ดูหนังออนไลน์
Media

‘เดลินิวส์’ เปิดโครงการสมัครใจลาออก ลดต้นทุน-ปรับโครงสร้างองค์กร

ส่อวิกฤติอีกค่าย “เดลินิวส์” เปิดโครงการสมัครใจเกษียณอายุก่อนกำหนด ให้พนักงานลาออก รับเงินชดเชยตามอายุงานตั้งแต่ 30-400 วัน มุ่งปรับโครงสร้าง เพิ่มประสิทธิภาพ ลดต้นทุน

หลังจากที่มีธุรกิจสื่อหลายรายได้รับผลกระทบจาก ดิจิทัล ดิสรัปชั่น รวมถึงวงการสื่อ โดยเฉพาะสื่อโทรทัศน์ และสิ่งพิมพ์ จนเกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งการลดคน เลิกผลิต ล่าสุด เดลินิวส์ หนังสือพิมพ์หัวสีบานเย็น เป็นรายล่าสุดที่ประกาศลดคน ด้วยการเปิดโครงการ “สมัครใจเกษียณอายุก่อนกำหนด”

ทั้งนี้ บริษัท สี่พระยาการพิมพ์ จำกัด เจ้าของหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ โดย นางประพิณ รุจิรวงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรกิจ ได้ออกประกาศแจ้งพนักงาน เรื่อง โครงการสมัครใจเกษียณอายุก่อนกำหนด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงโครงสร้างและการบริหารอัตรากำลังภายในองค์กรอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และเพื่อปรับปรุงโครงสร้างต้นทุนทางบุคลากร และลดภาระค่าใช้จ่ายโดยรวมในระยะยาว

สำหรับโครงการดังกล่าว เปิดโอกาสให้พนักงานบริษัทฯ ทุกระดับ ที่ได้รับการบรรจุเป็นพนักงานประจำ ที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการฯ ให้ส่งรายชื่อพนักงานไปให้หัวหน้าฝ่าย เพื่อรวบรวมแล้วนำส่งมาที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ภายในวันที่ 31 พ.ค. และจะมีผลในวันที่ 1 กรกฏาคม 2563 โดยผู้ที่ผ่านการอนุมัติ จะได้รับเงินเดือนพร้อมเงินชดเชยวันที่ 30 มิถุนายน 2563

ทั้งนี้ ผู้ที่ผ่านการอนุมัติเข้าร่วมโครงการ จะได้รับเงินชดเชยตามอายุงาน ตั้งแต่วันที่เข้าทำงานกับบริษัทฯ จนถึงวันที่ 30 มิ.ย. 2563 โดยพนักงานที่ทำงานครบ 120 วันแต่ไม่ครบ 1 ปี ได้รับเงินชดเชยเท่ากับค่าจ้างเงินเดือนสุดท้าย 30 วัน และสูงสุดคือ อายุงาน 20 ปี ขึ้นไป รับเงินชดเชยเท่ากับค่าจ้างอัตราเดือนสุดท้าย 400 วัน

 

WANPEN PUTTANONT