COLUMNISTS

ลด ‘ความขัดแย้ง’ ด้วยการเพิ่ม ‘ความเคารพ’ คนอื่น

Avatar photo
Consulting Partner สลิงชอท กรุ๊ป

ยิ่งสังคมเปิดกว้างมากเท่าไร ยิ่งเห็นความแตกต่างของคนมากขึ้นเท่านั้น และเมื่อมีความแตกต่างกันมากขึ้น ก็ยิ่งนำไปสู่ความขัดแย้งเป็นเงาตามตัวด้วยเช่นกัน

ผู้นำในทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็นผู้นำประเทศ ผู้นำองค์กร หรือผู้นำครอบครัว จึงหนีไม่พ้นความท้าทายเรื่องนี้ แล้วผู้นำควรทำอย่างไรดี คงไปทำให้คนคิดเหมือนกันไม่ได้
แต่ควรทำให้คนคิดต่างอยู่ร่วมกันโดยมีความขัดแย้งในระดับที่ควบคุมได้ และนำไปสู่นวัตกรรมที่สร้างสรรค์ ไม่ลุกลามบานปลายจนกลายเป็นหายนะของครอบครัว องค์กร และประเทศ

shutterstock 178715795

การสร้างวัฒนธรรมที่เคารพ และให้เกียรติซึ่งกันและกัน คือทางออกที่ดี สำหรับสังคมที่เต็มไปด้วยความแตกต่าง เชื่อไหมครับว่า การให้เกียรติกันแม้เพียงเล็กน้อย จะช่วยลดความเป็นปฏิปักษ์ลงได้มากมาย พูดง่าย ๆ คือ ลงทุนทำเรื่องเล็กน้อย แต่ได้ผลที่ยิ่งใหญ่

แต่ก็นั่นแหละครับ คนที่ไม่เคยให้ความเคารพใครก็ยากที่จะทำได้ เริ่มจากผู้นำก่อน ต้องแสดงให้คนอื่นเห็นเป็นตัวอย่างว่า เราเคารพ และให้เกียรติคนที่อยู่ตรงข้าม

มีงานวิจัยของ Center for Creative Leadership ไปสำรวจเรื่อง “The Power of Respect” จาก 3,000 กลุ่มตัวอย่าง ใน 10 ประเทศ เปิดเผยว่า การเคารพ และให้เกียรติกัน ไม่ได้มีประโยชน์แค่ช่วยจัดการกับความขัดแย้งระหว่างกลุ่มเท่านั้น แต่ยังถือว่าเป็นความรับผิดชอบของผู้นำที่สำคัญอีกด้วย

ตัวชี้วัด 3 ประการที่สะท้อนว่าผู้นำมีคุณสมบัติในเรื่องนี้ 

1. ฟังไม่ใช่พูด คนอื่นจะรู้สึกว่าเราเคารพ และให้เกียรติเขา เมื่อเราฟังอย่างตั้งใจ

ใช่ครับ! แค่หยุดฟัง ไม่ด่วนสรุป ไม่พูดสวน ไม่รีบอธิบาย การฟังไม่ได้หมายความว่า ต้องเห็นด้วย แต่ฟังเพื่อทำความเข้าใจว่า โลกในมุมมองของเขาเป็นอย่างไร โดยไม่เอามุมมองของเราเป็นตัวตั้ง หรือเอาไปหักล้างมุมมองที่ไม่เห็นด้วย

shutterstock 666854812

2. ไม่ด้อยค่าใคร

การเคารพ และให้เกียรติคนอื่ นต้องแสดงออกทั้งคำพูด น้ำเสียง และท่าทาง สามสิ่งนี้ต้องสอดคล้องกัน ดังนั้น หากอยากให้คนอื่นมองว่าเราให้เกียรติเขา ไม่ใช่แค่หยุดพูด แต่ต้องไม่บูลลี่คนอื่นด้วยสายตา และท่าทีที่ไม่เหมาะสมด้วย

3. ยอมรับความแตกต่างของคน

เราจะไม่มีวันเคารพและให้เกียรติใครได้เลย ถ้าตัวเราอยากให้คนอื่นเป็นเหมือนเรา ความจริงคือ ที่มาของแต่ละคนไม่เหมือนกัน ชาติกำเนิด ความรู้ รสนิยม และการจัดลำดับความสำคัญในชีวิตต่างกัน

ดังนั้น ชีวิตใครชีวิตมัน มุมมองใครมุมมองมัน สิ่งเหล่านี้เราควบคุมไม่ได้ แต่ที่ควบคุมได้คือ การยอมรับว่าคนไม่เหมือนกัน ถ้าคิดแบบนี้ เราจะไม่หงุดหงิดเมื่อเจอคนเห็นต่างจากเรา

วันนี้ถ้าคุณอยู่ในฐานะผู้นำ ไม่ว่าคุณจะยืนอยู่ท่ามกลางคนในครอบครัว ในองค์กร หรือในประเทศ จงเพิ่มความเคารพคนอื่นให้มากขึ้น แล้วความขัดแย้งจะลดลง

อ่านข่าวเพิ่มเติม