ดูหนังออนไลน์
Economics

ผู้ประกันตน ม. 40 รับเงินเยียวยาประกันสังคมวันไหน เช็คคำตอบที่นี่ได้เลย!

ผู้ประกันตนตามมาตรา 40 รับเงินเยียวยาประกันสังคมวันไหน คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินมีอะไรบ้าง เช็คคำตอบที่นี่ได้เลย!

สำนักงานประกันสังคม เปิดลงทะเบียนผ่าน www.sso.go.th สำหรับผู้ประกันตนมาตรา 40 (ผู้ประกอบอาชีพอิสระที่เข้าระบบประกันตนภาคสมัครใจ) โดยผู้ประกันตนมาตรา 40 ที่ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบแล้วจะได้สิทธิรับเงินเยียวยาประกันสังคมจำนวน 5,000 บาท เป็นเวลา 1 เดือน เพื่อช่วยบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นจากคำสั่งล็อกดาวน์ของรัฐบาลครั้งนี้ โดยผู้ประกันตนตามมาตรา 40 จะได้รับเงินเยียวยาโอนเข้าบัญชีพร้อมเพย์ ในวันที่ 6 สิงหาคม 2564 นี้

ทั้งนี้สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้เป็นผู้ประกันตน ม.40 ยังมีเวลาสมัครให้เรียบร้อยก่อนภายในเดือนกรกฎาคม 2564 เพื่อมีสิทธิ์รับเงินเยียวยาโดย คลิกที่นี่

ผู้ประกันตนมาตรา 40

คุณสมบัติผู้ประกันตนมาตรา 40 ที่มีสิทธิรับเงินเยียวยา 5,000 บาท

 • เป็นผู้มีสัญชาติไทย
 • มีอายุตั้งแต่ 15 – 65 ปีบริบูรณ์
 • ไม่ได้เป็นลูกจ้างในบริษัท หรือมีนายจ้าง หรือผู้ประกันตน ม.33
 • ไม่ได้เป็นผู้จ่ายประกันสังคมแบบสมัครใจ หรือผู้ประกันตน ม.39
 • ไม่ได้เป็นข้าราชการ หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ
 • หากยังไม่ได้เป็นผู้ประกันตน ม. 40 ก่อน 28 มิถุนายน 2564 ให้รีบสมัครเป็นผู้ประกันตน ม.40 ภายในเดือนกรกฎาคม 2564
  สมัครเป็นผู้ประกันตน ม.40 ในระบบประกันสังคม ภายในเดือนกรกฎาคม 2564

ผู้ประกันตนมาตรา 40

ช่องทางการสมัคร

 • สายด่วนประกันสังคม หมายเลข 1506
 • ร้าน 7-Eleven ทุกสาขา
 • ธนาคาร ธกส. ทุกสาขา
 • ห้างสรรพสินค้า Big C
 • เว็บไซต์ประกันสังคม www.sso.go.th (ดูรายละเอียดการลงทะเบียนประกันสังคม ม.40)

เปิดไทม์ไลน์การรับเงินเยียวยา

 1. ผู้ประกันตนภาคสมัครใจในระบบประกันสังคม (ม. 40) รัฐบาลจะช่วยเหลือค่าใช้จ่ายให้ 5,000 บาทต่อคน โดยจะโอนเงินเข้าบัญชีพร้อมเพย์ ในวันที่ 6 สิงหาคม 2564
 2. ผู้ประกอบอาชีพอิสระ (freelance) ให้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนภาคสมัครใจของระบบประกันสังคมตาม ม. 40 ภายในเดือนกรกฎาคม 2564 เพื่อรับค่าช่วยเหลือ 5,000 บาท โดยจะโอนเงินเข้าบัญชีพร้อมเพย์ ในวันที่ 6 สิงหาคม 2564
 3. ผู้ประกอบการที่ไม่มีลูกจ้าง และไม่ได้อยู่ในระบบประกันสังคม ให้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนภาคสมัครใจของระบบประกันสังคมตาม ม. 40 ภายในเดือนกรกฎาคม 2564 เพื่อรับค่าช่วยเหลือ 5,000 บาท โดยจะโอนเงินเข้าบัญชีพร้อมเพย์ ในวันที่ 6 สิงหาคม 2564
 4. ผู้ประกอบการในระบบ “ถุงเงิน” 5 หมวด ภายใต้โครงการ “คนละครึ่ง” และโครงการ “เราชนะ” แต่ไม่มีลูกจ้าง ให้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนภาคสมัครใจของระบบประกันสังคมตาม ม. 40 ภายในเดือนกรกฎาคม 2564 เพื่อรับค่าช่วยเหลือ 5,000 บาท โดยจะโอนเงินเข้าบัญชีพร้อมเพย์ ในวันที่ 6 สิงหาคม 2564

ผู้ประกันตนมาตรา 40

ขั้นตอน-ช่องทาง สมัครพร้อมเพย์ เลือกธนาคารด้านล่าง คลิกได้เลย

ธนาคารกรุงเทพ คลิก ที่นี่

ธนาคารกรุงไทย คลิก ที่นี่

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา คลิก ที่นี่

ธนาคารกสิกรไทย คลิก ที่นี่

ธนาคารทหารไทย คลิก ที่นี่

ธนาคารไทยพาณิชย์ คลิก ที่นี่

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร คลิก ที่นี่

ธนาคารเกียรตินาคิน คลิก ที่นี่

ธนาคาร CIMB คลิก ที่นี่

ธนาคาร TISCO คลิก ที่นี่

ธนาคารไทยเครติต คลิก ที่นี่

ธนาคารธนชาต คลิก ที่นี่

ธนาคารยูโอบี คลิก ที่นี่

ธนาคาร LH คลิก ที่นี่

ธนาคารออมสิน คลิก ที่นี่

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ คลิก ที่นี่

ธนาคาร ICBC คลิก ที่นี่

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย คลิก ที่นี่

อ่านข่าวเพิ่มเติม