Media

แจงด่วน! ช่อง3 ย้ำปรับโครงสร้าง-เลิกจ้างวัยเกษียณ

“ช่อง 3” ชี้แจงเลิกจ้างพนักงานวัยเกษียณ  ยังไม่กำหนดจำนวน  ย้ำปรับโครงสร้างองค์กรใหม่ตามสภาพตลาด  

ช่อง 3

ตามที่มีการรายงานข่าวเกี่ยวกับการเลิกจ้างพนักงานของไทยทีวีสีช่อง 3 มาก่อนหน้านี้   “ช่อง 3” ได้ชี้แจงข้อเท็จจริงกระแสข่าวดังกล่าวว่ามีความคลาดเคลื่อนดังนี้

1.ในช่วงที่ผ่านมาไทยทีวีสีช่อง 3 ได้ดำเนินการปรับโครงสร้างองค์กรให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน พิจารณาถึงจำนวนพนักงานและการตอบแทนพนักงานหลังเกษียณอายุ เนื่องจากช่อง 3 มีพนักงานจำนวนหนึ่งที่อายุเกินกว่า 60 ปี ดังนั้นโครงการเกษียณอายุ จึงถือเป็นทางเลือกให้กับพนักงานกลุ่มนี้

ทั้งนี้ ผลตอบแทนที่เสนอให้ในโครงการเกษียณสูงกว่าที่กฏหมายแรงงานได้กำหนดไว้ พร้อมทั้งยังมีการมอบประกันสุขภาพให้พนักงานที่เข้าโครงการต่อไป เพื่อให้พนักงานยังสามารถมีประกันสุขภาพดูแลตนเองต่อไปแม้จะเกษียณอายุไปแล้ว

2.กรณีที่พนักงานรับเงินตามโครงสร้างการเกษียณแล้ว แต่บริษัทยังเล็งเห็นศักยภาพว่ายังสามารถปฏิบัติภารกิจในตำแหน่งงานนั้นได้ต่อไปพนักงานผู้นั้นก็จะได้รับการว่าจ้างต่อไปตามความเหมาะสม

3. ตามที่มีกระแสข่าวออกมาว่า ช่อง 3 มีการปลดพนักงานกว่า 80 คนนั้นคลาดเคลื่อนจากความเป็นความจริง เพราะขณะนี้บริษัทยังอยู่ในการพิจารณาอัตรากำลังที่เหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจของทีวีดิจิทัล ซึ่งยังไม่ได้มีเป้าหมายหรือตัวเลขที่ชัดเจนแต่อย่างใด

4.อีกทั้งกรณีที่มีการเสนอข่าวว่า มีการปลดพนักงานอายุระหว่าง 40-55 ปีนั้นก็ไม่เป็นความจริง เพราะที่จริงแล้วพนักงานในวัยนี้ถือเป็นกำลังสำคัญต่อการผลิตผลงานของช่อง 3

ทั้งนี้ ช่อง 3 ให้ความสำคัญด้านบุคลากร เพราะเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรและผลิตผลงาน  สำหรับโครงการเกษียณอายุนี้ เป็นสิ่งที่ทำเพื่อปรับองค์กรให้เข้ากับสภาวะตลาด และเพื่อให้พนักงานได้มีโอกาสเลือกแผนในการดำเนินชีวิตต่อไป

Avatar photo