CSR

‘IRPC’ มอบถังน้ำมันเปล่า สนับสนุนภารกิจ ‘เหยี่ยวไฟ’ ดับไฟป่า

“IRPC” มอบถังน้ำมันเปล่ามือ 2 สนับสนุนภารกิจกรมป่าไม้ สู้ไฟป่า ตามโครงการ “ถังน้ำใจดับไฟป่า” เพื่อใช้เก็บน้ำสำรองในพื้นที่สูง ที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่า

อาริสรา สุธาสุทธิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักกิจการองค์กร บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) หรือ IRPC ดำเนินการส่งมอบ “ถังน้ำมันเปล่ามือ 2” ขนาด 200 ลิตร จำนวน 318 ถัง ให้กับกรมป่าไม้ โดยมี อดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นผู้รับมอบ

IMGL1598

IRPC ตระหนักถึงภารกิจอันสำคัญยิ่งของกรมป่าไม้ ในการปกป้องผืนป่าของประเทศ ประกอบกับบริษัท มีแนวทางในการดำเนินธุรกิจ ที่คำนึงถึงการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ควบคู่ไปกับการดูแลชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ดังนั้น เพื่อเป็นการสนับสนุนชุดปฏิบัติการพิเศษควบคุมไฟป่า (เหยี่ยวไฟ) ที่จัดตั้งโดยสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรและธรรมชาติ ให้มีอุปกรณ์ช่วยส่งเสริมการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ IRPC จึงมอบถังน้ำมันเปล่าที่ใช้งาน หรือ ถังน้ำมันเปล่ามือ 2 เพื่อสนับสนุนภารกิจของชุดเหยี่ยวไฟ ที่จะนำถังน้ำมันเหล่านี้ ไปใช้ประโยชน์เป็นแหล่งน้ำสำรองในพื้นที่สูง ซึ่งเป็นพื้นที่เสี่ยงการเกิดไฟป่า

การเคลื่อนไหวดังกล่าว ยังเป็นส่วนหนึ่งในโครงการ “ถังน้ำใจดับไฟป่า” เพื่อสนับสนุนภารกิจของส่วนควบคุมไฟป่า ได้นำถังเหล่านี้ ไปใช้ประโยชน์เป็นแหล่งน้ำสำรองในพื้นที่สูง ซึ่งเป็นพื้นที่เสี่ยงการเกิดไฟป่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงหน้าแล้ง  อันเป็นหนึ่งในแนวทาง ป้องกันการลามไฟของไฟป่า ด้วยการนำถังน้ำมันเปล่า มาทำเป็นที่เก็บน้ำฝน สำรองไว้สำหรับการใช้ควบคุมไฟป่า เพื่อป้องกันการประทุ หรือการกลิ้งของถ่านไม้ และตอไม้

ปัญหาไฟป่า ถือเป็นหนึ่งในปัญหาสำคัญของไทย โดยไฟป่า สร้างความเสียหายต่อผืนป่า สัตว์ป่า ชุมชน และส่งผลกระทบต่อปัญหาโลกร้อน วิกฤติที่ส่งผลกระทบต่อคนทั้งโลก เพราะทำให้เกิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในปริมาณมากขึ้น สู่ชั้นบรรยากาศ

พิธีมอบถังน้ำมันเปล่า

ขณะเดียวกันปัญหาโลกร้อนก็เป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดไฟป่าด้วยเช่นกัน จากอุณหภูมิที่สูงขึ้น และความแห้งแล้ง หากสามารถหยุดหรือป้องกันไฟป่าได้ ก็จะสามารถปกป้องผืนป่า และทรัพยากรธรรมชาติ ให้คงไว้ซึ่งความสมดุลของระบบนิเวศ สภาพภูมิอากาศ รวมถึงบรรเทาวิกฤติโลกร้อนได้อีกด้วย

ทั้งนี้ IRPC ขอเป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษควบคุมไฟป่า (เหยี่ยวไฟ) กรมป่าไม้  ที่เสียสละดูแลธรรมชาติผืนป่า เพื่อประชาชนคนไทยมาโดยตลอด และขอร่วมส่งพลังใจเพื่อสนับสนุนภารกิจให้เจ้าหน้าที่ทุกคน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความปลอดภัย

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Avatar photo