ดูหนังออนไลน์
CSR

‘Dow-Solvay’ มอบน้ำยาฆ่าเชื้อ เป็นมิตรสิ่งแวดล้อม ต้านโควิด-19 ระลอกใหม่

กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) ร่วมกับกลุ่มบริษัทโซลเวย์ (Solvay) สนับสนุนน้ำยาฆ่าเชื้อไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ ผลิตภัณฑ์ของบริษัท เอ็มทีพี เอชพี เจวี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง Dow และ Solvay กว่า 100,000 ลิตร เพื่อใช้ฉีดพ่นฆ่าเชื้อ ในพื้นที่ควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่อย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

Dow และ Solvay มอบน้ำยาฆ่าเชื้อไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ จำนวน 30,000 ลิตร ให้กับกรุงเทพมหานคร โดยมี พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นผู้รับมอบ และส่งมอบน้ำยาฆ่าเชื้อไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์จำนวน 70,000 ลิตร ให้กับจังหวัดระยอง โดยมีนายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นผู้รับมอบ เพื่อนำไปกระจายต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ใช้ฉีดพ่นฆ่าเชื้อในพื้นที่ควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19

199046

นายฉัตรชัย เลื่อนผลเจริญชัย ประธานบริหาร DOW กล่าวว่า  การดูแลรักษาความสะอาด ในที่สาธารณะอย่างเข้มงวดเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง ต่อการระบาดของเชื้อโควิด-19 ระลอกใหม่

Dow และ Solvay เล็งเห็นว่า น้ำยาฆ่าเชื้อไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของบริษัทร่วมทุน สามารถฆ่าเชื้อโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยังไม่มีสารพิษตกค้างในสิ่งแวดล้อม เพราะสามารถสลายตัวเป็นน้ำได้ จึงได้ร่วมมือกันมอบน้ำยาดังกล่าว เพื่อนำไปกระจายต่อแก่หน่วยงานต่าง ๆ ได้ใช้ฉีดพ่น ฆ่าเชื้อโรค เพื่อความปลอดภัยของประชาชน และสิ่งแวดล้อม

ตั้งแต่โควิด-19 เริ่มระบาดเมื่อต้นปี 2563 Dow ได้ร่วมมือกับพันธมิตร เพื่อสนับสนุนการทำงานของภาครัฐ ที่ต้องการควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อโรค โดยนอกจากน้ำยาพ่นฆ่าเชื้อแล้ว ยังได้มอบชุดอุปกรณ์อนามัยป้องกันส่วนบุคคล (PPE) น้ำยาแอลกอฮอล์ล้างมือ รวมถึงอุปกรณ์ช่วยพ่นยาสำหรับผู้ป่วยทางเดินหายใจ ให้แก่ หน่วยงานราชการ โรงพยาบาล โรงเรียน ชุมชน เพื่อเป็นอีกหนึ่งกำลังในการช่วยลดการกระจายของเชื้อไวรัสในประเทศ

ขณะที่นางศิริพร วุฒิเลาหพันธ์ ผู้จัดการทั่วไป กลุ่มบริษัทโซลเวย์ในประเทศไทย และผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจ เพอรอกไซด์ ประจำภาคพื้นเอเชีย แปซิฟิค กล่าวว่า ตั้งแต่มีการระบาดของโควิด-19 กลุ่มบริษัทโซลเวย์ ผู้ผลิตไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ ที่ใช้ในหลากหลายอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งใช้เป็นสารฆ่าเชื้อโรค ที่มีประสิทธิภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ได้สนับสนุนไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์เข้มข้น ให้หน่วยงานในหลายประเทศ รวมทั้งประเทศไทย เป็นจำนวนกว่า 700,000 ลิตร ซึ่งสามารถเจือจางเป็นน้ำยาฆ่าเชื้อได้มากกว่า 30 ล้านลิตร

199045

พร้อมทั้งส่งผู้เชี่ยวชาญโซลเวย์ เข้าอบรมบุคลากรในหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้ใช้น้ำยาฆ่าเชื้อได้อย่างถูกต้อง จากความร่วมมือของทุกภาคส่วน ทั้งพันธมิตรทางธุรกิจ และหน่วยงานภาครัฐ ในภารกิจฆ่าเชื้อในพื้นที่เสี่ยง เพื่อลดการแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งบริษัทหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะช่วยเสริมสุขอนามัยและความปลอดภัยให้ชุมชนไทยห่างไกลจากโควิด-19 และกลับคืนสู่ภาวะปกติได้ในเร็ววัน

ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ เป็นสารละลายใส ไม่มีสี มีสูตรทางเคมีคือ H2O2 เป็นสารออกซิไดซ์ (Oxidizing agent) หรือ สารเพิ่มจํานวนออกซิเจน ซึ่งโดยปกติแล้วไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ตามความเข้มข้นที่เหมาะสม เช่น ใช้สำหรับฟอกสีผ้า ใช้เป็นส่วนประกอบของเครื่องสำอาง ใช้สำหรับฆ่าเชื้อในอาหาร บรรจุภัณฑ์ พื้นผิวอุปกรณ์สัมผัส รวมถึงใช้สำหรับการฆ่าเชื้อในทางการแพทย์ เป็นต้น

ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์สามารถฆ่าเชื้อโรค โดยเฉพาะไวรัสและแบคทีเรีย โดยความเข้มข้นที่ใช้ในการฆ่าเชื้อเพียง 0.5 % มีประสิทธิภาพฆ่าเชื้อ ในระยะเวลาประมาณ 1 นาที โดยอ้างอิงข้อมูลจากศูนย์ควบคุมและป้องกันโรค (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) และสลายตัวได้ โดยไม่ทิ้งสารพิษตกค้างในสิ่งแวดล้อม

อ่านข่าวเพิ่มเติม