Economics

พรุ่งนี้!! ‘เราชนะ’ จ่ายเงินเยียวยารอบใหม่ กลุ่มไหนได้ก่อน เช็คที่นี่เลย

พรุ่งนี้!! “เราชนะ” เตรียมจ่ายเงินเยียวยารอบใหม่ เช็คไทม์ไลน์เงินเข้ากระเป๋าทั้ง 3 กลุ่ม รวมถึงวันจ่ายเงิน “ม33 เรารักกัน” ได้ที่นี่เลย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 ได้อนุมัติให้สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง ปรับปรุงรายละเอียดโครงการ “เราชนะ” เพื่อเพิ่มวงเงินสนับสนุนให้แก่ผู้ได้รับสิทธิ์ตามกลุ่มเป้าหมายทั้ง 4 กลุ่ม ที่ไม่เคยขอสละสิทธิ์การเข้าร่วมโครงการ จำนวนประมาณ 33.5 ล้านคน คนละ 1,000 บาทต่อสัปดาห์ เป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์

ตามช่องทางการได้รับวงเงินสนับสนุนของแต่ละกลุ่ม ทำให้กรอบวงเงินรวมของโครงการ เพิ่มขึ้นจากกรอบวงเงินไม่เกิน 213,242 ล้านบาท เป็นกรอบวงเงินไม่เกิน 280,242 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นประมาณ 67,000 ล้านบาท ทั้งนี้ วงเงินสนับสนุนที่ได้รับตามโครงการสามารถสะสมเพื่อใช้จ่ายได้ไม่เกินวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ

เราชนะ 19564

นอกจากนี้ ที่ประชุม ครม. ยังอนุมัติให้สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ปรับปรุงรายละเอียดโครงการ “ม33 เรารักกัน” ในส่วนของการเพิ่มวงเงินสนับสนุนให้แก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับสิทธิตามโครงการ จำนวน 8.11 ล้านคน และกลุ่มที่อยู่ระหว่างทบทวนสิทธิ์ จำนวน 30,000 คน โดยเป็นการจ่ายวงเงินสนับสนุนจำนวน 2,000 บาทต่อคน สัปดาห์ละ 1,000 บาท เป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์

ภายใต้กรอบวงเงินโครงการ จำนวน 48,841.4700 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นประมาณ 11,741.4700 ล้านบาท จากกรอบวงเงินเดิมที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติจำนวน 37,100 ล้านบาท รวมถึงเห็นชอบให้ขยายระยะเวลาการใช้จ่ายซื้อสินค้าและบริการของโครงการ จากไม่เกินวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 เป็นไม่เกินวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ

ไทม์ไลน์การโอนเงิน “เราชนะ” และ “ม33 เรารักกัน” มีกำหนดดังนี้

โครงการเราชนะ : โอนเงินเข้าแอพพลิเคชั่น “เป๋าตัง” 

ครั้งที่ 1 : วันที่ 20 พฤษภาคม 2564 : จำนวน 1,000 บาท

ครั้งที่ 2 : วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 : จำนวน 1,000 บาท

โครงการเราชนะ : โอนเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 

ครั้งที่ 1 : วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 : จำนวน 1,000 บาท

ครั้งที่ 2 : วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 : จำนวน 1,000 บาท

โครงการเราชนะ : โอนเงินเข้าบัตรประชาชน (กลุ่มเปราะบาง) 

ครั้งที่ 1 : วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 : จำนวน 1,000 บาท

ครั้งที่ 2 : วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 : จำนวน 1,000 บาท

โครงการ ม.33 เรารักกัน : โอนเงินเข้าแอปพลิเคชั่น “เป๋าตัง” 

ครั้งที่ 1 : วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 : จำนวน 1,000 บาท

ครั้งที่ 2 : วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 : จำนวน 1,000 บาท

โดยทุกโครงการสามารถสะสมยอดใช้จ่ายได้ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2564

อย่างไรก็ตาม กระทรวงการคลัง ยังเตรียมดำเนินการอีก 4 มาตรการ หลังสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย โดยจะเริ่มในเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2564 ได้แก่

  • โครงการคนละครึ่ง เฟส 3
  • โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
  • โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้ผู้ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ
  • โครงการยิ่งใช้ยิ่งได้

ซึ่งทั้ง 4 มาตรการดังกล่าว ประชาชนจะสามารถเลือกเข้าร่วมได้เพียง 1 คนต่อ 1 โครงการเท่านั้น

เราชนะ

นางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผู้อำนวยการ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า การเตรียมออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ช่วงเดือน กรกฎาคม – ธันวาคม 2564 รวมทั้งการเพิ่มวงเงินโครงการเราชนะ และ ม.33เรารักกัน ใช้งบประมาณจาก พ.ร.ก.เงินกู้ 1 ล้านล้านบาท ส่วนที่เหลือ บางมาตรการจะต้องเสนอ ครม.อนุมัติอีกครั้ง เพราะที่ผ่านมายังเพียงแต่เห็นชอบในหลักการให้ดำเนินการเท่านั้น

“ในส่วนโครงการคนละครึ่ง เฟส 3 และโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ รวมทั้งการเติมเงินให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการ และกลุ่มเปราะบางเดือนละ 200 บาท ระยะเวลา 6 เดือนนั้น จะเสนอ ครม.อนุมัติ เมื่อสถานการณ์คลี่คลายแล้ว เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านการใช้จ่ายของประชาชน ครอบคลุมกว่า 51 ล้านคน”

สำหรับโครงการยิ่งใช้ ยิ่งได้ เป็นหนึ่งในมาตรการฟื้นฟูเศรษฐกิจ โดยการกระตุ้นกำลังซื้อของประชาชนกลุ่มที่มีรายได้ปานกลาง และรายได้สูง โดยภาครัฐจะสนับสนุนบัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-Voucher เบื้องต้นคาดว่าสูงสุดไม่เกิน 7,000 บาทต่อคน ให้แก่ผู้ที่ได้รับสิทธิโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ ชำระเงินผ่าน G-Wallet บนแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” กับผู้ประกอบการร้านค้าและบริการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ซึ่งติดตั้งแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” ที่เข้าร่วม

โครงการยิ่งใช้ยิ่งได้โครงการนี้ จะช่วยกระตุ้นการบริโภคในประเทศผ่านผู้มีกำลังซื้อสูงให้นำเงินออกมาใช้จ่ายและสนับสนุนผู้ประกอบการที่อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มคาดว่าจะเริ่มดำเนินการเมื่อสถานการณ์เริ่มเข้าสู่ภาวะปกติ โดยจะได้รับ E-Voucher จากภาครัฐในช่วงเดือน กรกฎาคม – กันยายน และสามารถนำไปใช้จ่ายได้ภายในเดือน สิงหาคม – ธันวาคม

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Avatar photo