Economics

สิงห์อมควันปาดน้ำตา!! ครม.เคาะภาษีบุหรี่ใหม่ คาดขยับขึ้นซองละ 6-8 บาท

สิงห์อมควันปาดน้ำตา!! ที่ประชุมครม.มีมติปรับโครงสร้างภาษีบุหรี่ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม คาดขยับขึ้นซองละ 6-8 บาท

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการคลัง (รมว.คลัง) เปิดเผยภายหลังการเข้าร่วมประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ถึงการพิจารณาโครงสร้างภาษีบุหรี่ใหม่ ว่า ในที่ประชุม ครม. ได้เห็นชอบอัตราภาษีบุหรี่ใหม่แล้ว โดยจะมีผลในวันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป ส่วนจะเป็นอัตราใดนั้น ขอให้รอประกาศไม่เกิน 1-2 วันนี้

สิงห์อมควัน

อย่างไรก็ตาม มีรายงานข่าวจากที่ประชุม ครม. แจ้งว่า ที่ประชุม ครม.วันนี้ (28 ก.ย.) ได้เห็นชอบการทบทวนภาษีสรรพสามิตบุหรี่ตามโครงสร้างภาษีใหม่ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ เบื้องต้นมีการปรับเพิ่มขึ้นตามมูลค่าและปริมาณ มีผลให้ราคาจำหน่ายบุหรี่ปรับขึ้น เช่น เดิมซองละ 60 บาท ซึ่งปัจจุบันเสียภาษีอัตราตามมูลค่า 20% รวมทั้งการเก็บตามปริมาณที่มวนละ1.20 บาท แต่โครงสร้างภาษีใหม่จะปรับเพิ่มขึ้นมากกว่า 20% แต่ไม่ถึง 40%

ทั้งนี้ การปรับโครงสร้างภาษีบุหรี่ใหม่จะเป็นการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ที่เคยเกิดในอดีต และตอบโจทย์ใน 4 เรื่องหลัก คือ

1.ด้านสาธารณสุข
2.ด้านเกษตรกรผู้ปลูกใบยาสูบจะต้องได้รับผลกระทบน้อยที่สุด
3. ด้านรายได้ของรัฐบาลจะต้องไม่ลดลง
4. ด้านการดูแลบริหารจัดการบุหรี่เถื่อนและบุหรี่ปลอม

สิงห์อมควัน
อาคม เติมพิทยาไพสิฐ

อย่างไรก็ตาม การพิจารณาโครงสร้างภาษีบุหรี่ใหม่ เป็นวาระลับโดยกระทรวงการคลังนำเข้าสู่ที่ประชุม ครม.

รายงานข่าว ระบุว่า สำหรับเรื่องการขึ้นภาษีบุหรี่นั้น ก่อนหน้านี้นายลวรณ แสงสนิท อธิบดีกรมสรรพสามิต เปิดเผยว่า กรมสรรพสามิตได้เสนอแนวทางการปรับโครงสร้างภาษีบุหรี่ใหม่ให้นายอาคมพิจารณาแล้ว โดยมีการคาดการณ์ว่าอัตราภาษีตามโครงสร้างภาษีบุหรี่ใหม่จะปรับเพิ่มขึ้นมากกว่า 20% แต่ไม่ถึง 40% ซึ่งจะส่งผลอาจทำให้ราคาขายปลีกบุหรี่ปรับเพิ่มขึ้นซองละ 6-8 บาท

อ่านข่าวเพิ่มเติม