CSR

ครั้งแรก! ‘พาณิชย์-เซเว่น อีเลฟเว่น’ ผนึกกำลังขายส้ม ช่วยเกษตรกรระบายผลผลิต


กระทรวงพาณิชย์ จับมือ เซเว่น อีเลฟเว่น เป็นครั้งแรก ร่วมขยายช่องทางจำหน่าย เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกส้ม

นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า ในช่วงเดือนพฤศจิกายน เป็นช่วงต้นฤดูที่ผลผลิตส้มออกสู่ตลาด และจะออกมากในช่วงปลายพฤศจิกายน-ต้นธันวาคม โดยจังหวัดในภาคเหนือที่เพาะปลูกส้มเป็นจำนวนมาก ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ สุโขทัย กำแพงเพชร แพร่ และเชียงราย มีปริมาณผลผลิตรวมกว่า 150,000 ตัน และในเดือนพฤศิกายน จะมีผลผลิตออกประมาณ 15% คิดเป็นปริมาณ 22,500 ตัน

1636963205243

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้กำหนด 18 มาตรการบริหารจัดการผลไม้เชิงรุก ปี 2565 โดยหนึ่งในมาตรการหลัก คือ ขยายช่องทางการตลาดให้กับเกษตรกร โดยการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ อาทิ ตลาดกลางตลาดสด ห้างค้าส่ง-ค้าปลีก ห้างท้องถิ่น สถานีให้บริการน้ำมัน และเร่งรับดูดซับผลผลิต ออกนอกแหล่งผลิตตั้งแต่ช่วงต้นฤดู เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาในเชิงรุก

ในส่วนของสินค้าส้มนี้ กรมได้กำหนดแผนร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรหลัก รับซื้อทั้งสิ้น 3,200 ตัน ได้แก่ ห้างค้าส่ง-ค้าปลีก ตลาดกลางสินค้าเกษตร ในปริมาณ 1,900 ตัน รถโมบาย 1,000 ตัน และร้านสะดวกซื้อเซเว่น อีเลฟเว่น 150 ตัน ในเบื้องต้น และจะขยายปริมาณการรับซื้อในอนาคตรวม 300 ตัน

สำหรับกิจกรรมที่จัดขึ้นในครั้งนี้ เป็นความร่วมมือระหว่าง กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมการค้าภายใน และบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินการรับซื้อส้มเขียวหวานในปริมาณ 150 ตัน จากกลุ่มเกษตรกรภาคเหนือ นำร่องที่จังหวัดสุโขทัย ซึ่งเป็นส้มที่เรียกกันว่า ส้มเขียวหวานแม่สิน เนื่องจากปลูกในพื้นที่ตำบลแม่สิน อำเภอศรีสัชนาลัย เป็นส้มปลอดสารพิษ ได้รับมาตรฐาน GAP

1636963196132

โดยจะวางจำหน่ายผ่านเซเว่น อีเลฟเว่น กว่า 8,000 สาขา ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด 25 จังหวัด อาทิ กรุงเทพ ปริมณฑลฯ ชลบุรี ระยอง สุพรรณบุรี พระนครศรีอยุธยา ประจวบคีรีขันธ์ และเพชรบุรี (เฉพาะสาขาที่เข้าร่วมรายการ) ซึ่งกรมช่วยสนับสนุนค่าบริหารจัดการ

ความร่วมมือนี้ถือเป็นก้าวแรกระหว่างกระทรวงพาณิชย์ โดยกรมการค้าภายใน กับ ซีพี ออลล์ เพื่อช่วยขยายช่องทางการจำหน่ายสินค้าเกษตร ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกผลไม้ อันจะเป็นการพัฒนาความสามารถ ในการเข้าสู่ช่องทางการจำหน่ายใหม่ที่มีศักยภาพ สามารถช่วยเหลือเกษตรกรกว่า 70 ครัวเรือน ให้มีรายได้เพิ่มขึ้น

รวมทั้ง เพิ่มโอกาสให้กับผู้บริโภค ได้เข้าถึงสินค้าส้มในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ ที่มีคุณภาพในราคาที่เหมาะสม เป็นเสมือน Mini Farm Outlet ในเซเว่น อีเลฟเว่น ที่ผู้บริโภคสามารถหาซื้อได้ใกล้บ้าน

ทั้งนี้ เริ่มวางจำหน่ายตั้งแต่เมื่อวานนี้ (15 พ.ย.)  ไปจนถึงวันที่ 15 ธันวาคมนี้ เป็นระยะเวลา 1 เดือน ในราคาถุงละ 45 บาท

1636963193257

กรมการค้าภายใน และซีพี ออลล์ ยังจะขยายความร่วมมือ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรอย่างต่อเนื่อง โดยรับซื้อสินค้าเกษตร เช่น มะนาว เสาวรส และส้ม เพื่อนำไปผลิตเป็นเมนูเครื่องดื่มในมุม All Café ภายในเซเว่น อีเลฟเว่น รวมทั้งสนับสนุนพื้นที่ ให้เกษตรกรนำสินค้าเกษตร มาวางจำหน่ายหน้าร้านเซเว่น อีเลฟเว่นได้โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ซี่งกรมการค้าภายในจะประสานเพื่อดำเนินการร่วมกับซีพี ออลล์ อย่างใกล้ชิดต่อไป

ทางด้านนายยุทธศักดิ์ ภูมิสุรกุล กรรมการผู้จัดการ (ร่วม) ซีพี ออลล์ กล่าวว่า เซเว่น อีเลฟเว่น ยินดีที่ได้ร่วมมือกับกรมการค้าภายใน ในการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกส้มเขียวหวาน ช่วยกระจายผลผลิตให้แก่กลุ่มเกษตรกรไปถึงมือผู้บริโภค

ส้มเขียวหวานแม่สินมีรสชาติอร่อย ปริมาณน้ำส้มเยอะ เหมาะกับการรับประทานหรือนำไปคั้นเพื่อดื่ม และเป็นส้มที่มีคุณภาพเพราะได้รับการดูแลเอาใจใส่จากเกษตรกร จึงขอเชิญชวนร่วมอุดหนุนพี่น้องกลุ่มเกษตรกรจากจังหวัดสุโขทัย ได้ที่เซเว่น อีเลฟเว่น ในเขตกรุงเทพ ปริมณฑล และต่างจังหวัด รวม 25 จังหวัด ตั้งแต่วันนี้ ถึง ธันวาคมนี้

ในอนาคตเซเว่น อีเลฟเว่น ก็จะให้การสนับสนุนผลผลิตของเกษตรกรขายผ่านช่องทางต่าง ๆ ทั้งร้านเซเว่น อีเลฟเว่น  และ 24 shopping อย่างต่อเนื่อง

1636963185392

อ่านข่าวเพิ่มเติม