Economics

มาแล้ว! ‘ม33เรารักกัน’ งวดสุดท้าย 1,000 บาท ใช้ได้ถึงสิ้นเดือน มิ.ย.

มาแล้ว! วันนี้ (31 พ.ค.) เงินเยียวยา “ม33เรารักกัน” งวดสุดท้าย 1,000 บาทโอนเข้า “เป๋าตัง” ผู้ประกันตน สแกนใช้ได้ถึงสิ้นเดือน มิ.ย.

มาแล้ว! วันนี้ (31 พ.ค.) ถึงกำหนดที่กระทรวงการคลังจะโอนเงินเยียวยา “ม33เรารักกัน” งวดสุดท้ายจำนวน 1,000 บาท เข้าแอปพลิเคชันเป๋าตังของผู้ประกันตนมาตรา 33 ทั่วประเทศ

ทั้งนี้ วงเงินดังกล่าวสามารถนำไปใช้จ่ายได้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564

ม33เรารักกัน งวดสุดท้าย

มาแล้ว! ม33เรารักกัน งวดสุดท้าย

สำหรับโครงการ ม33เรารักกัน เฟส 2 จะช่วยเยียวยาผู้ประกันตนมาตรา 33 ในระบบประกันสังคมจำนวน 8.11 ล้านคนทั่วประเทศ ต่อเนื่องจากเฟสที่ 1

โดยผู้ประกันตนที่ได้รับเงินเยียวยาในเฟสที่ 1 ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ และจะได้รับเงินเยียวยาในเฟสที่ 2 ทันทีแบบอัตโนมัติคนละ 2,000 บาท

สำหรับไทม์ไลน์การโอนเงินเยียวยาในเฟสที่ 2 จะแบ่งออกเป็น 2 รอบ รอบละ 1,000 บาท ดังนี้

  • ครั้งที่ 1 วันจันทร์ที่ 24 พฤษภาคม 2564 จำนวน 1,000 บาท
  • ครั้งที่ 2 วันจันทร์ที่ 31 พฤษภาคม 2564 จำนวน 1,000 บาท

ผู้ประกันตนที่ได้รับวงเงินเยียวยาดังกล่าว สามารถใช้สิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง ส่วนผู้ประกันตนที่ไม่มีสมาร์ทโฟน ก็สามารถใช้สิทธิ์ผ่านบัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดได้ ซึ่งวงเงินดังกล่าวสามารถใช้ซื้อสินค้าและบริการที่กำหนดได้ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2564 จากเดิมกำหนดไว้แค่วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

โครงการ-ม33เรารักกันเฟส2-1

ผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่ได้รับวงเงินเยียวยา ม33เรารักกัน สามารถใช้วงเงินซื้อสินค้าและบริการผ่านร้านค้า/ผู้ประกอบการ/บริการ ในร้านธงฟ้าที่ใช้แอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” หรือภายใต้โครงการ “คนละครึ่ง” และโครงการ “เราชนะ”

ลักษณะกิจการที่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ ก็มีหลากหลาย ได้แก่ อาหารและเครื่องดื่ม, ธงฟ้า, กิจการ OTOP, สินค้าทั่วไป, โรงแรม/ที่พัก, สุขภาพ/ความงาม, ขนส่งสาธารณะ, รับเหมา/งานช่าง/ทำความสะอาด และสุขภาพ/การแพทย์

โดยผู้ประกันตนที่ได้รับเงินเยียวยา ม33เรารักกัน สามารถค้นหาผู้ประกันการที่เข้าร่วมโครงการได้ คลิกที่นี่

 

เปิดวิธีตรวจสอบสิทธิ์

การตรวจสอบสิทธิ์รับเงินเยียวยา “ม33เรารักกัน เฟส 2” สามารถดำเนินการได้ง่าย ๆ ดังนี้

1.เข้าเว็บไซต์ www.ม33เรารักกัน.com คลิกที่นี่

2.กดปุ่มสีน้ำเงิน “ตรวจสอบสถานะผู้ได้รับสิทธิ”

เช็คสิทธิ์ ม33เรารักกัน

3.เข้าหน้าตรวจสอบสถานะและกรอกข้อมูลตามที่กำหนด ได้แก่

  • หมายเลขบัตรประชาชน 13 หลักของตนเอง
  • ชื่อ – นามสกุลภาษาไทย
  • คลิกเลือกว่ามีวัน/เดือน/ปีเกิด หรือมีเฉพาะเดือนและปีเกิด หรือมีเฉพาะปีเกิด จากนั้นกรอกข้อมูลวัน/เดือน/ปีเกิดตามที่เลือกไว้ โดยต้องกรอกข้อมูลตามหน้าบัตรประชาชนเท่านั้น
  • คลิกปุ่ม “ตรวจสอบสถานะ”

ม33เรารักกัน กรอกข้อมูล ตรวจสอบสถานะ

4.ระบบประมวลผลและแจ้งข้อมูลว่าได้รับสิทธิหรือไม่

  • ถ้าหากได้รับสิทธิ ระบบจะแจ้งว่า “หมายเลขบัตรประชาชน XXXXXXXXX6311 ท่านได้รับสิทธิเข้าร่วมโครงการ “ม33เรารักกัน” ท่านมีสิทธิได้รับวงเงินสิทธิ ม33เรารักกันตลอดระยะเวลาโครงการฯ ผ่านแอปพลิเคชั่น เป๋าตัง ทุกๆ วันจันทร์ของแต่ละสัปดาห์ เริ่มใช้จ่ายตั้งแต่วันที่ 22 มี.ค. 2564 เวลา 06.00น. เป็นต้นไป (สามารถสะสมใช้ได้ถึงวันที่ 30 มิ.ย. 2564)” นอกจากนี้ระบบจะแสดงตารางเงินเยียวยา ซึ่งมีวงเงินโอนเข้าแล้ว 4 งวดและเหลืออีก 2 งวดที่จะโอนเข้าในวันที่ 24 และวันที่ 31 พฤษภาคม 2564

sdfsdfsdf 1

  • ถ้าหากไม่ได้รับสิทธิ ระบบจะแจ้งว่า “ดำเนินการไม่สำเร็จ”

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Avatar photo