CSR

เงินจาก ‘แสตมป์เซเว่นฯ’ ช่วยปรับปรุงห้องน้ำแก่โรงเรียนห่างไกล สร้างสุข ครู-นักเรียน

“ซีพี ออลล์” เดินหน้าโครงการ “ห้องน้ำเพื่อน้อง” นำเงินจากแสตมป์เซเว่นฯ ช่วยสร้างสุขให้ครูนักเรียน นำไปปรับปรุงห้องน้ำแก่โรงเรียนห่างไกล เพิ่มพลังใจในการเรียนการสอน

นับตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นมา องค์การสหประชาชาติ หรือยูเอ็นได้ริเริ่มให้มี วันส้วมโลก (World Toilet Day) ขึ้น ตรงกับวันที่ 19 พฤศจิกายน ของทุกปี เพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของ ห้องน้ำ ในฐานะเป็นสิ่งจำเป็นพื้นฐานในการใช้ชีวิตของมนุษย์

แสตมป์เซเว่นฯ

โดยยูเอ็นเน้นย้ำว่า น้ำสะอาด ห้องน้ำที่เหมาะสม และสุขอนามัยที่ดี ควรเป็นเรื่องปกติของทุกคน อย่างไรก็ตาม ประชากรโลกราว 3,600 ล้านคน ยังคงต้องเผชิญกับห้องน้ำที่ไม่ถูกสุขอนามัย ซึ่งถือเป็นปัญหาสำคัญระดับโลก

3ก่อนหลังปรับปรุงห้องน้ำ รรบ้านหลวงเชียงใ

ประเทศไทยเอง โดยเฉพาะสถานศึกษาในพื้นที่ชนบท ห้องน้ำมักไม่เป็นตัวเลือกแรกที่ได้รับการพัฒนา ส่วนใหญ่จะมุ่งไปที่อาคารเรียน สนามเด็กเล่น หรืออุปกรณ์การเรียน การกีฬา ทว่าห้องน้ำถือเป็นสิ่งสำคัญยิ่งต่อเด็กนักเรียนและครู เพราะเป็นสถานที่ที่ทุกคนต้องใช้ทุกวัน ซึ่งหากห้องปลดทุกข์นี้ ไม่อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดี สะอาด ถูกสุขลักษณะ ไม่เพียงแต่จะไม่สามารถปลดทุกข์ให้ผู้ใช้ได้ ยังนำมาซึ่งปัญหาสุขภาพ ที่จะกระทบต่อการศึกษาหาความรู้ของเยาวชนของชาติ

4ห้องน้ำเพื่อน้อง บุญนิธิแสตมป์เซเว่น 0

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น และเซเว่น เดลิเวอรี่ เล็งเห็นถึงความสำคัญของห้องน้ำที่ถูกสุขลักษณะ ซึ่งจะช่วยสร้างความสุขให้ทั้งเด็ก และครูผู้สอน จึงได้ดำเนินโครงการ ห้องน้ำเพื่อน้อง โดยนำเงินที่ได้รับจากการบริจาคแสตมป์ของลูกค้าเซเว่นฯ ในโครงการ บุญนิธิแสตมป์เซเว่นเพื่อสาธารณกุศลทุกภูมิภาค ทั่วประเทศ ไปปรับปรุงห้องน้ำตามโรงเรียนต่าง ๆ ในพื้นที่ห่างไกลให้ได้มาตรฐาน

ล่าสุด ได้ทำการส่งมอบห้องน้ำในโครงการนี้ไปแล้ว 5 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนวัดนาคู (จันทศึกษาคาร)​ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โรงเรียนบ้านมาบฟักทอง จังหวัดชลบุรี โรงเรียนบ้านหลวง จังหวัดเชียงใหม่ โรงเรียนบ้านโคกมะเมียน จังหวัดสุรินทร์ และโรงเรียนบ้านน้ำย้อย จังหวัดลำพูน

2ห้องน้ำเพื่อน้อง รรบ้านมาบฟักทอง ชลบุรี1 0

นางวันทนา มุลเมืองแสน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมาบฟักทอง จังหวัดชลบุรี หนึ่งในโรงเรียนที่ได้รับมอบห้องน้ำในโครงการห้องน้ำเพื่อน้อง กล่าวว่า ก่อนหน้านี้ห้องน้ำนักเรียนมี 7 ห้อง ใช้งานจริงได้เพียง 2 ห้อง หลังคาทรุดโทรมสามารถพังลงมาได้ทุกเมื่อ ระบบน้ำใช้การไม่ได้ ทั้งโถชักโครก และอ่างล้างมือ ระบบไฟฟ้าก็ไม่ปลอดภัย แต่หลังจากที่เซเว่นฯ เข้ามาสนับสนุนปรับปรุงห้องน้ำ เด็กๆ ก็ดีใจมาก เพราะไม่เคยคิดมาก่อนว่าจากสภาพเดิมจะสามารถกลายมาเป็นอย่างที่เห็นได้

1ห้องน้ำเพื่อน้อง รรบ้านมาบฟักทอง ชลบุรี 0

ได้ซ่อมแซมหลังคาใหม่ เปลี่ยนโถชักโครกใหม่ทั้งหมด ปรับปรุงระบบน้ำ ทำให้สามารถกดน้ำได้ รวมทั้งมีน้ำล้างมือ เมื่อเด็ก ๆ ใช้ห้องน้ำแล้วก็จะล้างมือได้ตามสุขลักษณะ ระบบไฟฟ้าก็ทำให้ปลอดภัย

นอกจากนี้ยังได้สร้างห้องอาบน้ำเพิ่มอีก 2 ห้อง สำหรับเด็กป.1 ป.2 ที่ยังมีปัญหาควบคุมการขับถ่ายในบางครั้ง เด็ก ๆ ตื่นเต้นดีใจมากที่ได้ห้องน้ำใหม่ ไม่ต้องรอคิวนานเพราะห้องน้ำไม่เพียงพอ ตรงนี้ปัญหาสุขภาพก็จะลดลงด้วย

5นักเรียนขอบคุณ1 0

ทั้งนี้ ต้องขอขอบคุณเซเว่นฯ ที่เป็นสะพานบุญให้ผู้ใจบุญที่อาจจะไม่มีโอกาสได้มาเห็นปัญหาตรงนี้ด้วยตาตัวเอง ห้องน้ำเป็นสิ่งที่อยู่ด้านหลัง คนก็ไม่ค่อยให้ความสำคัญ แต่แท้จริงแล้วเป็นจุดที่สำคัญที่สุด อยากให้โครงการดีๆ แบบนี้มีไปเรื่อยๆ เพราะยังมีโรงเรียนอีกมากที่ประสบปัญหาเดียวกัน อยากให้เด็กๆ มีความสุข

ซีพี ออลล์จะทยอยปรับปรุงห้องน้ำให้กับสถานศึกษาต่าง ๆ ต่อไปเรื่อย ๆ ถือเป็นการส่งความสุข อบอุ่นใจ จากเซเว่น อีเลฟเว่น ไปสู่เด็ก ๆ ที่จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ ตามปณิธาน Giving and Sharing

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ติดตามเราได้ที่

เว็บไซต์: https://www.thebangkokinsight.com/
Facebook: https://www.facebook.com/TheBangkokInsight
X (Twitter): https://twitter.com/BangkokInsight
Instagram: https://www.instagram.com/thebangkokinsight/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCYmFfMznVRzgh5ntwCz2Yxg

Avatar photo