Economics

เช็คลิสต์สัปดาห์หน้า ‘บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ’ รับเลย 3 เด้ง รวม ‘เราชนะ’ งวดใหม่

เราชนะงวดใหม่ เช็คลิสต์สัปดาห์หน้า “บัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” รับความช่วยเหลือเลย 3 เด้ง รวมเยียวยา “เราชนะ” งวดใหม่ 1,000 บาท

ชวนผู้ถือ “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (บัตรคนจน)” มาเช็คลิสต์ความช่วยเหลือกันหน่อย เพราะในสัปดาห์หน้าจะมีความช่วยเหลือโอนเข้าบัตรฯ ทั้งหมด 3 รายการ ซึ่งรวมถึงโครงการ “เราชนะ เฟสที่ 2” ซึ่งจะเริ่มจ่ายเยียวยา งวดใหม่ จำนวน 1,000 บาท

เราชนะงวดใหม่

สัปดาห์หน้า “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” รับเลย 3 เด้ง รวม เราชนะงวดใหม่

ในสัปดาห์หน้า บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนจะได้รับความช่วยเหลือในรอบเดือนพฤษภาคมอีก 3 รายการ ซึ่งรวมถึงเงินเยียวยาโควิด – 19 จากโครงการ เราชนะ เฟสที่ 2

สำหรับตารางการโอนความช่วยเหลือในสัปดาห์หน้าเป็นดังนี้

  • วันอังคารที่ 18 พฤษภาคม 2564 จำนวน 2 รายการ 

ค่าน้ำประปาฟรี 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน

ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ได้รับสิทธิ คือ ครัวเรือนที่ใช้น้ำประปาไม่เกินเกณฑ์เดือนละ 100 บาทและลงทะเบียนใช้สิทธิเรียบร้อยแล้ว

เมื่อบิลค่าน้ำมา ผู้ได้สิทธิต้องสำรองจ่ายเงินสดไปก่อน จากนั้นระบบจะทำการบันทึกข้อมูลและทำการโอนเงินสดให้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐในวันนี้ 18 พฤษภาคม 2564 ซึ่งสามารถนำบัตรฯ มากดเงินสดใช้ได้เลย

ค่าไฟฟ้าฟรี ไม่เกิน 230 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน

ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ได้รับสิทธิคือ ครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนดเดือนละ 230 บาท และได้ลงทะเบียนใช้สิทธิเรียบร้อยแล้ว

เมื่อบิลค่าไฟฟ้ามา ผู้ได้สิทธิต้องสำรองจ่ายเงินสดไปก่อน จากนั้นระบบจะทำการบันทึกข้อมูลและทำการโอนเงินสดให้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐในวันนี้ 18 พฤษภาคม 2564 ซึ่งสามารถนำบัตรฯ มากดเงินสดใช้ได้เลย

  • วันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม 2564 จำนวน 1 รายการ

โครงการ เราชนะ เฟส 2 จ่ายเงินเยียวยา 1,000 บาท

ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับวงเงินเยียวยาจากโครงการเราชนะ เฟสที่ 2 เป็นงวดแรก จำนวน 1,000 บาท โดยวงเงินดังกล่าวไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้ แต่สามารถนำไปรูดหรือสแกนซื้อสินค้า กับร้านค้าที่กำหนดได้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564

เราชนะงวดใหม่

กางความช่วยเหลือ “เราชนะ เฟส 2” 

สำหรับโครงการเราชนะ เฟสที่ 2 นั้น จะจ่ายเงินเยียวยาโควิด – 19 จำนวน 2 งวด งวดละ 1,000 บาท ให้ประชาชนที่ผ่านหลักเกณฑ์ตามที่ กระทรวงการคลัง กำหนด

โดยนอกจากผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน จะได้รับวงเงินเยียวยาเราชนะแล้ว ก็ยังมีกลุ่มอื่น ๆ ที่ได้รับเงินเยียวยาด้วยและมีตารางการโอนเงินที่แตกต่างกันดังนี้

  • โครงการเราชนะ: กลุ่มแอปพลิเคชันเป๋าตัง 

งวดที่ 1 : วันที่ 20 พฤษภาคม 2564 จำนวน 1,000 บาท

งวดที่ 2 : วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 จำนวน 1,000 บาท

  • โครงการ เราชนะ: กลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน

งวดที่ 1: วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 จำนวน 1,000 บาท

งวดที่ 2 : วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 จำนวน 1,000 บาท

  • โครงการเราชนะ: กลุ่มบัตรประชาชน (กลุ่มเปราะบาง) 

งวดที่ 1 : วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 จำนวน 1,000 บาท

งวดที่ 2 : วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 จำนวน 1,000 บาท

อ่านข่าวเพิ่มเติม