ดูหนังออนไลน์
Economics

บอร์ดปตท.อนุมัติ ‘กนกพร รอดรุ่งเรือง’ คุม ‘พีอาร์ใหญ่ปตท.’ คนใหม่!


บอร์ดปตท.อนุมัติตั้ง”กนกพร รอดรุ่งเรือง” นั่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารชื่อเสียงองค์กรและกิจการเพื่อสังคมปตท. แทน”ปิยดา จงพยุหะ” ขณะที่”ไพรินทร์”หวนกลับนั่งบอร์ดปตท.พร้อมต่ออายุ”พงศธร ทวีสิน” นั่งซีอีโอปตท.สผ.อีก 1 ปี  

การประชุมคณะกรรมการบริหาร บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) มีนายไกรฤทธิ์ อุชุกานนท์ชัย เป็นประธาน เมื่อวันที่ 20 สิงหาคมที่ผ่านมา ที่ประชุมได้พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งโยกย้ายผู้บริหารในส่วนของปตท. และผู้บริหารในส่วนของบริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ.

ทั้งนี้ที่ประชุมได้อนุมัติแต่งตั้ง นายเทอดเกียรติ พร้อมมูล กรรมการผู้จัดการบริษัทพีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จำกัด (PTT Digital) เป็น รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริหารองค์กรและความยั่งยืนปตท. แทน นายปรีชา โภคะธนวัฒน์ ซึ่งจะเกษียณอายุสิ้นเดือนกันยายน 2563

ขณะเดียวกัน ยังได้อนุมัติแต่งตั้ง นางกนกพร รอดรุ่งเรือง ผู้จัดการฝ่ายสถาบันปลูกป่าและระบบนิเวศ ปตท. เป็น ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารชื่อเสียงองค์กรและกิจการเพื่อสังคมปตท. แทน นางปิยดา จงพยุหะ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารชื่อเสียงองค์กรและกิจการเพื่อสังคมปตท.คนปัจจุบัน โดยตำแหน่งที่มีการแต่งตั้งโยกย้ายคาดว่าจะมีคำสั่งออกมาเร็วๆนี้ จะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป

cover ปตท 0

แหล่งข่าว กล่าวว่าที่ประชุมยังอนุมัติแต่งตั้ง นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร ประธานกรรมการ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) นายกสภาสถาบันวิทยสิริเมธี เป็น กรรมการปตท. แทน นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ ซึ่งลาออกไปเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 เพื่อไปรับตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน

นอกจากนี้ ยังอนุมัติต่ออายุ นายพงศธร ทวีสิน ให้ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. ออกไปอีก 1 ปี หลังจากวันที่ 30 กันยายน 2563 นายพงศธร จะมีอายุครบ 60 ปี แต่เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการบริหารงานในปตท.สผ. บอร์ดปตท.จึงเห็นสมควรขยายเวลาให้ นายพงศธร  ออกไปอีก 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป  ในส่วนของนายพงศธร จะมีการเสนอเข้าที่ประชุมบอร์ดปตท.สผ.อีกครั้งในวันที่ 27 สิงหาคมนี้

PTT

สำหรับนายไพรินทร์ จะมีเวลาทำงานในตำแหน่งกรรมการปตท. เพียง 7 เดือนเท่านั้น เนื่องจากอายุจะครบ 65 ปี ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 อย่างไรก็ตาม มีการคาดหมายกันว่าตำแหน่งประธานบอร์ดปตท.คนต่อไปอาจจะเป็นนายไพรินทร์  ที่จะเข้ามารับไม้ต่อจากนายไกรฤทธิ์ ซึ่งจะมีอายุครบ 65 ปี ในเดือนพฤศจิกายนนี้  ดังนั้นไม่ว่านายไพรินทร์ จะอยู่ในตำแหน่งไหนในปตท.จะเป็นกรรมการหรือประธานจะมีเวลาเหลือเพียงแค่ 7 เดือนเท่านั้น ยกเว้นในส่วนของตำแหน่งบริษัทลูกของปตท.ที่จะอยู่ได้จนอายุ 70 ปี

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight