CSR

‘ไทยพาณิชย์-มูลนิธิเอสซีจี’ ร่วมมอบ ‘อาคารที่พักคอย’ ถวายเป็นพระราชกุศล ‘พระพันปีหลวง’ 90 พรรษามหามงคล

ธนาคารไทยพาณิชย์ ร่วมกับ มูลนิธิเอสซีจี ส่งมอบอาคารที่พักคอยเพื่อประชาชน ยกระดับระบบสาธารณสุขและคุณภาพชีวิตคนไทย ถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ 90 พรรษามหามงคล

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)  ร่วมกับมูลนิธิเอสซีจี ส่งมอบอาคารที่พักคอยเพื่อประชาชน ณ สถาบันบำราศนราดูร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล บรรเทาปัญหาผู้ป่วยแออัด และรองรับประชาชนที่มาใช้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมยกระดับระบบสาธารณสุขและคุณภาพชีวิตคนไทย

ไทยพาณิชย์

โดยมี นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค พร้อมด้วย นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร รองอธิบดีกรมควบคุมโรค และนพ.กิตติ์พงศ์ สัญชาตวิรุณห์ ผู้อำนวยการสถาบันบำราศนราดูร ร่วมรับมอบจากนายยุทธนา เจียมตระการ กรรมการ มูลนิธิเอสซีจี และ นางสาวอารยา ภู่พานิช รองผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงานกิจกรรมเพื่อสังคม ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

นายยุทธนา กล่าวว่า การเกิดโรคระบาดใหม่ทำให้หน่วยงาน และบุคลากรด้านสาธารณสุข ทำงานอย่างหนักเพื่อรักษาผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นทุกวัน สถาบันบำราศนราดูร เป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่สำคัญ ที่มีภารกิจในการตรวจ วินิจฉัย รักษา และฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยโรคติดเชื้อ ซึ่งเป็นโรคติดต่อที่เป็นปัญหาสำคัญของประเทศ รวมถึงโควิด19 ด้วย

ไทยพาณิชย์

แต่ละวัน มีผู้ป่วยเป็นจำนวนมากที่มารอรับบริการ แต่ด้วยพื้นที่ที่จำกัด สถาบันบำราศนราดูร จึงไม่มีพื้นที่พักคอยสำหรับผู้ป่วยที่เข้ามารับบริการที่เพียงพอ มูลนิธิเอสซีจี เห็นถึงความจำเป็นเร่งด่วนนี้ จึงได้ชวนกัลยาณมิตร ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นองค์กรที่ได้ทำประโยชน์ให้กับสังคม มาอย่างมากมายและยาวนาน เข้ามาร่วมสนับสนุนการก่อสร้างอาคารที่พักคอยเพื่อประชาชน ณ สถาบันบำราศนราดูรด้วยกัน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษานี้ด้วย

ขณะที่ นางสาวอารยา กล่าวว่า ธนาคารยินดีอย่างยิ่ง ที่ได้ร่วมกับมูลนิธิเอสซีจี ดำเนินการจัดสร้างอาคารที่พักคอยเพื่อประชาชน ณ สถาบันบำราศนราดูร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในโอกาสมหามงคลครั้งนี้ ด้วยเจตนารมณ์ของธนาคารที่มุ่งมั่นส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี ให้กับชุมชนและสังคม

ไทยพาณิชย์

ที่ผ่านมาธนาคารได้ร่วมสนับสนุนหน่วยงาน องค์กรต่าง ๆ มาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในช่วงที่โควิด-19 แพร่ระบาดอย่างหนัก เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสังคมในการช่วยเหลือบรรเทาผลกระทบดังกล่าว

ไม่เพียงแต่บุคลากรทางการแพทย์ และสาธารณสุขที่ต้องทำงานอย่างหนัก โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล ก็ต้องเตรียมสถานที่ รวมถึงอุปกรณ์ทางการแพทย์ ที่เพียงพอ โดยเฉพาะสถาบันบำราศนราดูรนับได้ว่าเป็นหน่วยงานทางด้านสาธารณสุขที่มีความสำคัญ

การสนับสนุนจัดสร้างอาคารที่พักคอยเพื่อประชาชนในครั้งนี้ จะเป็นการแบ่งเบาภาระของสถาบันบำราศนราดูร ลดความแออัด ลดความเสี่ยงด้านสุขอนามัย และรองรับประชาชนที่มารับบริการ ซึ่งมีจำนวนมากขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ไทยพาณิชย์

อาคารที่พักคอยเพื่อประชาชน ณ สถาบันบำราศนราดูร ได้รับการออกแบบจาก SCG Experience ก่อสร้างโดย เอสซีจี Cement and Construction Solution เป็นการออกแบบที่คำนึงถึงประโยชน์ด้านการใช้งานของผู้มารับบริการ ที่ต้องการความโปร่งโล่ง อากาศถ่ายเทได้ดี และมีที่นั่งเพียงพอสำหรับการรอรับบริการ มีพื้นที่ใช้งานรวม 122 ตารางเมตร

การก่อสร้าง ยังใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีขั้นตอนการผลิตที่ช่วยลด Waste อีกด้วย โดยใช้งบประมาณทั้งสิ้น 1,800,000 บาท มูลนิธิเอสซีจี สนับสนุน 1,100,000 บาท และธนาคารไทยพาณิชย์ ร่วมสนับสนุน 700,000 บาท

ปัจจุบัน อาคารที่พักคอยเพื่อประชาชน พร้อมรองรับการใช้งานสำหรับประชาชนที่มารอรับบริการภายในสถาบันบำราศนราดูร เพื่อลดความแออัด และลดความเสี่ยงด้านสุขอนามัยแก่ผู้มาใช้บริการ

นับเป็นอีกหนึ่งความตั้งใจจากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และมูลนิธิเอสซีจี ที่ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบสาธารณสุข ยกระดับคุณภาพชีวิตและสุขภาพของคนไทย เพื่อสังคมที่มีความสุขอย่างยั่งยืน

ไทยพาณิชย์

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Avatar photo