Economics

ฟรี! ‘3 ทางด่วน’ ยกเว้นค่าผ่านทาง เนื่องใน ‘วันวิสาขบูชา’

ฟรี! วันนี้ (26 พ.ค.) “3 ทางด่วน” ยกเว้นค่าผ่านทาง เนื่องในวันวิสาขบูชา

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม ประกาศยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ (ทางด่วน) จำนวน 3 สายทาง ในวันพุธที่ 26 พฤษภาคม 2564 ซึ่งเป็นวันวิสาขบูชา ตั้งแต่เวลา 00.01 น. ถึง 24.00 น. จำนวน 1 วัน ดังนี้

  • ทางด่วนเฉลิมมหานคร จำนวน 19 ด่าน
  • ทางด่วนศรีรัช จำนวน 31 ด่าน
  • ทางด่วนอุดรรัถยา จำนวน 10 ด่าน

เนื่องจากวันวิสาขบูชา เป็นวันหยุดราชการประจำปีตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ซึ่งสัญญาสัมปทานทางด่วนฉบับแก้ไขใหม่ระหว่าง กทพ.  บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM และบริษัท ทางด่วนกรุงเทพเหนือ จำกัด หรือ NECL ให้ยกเว้นการเก็บค่าผ่านทาง เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ประชาชน

วันวิสาขบูชา 2564

อ่านข่าวเพิ่มเติม