Media

‘เนกซ์สเตป’ปั้น Good TV เครือข่ายสังคมแห่งการเรียนรู้เจาะกลุ่มเยาวชน

“เนกซ์สเตป” ปรับกลยุทธ์ Good TV  วางเครือข่ายทีวีสร้างศักยภาพเด็กและเยาวชนไทย ชูคอนเทนท์เด็กแรกเกิดถึงวัยรุ่น ค่าบริการ 300 บาท/เดือน

นายจิรัฐิติ โรจนานนท์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เนกซ์สเตป จำกัด เจ้าของโครงข่ายทีวีดาวเทียมแบบบอกรับสมาชิก Good TV เปิดเผยว่าปี 2562 วางนโยบายมุ่งพัฒนาให้ Good TV เป็นเครือข่ายทีวีเพื่อสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนไทย ภายใต้แนวคิด “สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้” โดยรวบรวมรายการที่มีเนื้อหาสาระเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาศักยภาพของเด็กตั้งแรกเกิดถึงวัยรุ่น มานำเสนอตามหลักของการพัฒนาทางสมองแต่ละช่วงวัย (Brain Based Learning) ซึ่งจะช่วยให้เด็กไทยมีพัฒนาการที่ดีและเติบโตเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพของประเทศ

จิรัฐิติ โรจนานนท์ good tv
จิรัฐิติ โรจนานนท์

“เรามีความเชื่อว่าศักยภาพของคนสร้างได้ด้วยการเรียนรู้ การดูทีวีก็เป็นช่องทางเรียนรู้ได้ ขึ้นอยู่กับคุณภาพของคอนเทนท์ ตั้งแต่แรกเริ่มทำรายการสารคดีสำรวจโลก เมื่อปี 2543 จึงใช้สโลแกนว่า สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ และพัฒนาต่อเนื่องมาจนเป็น Good TV”

การพัฒนา Good TV เป็นเครือข่ายทีวีเพื่อสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนไทย จะเน้นการทำให้เนื้อหารายการเป็นสื่อเพื่อการเรียนรู้ภายในบ้าน โดยมีคอนเทนท์ที่ดูได้ทุกกลุ่มวัย ตั้งแต่เด็กเล็ก วัยเรียน วัยรุ่น วัยทำงาน ถึงวัยเกษียณ โดยให้ความสำคัญกับกลุ่มเด็กและวัยรุ่นเป็นสำคัญ เพราะเชื่อว่าเป็นการลงทุนที่จะส่งผลดีต่อการพัฒนาศักยภาพของคนไทยในอนาคต

ช่องรายการสำคัญที่มีเนื้อหาส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพของเด็ก ได้แก่ ช่อง Baby TV สำหรับเด็กก่อน 4 ขวบ ที่ออกแบบและผลิตรายการภายใต้คำแนะนำของแพทย์และนักจิตวิทยาเด็ก เพื่อช่วยให้สมองของเด็กน้อยได้พัฒนาอย่างเต็มที่ อันเป็นรากฐานสำคัญต่อการเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพในอนาคต

เนกซ์สเตป good tv

ช่องสารคดี Nat Geo Wild และ Animal Show เน้นสร้างพฤติกรรมและปลูกจิตสำนึกที่ดีสำหรับเด็กวัย 5-8 ปี เรียนรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ช่องสารคดีสำรวจโลก ช่วยเสริมสร้างประสบการณ์จากทั่วทุกมุมโลก สร้างจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ สำหรับเด็กวัย 9-12 ปี และช่องสารคดี MySci เรื่องราวเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ช่วยเสริมสร้างการคิดอย่างมีเหตุผล สำหรับวัย 13-18 ปี เพื่อสร้างเป้าหมายของชีวิต

แต่อย่างไรก็ตาม Good TV ยังมีความต้องการเป็นสื่อเพื่อการเรียนรู้ภายในบ้านของคนไทยทุกคน จึงมีคอนเทนท์รองรับคนทุกกลุ่มวัยทุกไลฟ์สไตล์ สำหรับวัยทำงานมีช่องบันเทิงคุณภาพทั้งหนังและซีรีส์จาก Fox Network จำนวน 8 ช่อง นอกจากนี้ยังมีช่องสารคดีสำหรับผู้ใหญ่และคนวัยเกษียณด้วย เช่น สารคดีสำรวจโลก สารคดีของดีประเทศไทย สารคดีบุษบาคาเฟ่ และช่องรายการใหม่ Thainess  ซึ่งผลิตโดยทีมงานเนกซ์สเตป

เนกซ์สเตป good tv

“เชื่อว่าแนวทางการดำเนินธุรกิจแบบนี้ จะทำให้เกิดคุณค่าต่อสังคมไทย Good TV จะกลายเป็นสื่อเพื่อการเรียนรู้ ที่เข้าถึงคนทุกกลุ่มอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม ขณะที่บริษัทสามารถเติบโตทางธุรกิจไปพร้อมๆ กับการพัฒนาด้านศักยภาพของคนไทยด้วย”

ทั้งนี้ การพัฒนาเครือข่ายทีวีเป็นสื่อเพื่อการเรียนรู้ภายในบ้านของทุกคน บริษัทมีนโยบายว่าต้องทำให้เป็นสื่อที่สามารถให้บริการได้อย่างทั่วถึง มีคุณภาพและเป็นธรรม จึงเลือกใช้โครงข่ายทีวีดาวเทียมเพราะเป็นแพลตฟอร์มเดียวที่เข้าถึงทุกพื้นที่ได้ทั่วถึงในเวลาเดียวกัน  โดยมีข้อเสนอติดตั้งอุปกรณ์รับสัญญาณให้แก่สมาชิกฟรี  และจ่ายค่าแรกเข้า 690 บาท สำหรับผู้ที่มีจานดาวเทียมเดิม KU Band หรือ 990 บาท และค่าสมาชิกเดือนละ 300 บาท จะเริ่มจากพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑลก่อน

ปัจจุบัน Good TV มีช่องรายการกว่า 70 ช่อง เป็นช่องฟูลเอชดี จำนวน 45 ช่อง มีช่องรายการสาระเพื่อการเรียนรู้ของคนไทยเป็นจุดแข็งสำคัญ และช่องบันเทิงจากฟ็อกซ์ เน็ตเวิร์ก 8 ช่อง รวมทั้งมีช่องข่าวจากต่างประเทศ เช่น Euronews และ NHK World จากญี่ปุ่น เป็นต้น

Avatar photo