ดูหนังออนไลน์
Business

ด่วนแจกเงิน! ครม. เยียวยารอบใหม่ แจกเงินผู้ประกันตนม.39 และ 40 คนละ 5 พันบาท

แจกเงิน 5 พันบาท ครม. ไฟเขียวเยียวยารอบใหม่ แจกเงิน ผู้ประกันตน มาตรา 39 และมาตรา 40 คนละ 5 พันบาท จำนวน 1 เดือน ส่วนผู้ประกันตน ตามมาตรา 33จะได้รับการช่วยเหลือ 2,500 บาท จำนวน 1 เดือน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันนี้ ที่มีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธาน ได้อนุมัติ มาตรการเยียวยาประชาชนรอบใหม่ โดยให้ความช่วยเหลือกลุ่มแรงงานและผู้ประกอบการที่อยู่ในพื้นที่สถานการณ์ควบคุมสูงสุด 10 จังหวัดประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา 10 จังหวัด

แจกเงิน 5 พันบาท

แจกเงิน 5 พันบาท ครม. ไฟเขียวเยียวยารอบใหม่ แจกเงิน ผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม

โดยรูปแบบการช่วยเหลือกลุ่มแรงงานและผู้ประกอบการที่อยู่ในระบบ ประกันสังคม โดยกลุ่มแรงงานตามมาตรา 33 จะได้รับเงินช่วยเหลือเพิ่มเติม 2,500 บาทต่อคน จำนวน 1 เดือน โดยเป็นการช่วยเหลือเพิ่มเติม นอกจากเหนือจากมาตรการช่วยเหลือจ่ายค่าแรง 50% ของค่าจ้าง สูงสุดไม่เกิน 7,500 บาท รวมไม่เกินคนละ 10,000 บาท  ส่วนผู้ประกอบการหรือนายจ้างตามหลักการให้ความช่วยเหลือ จะได้รับความช่วยเหลือตามจำนวนลูกจ่างสูงสุดไม่เกิน 200 คน ในอัตรา 3,000 บาทต่อคน จำนวน 1 เดือน

รูปแบบการให้ความช่วยเหลือ กลุ่มแรงงานที่อยู่ในระบบและนอกระบบ สัญชาติไทยดังนี้

ผู้ประกันตน ตามมาตรา 33 จะได้รับความช่วยเหลือเงิน  2,500 บาท จำนวน 1 เดือน

ผู้ประกันตน มาตรา 39 และมาตรา 40 สัญชาติไทย จะได้รับความช่วยเหลือคนละ 5,000 บาท  จำนวน 1 เดือน

ส่วนผู้ที่ประกอบอาชีพที่ไม่ได้อยู่ในมาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40 ที่ยังประกอบอาชีพอยู่ในปัจจุบันให้เตรียมหลักฐานเพื่อลงทะเบียนเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 กับสำนักงานประกันสังคมภายในเดือนกรกฎาคม 2564 เพื่อให้ได้รับพระออมช่วยเหลือจำนวน 5,000 บาท จำนวน 1 เดือน

แจกเงิน 5 พันบาท

การช่วยเหลือแรงงานในระบบประกันสังคมและนอกระบบประกันสังคม 9 สาขาอาชีพ

ส่วนการช่วยเหลือแรงงานในระบบประกันสังคมและนอกระบบประกันสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการปิดกิจการและมาตรการควบคุมการระบาด ให้เพิ่มจากเดิม 4 สาขาอาชีพ เป็น 9 สาขาอาชีพ โดยสาขาที่เพิ่มขึ้นมาใหม่ 5 สาขา ได้แก่

1. สาขาการขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า

2. สาขาการขายส่งและการขายปลีก

3. สาขาการซ่อมยานยนต์

4. สาขากิจกรรมการบริหารและสนับสนุนวิชาชีพ วิทยาศาสตร์และกิจกรรมวิชาการ

5. สาขาข้อมูลข่าวสารและการศึกษา

ส่วน 4 สาขาอาชีพเดิมคือ กิจการก่อสร้าง กิจการที่พักแรมและบริการด้านอาหาร กิจกรรมศิลปะ ความบันเทิงและนันนาการ และกิจกรรมบริการด้านอื่นๆ

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight