ดูหนังออนไลน์
Economics

เปิดวิธีลงทะเบียน ‘ผู้ประกันตน ม.40’ รับเงิน 5,000 บาท เช็คที่นี่เลย!!

เปิดวิธีลงทะเบียนเป็น “ผู้ประกันตน ม.40” รับเงิน 5,000 บาท ใครมีสิทธิ์บ้าง สมัครได้ที่ไหน ต้องทำอย่างไรบ้าง เช็คเลย!

หลังจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2564 ได้มีมติอนุมัติให้มาตรการเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการล็อกดาวน์ 10 จังหวัดพื้นที่สีแดงเข้ม โดยในส่วนของผู้ประกันตนมาตรา 40 หรือ ม.40 หรือ กลุ่มผู้ทำอาชีพอิสระ หรือเป็นแรงงานนอกระบบ ซึ่งจะได้รับสิทธิความคุ้มครองและสิทธิประโยชน์จากการจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนฯโดยกลุ่มนี้จะได้รับความช่วยเหลือ 5,000 บาทจากรัฐบาล

ทั้งนี้ สำหรับผู้ที่ยังไม่เข้าสู่ระบบประกันสังคม รัฐบาลเปิดช่องกำหนดให้ต้องยื่นหลักฐานการเข้าเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 ภายในเดือนกรกฎาคมนี้เพื่อรับเงินช่วยเหลือดังกล่าว

ผู้ประกันตน ม.40

คุณสมบัติของผู้ประกันตนมาตรา 40

 • สัญชาติไทย
 • ประกอบอาชีพอิสระ หรือ แรงงานนอกระบบ
 • มีอายุตั้งแต่ 15 ปีแต่ไม่เกิน 65 ปีบริบูรณ์
 • ไม่เคยเป็นพนักงานลูกจ้างในระบบประกันสังคม ม.33 และ ม.39 มาก่อน
 • ไม่เป็นข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ
 • ผู้ที่ถือบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยขึ้นต้นด้วยเลข 0,6,7 (ยกเว้นขึ้นต้นด้วย 00)
 • ผู้พิการที่รับรู้สิทธิสามารถสมัครเป็นผู้ประกันตน ม.40 ได้

ช่องทางสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40

1.สมัครผ่านสมาร์ทโฟนที่เว็บไซต์ www.sso.go.th แล้วดำเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ ดังนี้

 • เข้าสู่เว็บไซต์เลือกสมัครสมาชิก
 • คลิกคำว่า สมัครสมาชิก แล้วกดยอมรับนโยบายการคุ้มครองสิทธิ์ข้อมูลส่วนบุคคล
 • กรอกข้อมูลส่วนตัวให้ถูกต้อง
 • ยืนยันตัวตน ระบบจะให้ใส่รหัส OTP ที่ได้รับทาง SMS ที่ส่งไปยังเบอร์โทรศัพท์ที่ลงทะเบียน จากนั้นก็สำเร็จ
 • เมื่อเข้าสู่ระบบแล้ว คลิกเข้าเมนู ลงทะเบียนผู้ประกันตนตามมาตรา 40
 • กรอกข้อมูลส่วนตัวให้ครบถ้วน
 • เลือกจ่ายเงินสมทบ 3 ทางเลือก ได้แก่
  70 บาท/เดือน
  100 บาท/เดือน
  300 บาท/เดือน
 • เมื่อคลิกลงทะเบียนแล้ว ระบบจะแจ้งให้ชำระเงินสมทบงวดแรก การสมัครจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้ว และจะมีการแจ้งยืนยันผ่านทาง SMS ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ลงทะเบียนไว้

ผู้ประกันตน ม.40

หรือสมัครผ่าน 7 ช่องทาง ดังนี้

 1. สมัครด้วยตนเองที่สำนักงานประกันสังคมในพื้นที่
 2. สายด่วนประกันสังคม หมายเลข 1506
 3. เซเว่น-อีเลฟเว่น ทุกสาขา
 4. ธนาคาร ธกส. ทุกสาขา
 5. Big c ซุปเปอร์เซ็นเตอร์
 6. เครือข่ายประกันสังคมทั่วประเทศ
 7. สมัครผ่านเว็บไซต์ประกันสังคม

หลักฐานการสมัคร

 • บัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง หรือบัตรอื่นที่ใช้แทนบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมแบบคำขอสมัครเป็นผู้ประกันตน มาตรา 40 (สปส.1-40)

สำหรับผู้ที่สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/ จังหวัด/ สาขา ทั่วประเทศ หรือที่สายด่วน 1506 ให้บริการไม่เว้นวันหยุดราชการตลอด 24 ชั่วโมง

อ่านข่าวเพิ่มเติม