Economics

การทางพิเศษฯ ส่งหนังสือถึง ครม. ขอ ‘อนุทิน’ ดูแลค่าโง่ทางด่วน

“การทางพิเศษฯ” เตรียมร่อนหนังสือถึง ครม. ขอดึงปมค่าโง่ทางด่วนจาก “วิษณุ-สมคิด” ให้ “อนุทิน” กำกับแทน

สุรงค์
สุรงค์ บลูกุล

นายสุรงค์ บลูกุล ประธานคณะกรรมการ (บอร์ด)การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 16 กันยายนที่ผ่านมา บอร์ดเห็นชอบให้การทางพิเศษฯ ส่งหนังสือถึงคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อขอทบทวนรายชื่อรองนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแลการแก้ปัญหาข้อพิพาทระหว่างการทางพิเศษฯ และบริษัท รถไฟฟ้าและทางด่วนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM จากนายวิษณุ เครืองามและนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ เปลี่ยนเป็นนายอนุทิน ชาญวีรกูลแทน

เนื่องจากมติ ครม. สมัยรัฐบาลคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้มอบหมายให้นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี และนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้กำกับดูแลงานกระทรวงคมนาคม เป็นผู้กำกับดูแลการแก้ไขปัญหาข้อพิพาท แต่ขณะนี้รัฐบาลชุด คสช. หมดวาระไปแล้ว และมีการเปลี่ยนรองนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแลกระทรวงคมนาคม เป็นนายอนุทิน ชาญวีรกูลแล้ว

S 4497421
อนุทิน ชาญวีรกูล

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การเสนอขอทบทวนและเปลี่ยนแปลงมติ ครม. ดังกล่าว เป็นไปตามความเห็นของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ที่มองว่า เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลและรองนายกรัฐมนตรีที่ดูแลงานกระทรวงคมนาคมแล้ว ก็ควรจะเสนอให้ ครม. ทบทวนมติดังกล่าว เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการดำเนินการแก้ไขปัญหาข้อพิพาทระหว่างการทางพิเศษฯ และ BEM ให้ได้ข้อสรุปโดยเร็วที่สุด

Avatar photo