Economics

สิงห์อมควันสะเทือน!! จ่อชงปรับโครงสร้างภาษีบุหรี่ใหม่ คาดพุ่งซองละ 6-8 บาท


สิงห์อมควันสะเทือน!! “กระทรวงการคลัง” เตรียมเสนอ “ครม.” ปรับโครงสร้างภาษีบุหรี่ใหม่ คาดพุ่งซองละ 6-8 บาท

นายลวรณ แสงสนิท อธิบดี กรมสรรพสามิต กล่าวว่า กรมฯ ได้เสนอแนวทางการปรับโครงสร้างภาษีบุหรี่ใหม่ให้นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพิจารณาแล้ว หลังจากนี้ คาดว่า รมว.คลังจะนำเรื่องการปรับโครงสร้างภาษีบุหรี่ใหม่เสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาเห็นชอบภายในเดือนนี้ เนื่องจากว่าโครงสร้างภาษีใหม่จะต้องมีผลบังคับใช้ภายในวันที่ 1 ตุลาคม 2564

ปรับโครงสร้างภาษีบุหรี่

พิจารณารอบคอบแล้ว

ทั้งนี้ ยืนยันว่า กรมสรรพสามิต ได้มีการพิจารณาการปรับโครงสร้างภาษีบุหรี่ใหม่อย่างรอบคอบแล้ว ซึ่งจะเป็นการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ที่เคยเกิดในอดีต และตอบโจทย์ใน 4 เรื่องหลัก คือ

  1. ด้านสาธารณสุข
  2. ด้านเกษตรกรผู้ปลูกใบยาสูบ จะต้องได้รับผลกระทบน้อยที่สุด
  3. ด้านรายได้ของรัฐบาลจะต้องไม่ลดลง
  4. ด้านการดูแล บริหารจัดการบุหรี่เถื่อน และบุหรี่ปลอม ภายใต้โจทย์ทั้ง 4 เรื่องนี้ โครงสร้างภาษีใหม่อาจจะไม่ใช่สิ่งที่กลุ่มผู้ค้าบุหรี่บางกลุ่มต้องการ เพราะว่ามีข้อเสนอที่สุดโต่งเกินไป
ปรับโครงสร้างภาษีบุหรี่
นายลวรณ แสงสนิท

คาดปรับขึ้น 6-8 บาทต่อซอง

อย่างไรก็ตาม นายลวรณ กล่าวว่า ยังบอกไม่ได้ว่าโครงสร้างภาษีบุหรี่ใหม่จะเป็นอัตราเดียว หรือ 2 อัตราเหมือนที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน แต่โดยภาพรวมภาระภาษีจะปรับเพิ่มขึ้น เพราะภาษีใหม่ต้องตอบโจทย์ทั้ง 4 เรื่องหลักดังกล่าว และกรมสรรพสามิตรู้ดีกว่าจุดยืนของแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เป็นอย่างไร เช่น ในด้านสาธารณสุขก็จะมีความเป็นห่วงเรื่องสุขภาพ จึงอยากให้ขึ้นภาษีสูง ๆ ซึ่งกรมฯ จะมองด้านสุขภาพอย่างเดียวไม่ได้ ต้องมองด้านอื่น ๆ ควบคู่ไปด้วย

รายงานข่าวจากกระทรวงการคลัง ระบุว่า กรมสรรพสามิต ได้เสนอให้กระทรวงการคลังนำโครงสร้างภาษีบุหรี่ใหม่เสนอให้ที่ประชุม ครม. พิจารณาในวันที่ 21 กันยายน 2564 เพื่อจะได้มีเวลาให้ ครม. พิจารณาตัดสินใจ หากมีข้อปัญหาที่จะต้องเปลี่ยนแปลง หรือปรับปรุงก็จะมีเวลาพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไปได้ทัน และให้มีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 ตุลาคมนี้

อย่างไรก็ตาม เบื้องต้นมีการคาดการณ์กันในตลาดผู้ค้าบุหรี่ ว่า ราคาบุหรี่หลังโครงสร้างภาษีบุหรี่ใหม่มีผลบังคับใช้ ราคาขายปลีกบุหรี่อาจจะมีการปรับเพิ่มขึ้น 6-8 บาทต่อซอง

อ่านข่าวเพิ่มเติม