Economics

คลังจัดให้! เพิ่มจุดรับลงทะเบียน ‘เราชนะ’ 3,500 แห่งทั่วประเทศ

ไม่ต้องแย่งกัน!! “กระทรวงการคลัง” เพิ่มจุดรับลงทะเบียน “เราชนะ” 3,500 แห่งทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ – 5 มีนาคม 2564 เผยล่าสุด มีมูลค่าการใช้จ่ายวงเงินสะสมหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจมากกว่า 24,571 ล้านบาท

นางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษก กระทรวงการคลัง เปิดเผยผลการประชุมแนวทางการให้ความช่วยเหลือ ในการลงทะเบียนโครงการเราชนะเพิ่มเติมแก่กลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ เช่น ไม่สามารถเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ต ไม่มีสมาร์ทโฟน ทำให้ไม่สามารถใช้งานแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ได้ ผู้ที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง (ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ทุพพลภาพ ผู้ป่วยติดเตียงที่ไม่สามารถเดินทางไปลงทะเบียนเองหรือเดินทางไปใช้จ่ายวงเงินสิทธิ์ที่ได้รับผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ได้)

โดยวันนี้ (19 ก.พ.) นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธาน ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาแนวทางเพิ่มจุดรับลงทะเบียนโครงการ เพื่ออำนวยความสะดวก สำหรับประชาชนกลุ่มดังกล่าวนอกเหนือจากการลงทะเบียนที่สาขา และจุดบริการเคลื่อนที่ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ให้สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ ได้ที่สาขา หรือจุดบริการของธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สำนักงานคลังจังหวัด สำนักงานสรรพามิตพื้นที่ และสำนักงานสรรพากรพื้นที่ทั่วประเทศ

เราชนะ

ทั้งนี้ กระทรวงการคลัง ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย จัดหน่วยรับลงทะเบียนเคลื่อนที่ อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนกลุ่มดังกล่าว ที่ไม่สามารถเดินทางไปจุดบริการลงทะเบียนได้ ซึ่งดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือเจ้าหน้าที่ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน หรือ ธ.ก.ส. ตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ – 5 มีนาคม 2564 ทำให้มีจุดรับบริการลงทะเบียนโครงการ รวมอย่างน้อย 3,500 แห่ง สำหรับการให้บริการประชาชน

โฆษกกระทรวงการคลัง กล่าวถึงความคืบหน้าของการเข้าร่วมโครงการ ของกลุ่มประชาชนที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลของแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ในโครงการเราเที่ยวด้วยกัน และคนละครึ่ง และกลุ่มประชาชนทั่วไป ที่ลงทะเบียนทางเว็บไซต์ www.เราชนะ.com ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 12.00 น. ว่ามีผู้ที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติเบื้องต้น และยืนยันการใช้สิทธิ์ร่วมโครงการ ผ่านแถบ (Banner) โครงการเราชนะ ในแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” แล้ว จำนวน 11,989,928 คน

โดยมีกลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ มาลงทะเบียนแล้วจำนวน 571,797 คน (ข้อมูล ณ เวลา 16.00 น.) สำหรับกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะได้รับวงเงินสิทธิ์เข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐงวดที่ 3 ในวันนี้ โดยสามารถสะสมวงเงินสิทธิ์ เพื่อใช้จ่ายผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564

เราชนะ

สำหรับ การใช้จ่ายวงเงินสิทธิ์สะสมในโครงการ ตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 ของประชาชน กลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และประชาชนกลุ่มผู้ที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติเบื้องต้น และยืนยันการใช้สิทธิ์ ร่วมโครงการ ผ่านแถบ (Banner) โครงการเราชนะ ในแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” แล้ว จากข้อมูล ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 12.00 น. มีมูลค่าการใช้จ่ายวงเงินสิทธิ์สะสมหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจไทยแล้วมากกว่า 24,571 ล้านบาท

ทั้งนี้ ที่ผ่านมา กระทรวงการคลัง พบว่า มีข่าวปลอม (Fake News) จากสังคมออนไลน์ (Social Media) เกี่ยวกับโครงการ ถูกเผยแพร่ออกมาเป็นจำนวนมาก ซึ่งกระทรวงการคลัง ได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวมาโดยตลอด ดังนั้น เพื่อให้ประชาชน เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับข้อเท็จจริงของโครงการ โปรดอย่าหลงเชื่อข่าวปลอมจากช่องทางดังกล่าว

ขอความร่วมมือประชาชน ติดตามข้อมูลข่าวสารของโครงการ จากช่องทางการสื่อสารที่เป็นทางการจากทางราชการ ได้แก่ www.เราชนะ.com www.mof.go.th www.fpo.go.th และ Facebook Fanpage “สถานีข่าวกระทรวงการคลัง” และ “สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง: Fiscal Policy Office” เท่านั้น

อ่านข่าวเพิ่มเติม