Economics

‘นกแอร์’ งดบิน ‘ดอนเมือง-เชียงราย’ ถึง 5 ส.ค. พร้อมเพิ่มไฟล์ทเชียงใหม่

“นกแอร์” ประกาศขยายเวลางดบินเส้นทาง “ดอนเมือง-เชียงราย” ถึง 5 สิงหาคมนี้ พร้อมเพิ่มไฟล์ทเชียงใหม่ และรถรับส่ง 2 สนามบิน

สายการบินนกแอร์ (NOK) แจ้งงดให้บริการเที่ยวบินเพิ่มเติม ณ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ถึงวันที่ 5 สิงหาคม 2565 เนื่องจากท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ออกประกาศ เรื่อง ขยายเวลาปิดทางวิ่งถึง วันที่ 5 สิงหาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 06.00-22.00 น.

นกแอร์

ขยายเวลางดบิน “ดอนเมือง-เชียงราย”

ซึ่งส่งผลกระทบต่อผู้โดยสารที่มีกำหนดการเดินทางเข้า และออกไปยังจังหวัดเชียงราย สายการบินมีความจำเป็นแจ้งงดให้บริการเที่ยวบินเข้าและออก ณ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย เพิ่มเติมถึงวันที่ 5 สิงหาคม 2565 และจัดให้มีการเดินทางในเส้นทาง ดอนเมือง-เชียงใหม่แทน

เที่ยวบินเพิ่มเติม 4 สิงหาคม 2565

  • DD5100 ดอนเมือง – เชียงใหม่ เวลา 09.15 น.
  • DD5101 เชียงใหม่ – ดอนเมือง เวลา 11.00 น.

รถออกจากท่าอากาศยานเชียงราย 06.00 น.

  • DD5102 ดอนเมือง – เชียงใหม่ เวลา 13.25 น.
  • DD5103 เชียงใหม่ – ดอนเมือง เวลา 15.10 น.

รถออกจากท่าอากาศยานเชียงราย 10.10 น.

นกแอร์

เที่ยวบินเพิ่มเติม 5 สิงหาคม 2565

  • DD5100 ดอนเมือง – เชียงใหม่ เวลา 09.15 น.
  • DD5101 เชียงใหม่ – ดอนเมือง เวลา 11.00 น.

รถออกจากท่าอากาศยานเชียงราย 06.00 น.

  • DD5106 ดอนเมือง – เชียงใหม่ เวลา 16.40 น.
  • DD5107 เชียงใหม่ – ดอนเมือง เวลา 18.20 น.

รถออกจากท่าอากาศยานเชียงราย 13.20 น.

สำหรับผู้โดยสารที่มีจุดหมายปลายทางไปจังหวัดเชียงรายสามารถใช้บริการได้ โดยทางสายการบินนกแอร์ ได้มีการจัดเตรียมรถรับส่งจากท่าอากาศยานเชียงใหม่-ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Avatar photo
Siree Osiri OHO BANGKOK