์ไทย ด้วยการพัฒนาอุตสาหกรรมคอนเทนต์ ให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล  ไม่ว่าจะเป็น พัฒนาทักษะบุคลากร สนับสนุนด้านทรัพยากร และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง

เทคโนโลยีดิจิทัล

ยุทธศาสตร์สำคัญในการดำเนินงาน 3 ด้าน

  • สร้างคอนเทนต์ไทยสู่สากล ผ่านโครงการ Content Lab

ร่วมมือกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) (CEA) จัดโปรแกรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานเทคโนโลยีสมัยใหม่ สำหรับผลิตภาพยนตร์ ซีรีส์ งานโฆษณา งานอีเวนต์ และเกม ให้กับนักเรียน นักศึกษา นักสร้างแอนิเมชั่น และบุคคลทั่วไปที่สนใจ

เพื่อต่อยอดการสร้างสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset) สำหรับการสร้างสรรค์คอนเทนต์ ที่ทันสมัยเทียบเท่ามาตรฐานระดับสากล รวมถึงได้รับประสบการณ์ในการทำงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีการถ่ายทำชั้นนำของประเทศ โดยจะมีกิจกรรม Open House โครงการในวันที่ 26 กุมภาพันธ์นี้

เทคโนโลยีดิจิทัล

  • สร้างบุคลากรเพื่อรองรับอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ผ่านโครงการ TGIF-Technology is Fun

นำเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องในการยกระดับซอฟต์ พาวเวอร์ จัดแสดงที่มหาวิทยาลัย 11 แห่งทั่วประเทศ ในช่วงเดือนมีนาคม-กันยายน 2566 เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษา ได้เข้าถึงองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย สร้างแรงบันดาลใจสร้างสรรค์ผลงาน ที่จะนำไปพัฒนาต่อยอดเป็นซอฟต์ พาวเวอร์ของประเทศได้ในเชิงพาณิชย์

เทคโนโลยีดิจิทัล

  • จัดแสดงศักยภาพซอฟต์ พาวเวอร์ ด้านศิลปะไทย ผ่านนิทรรศการ “Locating the Locals: A Virtual Exhibition by PTT”

คัดเลือกผลงานบางส่วน จากการจัดประกวดศิลปกรรม ปตท. ที่เคยได้รับรางวัลตั้งแต่ปี 2529 มาจัดแสดงอีกครั้ง โดยนำเทคโนโลยีดิจิทัล มาช่วยสร้างประสบการณ์ใหม่ให้กับผู้ชมบนพื้นที่จัดแสดงศิลปะแบบเสมือนจริง (Virtual Art Gallery)

นอกจากการจัดแสดงครั้งแรก ณ หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ เมื่อช่วงปลายปี 2565 ที่ได้การตอบรับเป็นอย่างดีแล้ว นิทรรศการนี้จะจัดแสดงอีกครั้ง ในงาน Bangkok Design Week 2023  ที่ River City Bangkok ระหว่างวันที่ 4-12 กุมภาพันธ์ 2566 และ Isan Creative Festival 2023 ที่จังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ 1-9 เมษายน 2566 ผู้สนใจยังสามารถชมนิทรรศการในโลกเสมือนที่ virtualspacebyptt.com ได้อีกด้วย

เทคโนโลยีดิจิทัล

นายเชิดชัย ระบุว่า ความร่วมมือในการสนับสนุนการพัฒนาซอฟต์ พาวเวอร์ไทยด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลนี้ นอกจากจะเปิดโอกาสให้ ปตท. ทดสอบความเป็นไปได้ในการสร้างธุรกิจ และพัฒนาระบบนิเวศทางธุรกิจ สำหรับอุตสาหกรรมสร้างสรรค์แล้ว ยังเป็นอีกหนึ่งกลไก ที่จะช่วยยกระดับห่วงโซ่มูลค่าของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของไทยให้ทัดเทียมสากล

ช่วยให้ประเทศไทยมีศักยภาพ ไปสู่การเป็นศูนย์กลางของการผลิตคอนเทนต์สร้างสรรค์ของอาเซียน ที่จะเพิ่มรายได้ให้ประเทศ เพิ่มการจ้างงานใหม่ ในสาขาครีเอทีพและดิจิทัลได้ในระยะยาว อันจะเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศไทย ให้เติบโตได้อย่างมั่นคง และยั่งยืนต่อไป

อ่านข่าวเพิ่มเติม

 

Avatar photo