Environmental Sustainability

‘กลุ่ม ปตท.- Envision’ ร่วมพัฒนาแพลตฟอร์ม ‘บริหารจัดการพลังงานอัจฉริยะ’

กลุ่ม ปตท. ร่วมกับ Envision พัฒนาแพลตฟอร์ม “บริหารจัดการพลังงานอัจฉริยะ” มุ่งผลักดันเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และ ENVISION DIGITAL INTERNATIONAL PTE. LTD. บริษัทชั้นนำด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อลดคาร์บอน ภายใต้กลุ่มบริษัท Envision ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ “Collaboration in Future Energy Transition by Decarbonization Platform” ศึกษา และทดลองการใช้งานแพลตฟอร์มบริหารจัดการพลังงานอัจฉริยะ ภายในพื้นที่ของกลุ่ม ปตท. เพื่อบริหาร และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ขับเคลื่อน เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์(Net Zero Emissions) ภายในปี 2593

ปตท.

โดยมี ดร.บุรณิน รัตนสมบัติ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจใหม่ และโครงสร้างพื้นฐาน นายเชิดชัย บุญชูช่วย รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายนวัตกรรม และธุรกิจใหม่ ของ ปตท. และนาย โก๊ะ เค็ง ฮวา ประธานกรรมการ Envision Digital เข้าร่วมในพิธีลงนาม

ดร.บุรณิน กล่าวว่า ความร่วมมือในครั้งนี้ เป็นการพัฒนาระบบบริหารจัดการพลังงานอัจฉริยะ เพื่อตรวจสอบ และควบคุมการใช้พลังงาน รวมถึงประเมินความสามารถในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในพื้นที่ทดลองของโครงการ โดยได้ริเริ่มนำแพลตฟอร์ม EnOSTM ซึ่งเป็นระบบปฏิบัติการ AloT ของ Envision Digital มาใช้ในการบริหารจัดการระบบพลังงานหมุนเวียน ภายในอาคารต้นแบบ M4 ที่สถาบันวิทยสิริเมธี  (VISTEC) จังหวัดระยอง

ประกอบไปด้วย แผงเซลล์แสงอาทิตย์ลอยน้ำ แผงเซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคา ระบบกักเก็บพลังงาน รวมถึง สถานีชาร์จไฟฟ้า ภายในวิทยาเขตของสถาบัน โดยสามารถ ตรวจสอบ และควบคุมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน และนำมาปรับใช้งานทดแทนการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานฟอสซิลได้อย่างเหมาะสม จึงทำให้อาคารดังกล่าว เป็นอาคาร  Zero Import ทั้งหมด ซึ่งหากประสบความสำเร็จ ก็จะขยายผลไปยังพื้นที่อื่นต่อไป

ขณะที่นายเชิดชัย ระบุว่า ตามทิศทางกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจใหม่ของ ปตท. นั้น ได้มีการจัดตั้งบริษัท เมฆาวี จำกัด (Mekha V) เพื่อรองรับการดำเนินธุรกิจ AI และ Robotic ในด้านต่าง ๆ  อาทิ PowerTECH, HealthTECH, MobilityTECH, IndustrialTECH และ SoftpowerTECH

ที่ผ่านมา ได้ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการให้บริการ Cloud โดยบริษัท เมฆา เทคโนโลยี จำกัด (MekhaTech) และดำเนินธุรกรรมซื้อขาย Renewable Energy Certificate (REC) ผ่านแพลตฟอร์ม ในนามของ บริษัท รี แอค จำกัด (ReAcc)

ปตท.

ความร่วมมือกับ Envision Digital ในครั้งนี้ ถือเป็นขอบเขตงานที่เกี่ยวข้องกับด้าน PowerTECH และในฐานะที่ Mekha V เป็นบริษัทเรือธง (Flagship) ในด้าน AI และ Robotic จึงทำให้บริษัทเป็นตัวแทน กลุ่ม ปตท. ศึกษา และทดลองโครงการดังกล่าวร่วมกับ Envision Digital เพื่อสร้างโอกาสทำธุรกิจดิจิทัล และแพลตฟอร์มต่อไปในอนาคต

อีกทั้งยังเป็นหนึ่งในก้าวสำคัญ ที่จะช่วยผลักดันการใช้พลังงานสะอาด และการบริหารจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับวังคมคาร์บอนต่ำ ส่งเสริมเจตนารมณ์ ของกลุ่ม ปตท. เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (NetZero Emissions) ภายในปี 2593 และสนับสนุนประเทศไทย ให้บรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธืเป็นศูนย์ ภายในปี 2608

ทางด้าน นายไมเคิล ติง Global Executive Director ของ Envision Digital กล่าวว่า Envision Digital เป็นบริษัทชั้นนำระดับโลก ในด้านการพัฒนาเทคโนดลยี เพื่อลดการปล่อยคาร์บอน มีพันธมิตรที่เป็นองค์กร หน่วยงานภาครัฐ และเมืองต่าง ๆ  ในหลายประเทศ ดำเนินงานภายใต้เป้าหมายการพัฒนาเทคโนโลยี ที่มีส่วนช่วยสนับสนุนการใช้พลังงานสะอาด เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชากรโลก ผ่านการนำแพลตฟอร์ม EnOSTM net zero เข้ามาช่วยบริหารจัดการพลังงานแบบครบวงจร

ปัจจุบัน Envision มีพนักงานมากกว่า 1,000 คน และมีสำนักงาน 14 แห่งในสหราชอาณาจักร ฝรั่งเศส เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ นอร์เวย์ มาเลเซีย จีน ญี่ปุ่น และสหรัฐ โดยมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่สิงคโปร์

สำหรับความร่วมมือกับพันธมิตรชั้นนำในด้านพลังงาน อย่างกลุ่ม ปตท. ที่มีวิสัยทัศน์การทำธุรกิจในทิศทางเดียวกับ Envision ในครั้งนี้ นับเป็นอีกหนึ่งความมุ่งมั่น ที่จะร่วมกันเดินหน้าลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ สะท้อนการทำธุรกิจที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนของกลุ่ม ปตท. ที่จะเป็นอีกหนึ่งกำลังสำคัญ ในการขับเคลื่อนประเทศไทย ให้พร้อมก้าวสู่สังคมคาร์บอนต่ำได้ต่อไปในอนาคต

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Avatar photo