Economics

ประกันสังคมคืนเงินสมทบ ม.40 ที่ชำระเกิน ไม่ได้รับเงิน รีบเช็ค www.sso.go.th

“ประกันสังคม” โอนคืนผู้ประกันตน ม.40 รอบแรกแล้ว 2.8 ล้านคน สำหรับคนที่ยังไม่ได้ รีบหาสาเหตุด่วน www.sso.go.th

คืบหน้าการดำเนินการ ประกันสังคมคืนเงินสมทบของผู้ประกันตนมาตรา 40 ที่นำส่งเงินสมทบไว้เกินจำนวนที่ต้องชำระ โดยวิธีการโอนเงินผ่านบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขประจำตัวประชาชน รอบที่ 1 สปส.ได้โอนเงินรอบแรกไปแล้วเมื่อวันที่ 8-11 สิงหาคม 2565 วันละ 1 ล้านคน โดยโอนเงินคืนเข้าบัญชีพร้อมเพย์ผู้ประกันตนมาตรา 40 ไปแล้ว จำนวน 2,884,909 ราย โอนเงินสำเร็จ เป็นจำนวนเงิน 402,289,546 บาท

ประกันสังคม

อย่างไรก็ตาม ยังมีกลุ่มผู้ประกันตน มาตรา 40 อีกจำนวน 250,533 ราย ที่โอนเงินไม่สำเร็จ เนื่องจากสาเหตุผู้ประกันตนยังไม่ได้ผูกพร้อมเพย์กับเลขบัตรประชาชน จำนวน 243,992 ราย บัญชีปิด จำนวน 4,218 ราย ไม่มีบัญชี จำนวน 1,146 ราย บัญชีติดเงื่อนไข (กรณีรายการ Direct Debit) จำนวน 39 ราย เลขบัญชีไม่ถูกต้อง จำนวน 9 ราย และไม่สามารถทำรายการได้เนื่องจากบัญชีไม่เคลื่อนไหวจำนวน 1,130 ราย

ส่งผลให้ผู้ประกันตนยังไม่ได้รับเงินคืนในรอบแรก นั้น สปส.ขอแจ้งให้ผู้ประกันตนรีบดำเนินการตรวจสอบข้อมูลตนเองเป็นการด่วน โดย สปส.ได้นำข้อมูลขึ้นระบบ www.sso.go.th เพื่อให้ตรวจสอบว่าตนเองอยู่ในกลุ่มที่โอนเงินเข้าบัญชีไม่สำเร็จ เพราะสาเหตุใด ในวันที่ 16 สิงหาคม 2565 เป็นต้นไป

ประกันสังคม

ทั้งนี้ ผู้ประกันตนมาตรา 40 ที่ยังไม่ได้ทำการผูกบัญชีพร้อมเพย์ ขอให้รีบดำเนินการผูกบัญชีก่อน 8 กันยายน 2565 ซึ่งจะได้รับการโอนคืนผ่านบัญชีพร้อมเพย์ ระหว่างวันที่ 14-16 กันยายน 2565 สำหรับผู้ประกันตนท่านไหน ที่ไม่สามารถผูกบัญชีพร้อมเพย์ได้ ขอให้ไปดำเนินการ ณ สำนักงานประกันสังคม ในพื้นที่ที่สะดวก เพื่อขอรับคืนเงินได้

LINE ALBUM 220825

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Avatar photo