Economics

‘เอ็นอาร์พีที’ โชว์ศักยภาพ เปิดโรงงาน ‘แพลนท์ แอนด์ บีน’ ผลิต ‘แพลนท์เบส’ ใหญ่สุดในอาเซียน

บริษัทร่วมทุน อินโนบิก-เอ็นอาร์เอฟ  “เอ็นอาร์พีที” ลุยตลาดโภชนาการเพื่อสุขภาพ เปิดโรงงาน “แพลนท์ แอนด์ บีน” ผลิตอาหารโปรตีนจากพืช ขนาดใหญ่สุดในอาเซียน ใช้เทคโนโลยีการผลิตขั้นสูงจากอังกฤษ กำลังผลิตสูงสุด 2.5 หมื่นตัน พร้อมดันไทยเป็นฐานการผลิตอาหารแห่งอนาคตของโลก

ดร.บุรณิน รัตนสมบัติ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจใหม่ และโครงสร้างพื้นฐาน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และประธานกรรมการ บริษัท อินโนบิก (เอเซีย) จำกัด กล่าวว่า จากการเติบโตของอุตสาหกรรมอาหาร และโภชนาการเพื่อสุขภาพทั้งในประเทศและต่างประเทศ ถือเป็นความท้าทาย และเป็นโอกาสของประเทศไทยในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ เพื่อเพิ่มทางเลือกให้แก่ผู้บริโภคยุคใหม่ที่ใส่ใจสุขภาพ และสิ่งแวดล้อม รองรับการขยายตัวของตลาดอาหารแห่งอนาคต

แพลนท์ แอนด์ บีน

กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารโปรตีนจากพืช  (Plant-based food) ก็เป็นอีกหนึ่งเป้าหมายของการพัฒนา โดยโรงงาน แพลนท์ แอนด์ บีน (ประเทศไทย) จะเป็นฐานการผลิตให้กับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคต ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ด้วยมาตรฐานฮาลาล และมาตรฐานความปลอดภัยอาหารสากล จากสมาคมผู้ค้าปลีกแห่งสหราชอาณาจักร (The British Retail Consortium : BRC) ซึ่งอยู่ระหว่างการรับรอง

S 23060512 0

โรงงานแห่งนี้ เป็นโรงงานผลิตอาหารโปรตีนจากพืช 100% แห่งแรกในประเทศไทย และมีขนาดใหญ่ที่สุดในอาเซียน มีกำลังการผลิตสูงสุดที่ 25,000 ตัน โดยจะเริ่มเปิดดำเนินการในระยะแรกที่กำลังการผลิต 3,000 ตันต่อปี

แพลนท์ แอนด์ บีน

กลุ่มผลิตภัณฑ์หลัก แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ กลุ่มอาหารพร้อมปรุง (Ready to cook) เช่น เนื้อสับ มีทบอล และกลุ่มอาหารพร้อมรับประทาน (Ready to eat) เช่น ไส้กรอก นักเก็ต และเกี๊ยวซ่า

แพลนท์ แอนด์ บีน

นอกจากจุดแข็งด้านประสิทธิภาพการผลิต ที่ใช้เทคโนโลยีระดับโลก ให้ผลิตภัณฑ์มีเนื้อสัมผัส รสชาติ และรูปลักษณ์ใกล้เคียงกับเนื้อสัตว์จริง อร่อย ทานง่ายแล้ว ผลิตภัณฑ์ยังมาจากพืชที่ไม่ได้รับการตัดต่อสารพันธุกรรม (Non-GMO) และมีโปรตีนสูง สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนานวัตกรรมอาหาร ให้เหมาะแก่การดูแลสุขภาพ ทำให้ผู้บริโภคหันมาบริโภคอาหารโปรตีนจากพืชมากขึ้น

แพลนท์ แอนด์ บีน

ขณะเดียวกันโรงงานดังกล่าวใช้พลังงานแสงอาทิตย์ มาผลิตเป็นไฟฟ้าใช้ในกระบวนการผลิต ลดต้นทุน และลดการปล่อยก๊าซ CO2 ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม

แพลนท์ แอนด์ บีน

เอ็นอาร์พีทียังได้ร่วมมือกับผู้ผลิตอาหารแห่งอนาคตของไทย พัฒนานวัตกรรมอาหาร พร้อมตั้งเป้าเป็นตัวสร้างความต้องการ ให้เกิดปริมาณการผลิตจากต่างประเทศ เพื่อให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ รวมไปถึงการดึงวัตถุดิบในประเทศ มาต่อยยอดการผลิตในอนาคต เพิ่มศักยภาพการเติบโตของอุตสาหกรรมอาหารอนาคต เพื่อความยั่งยืนทางสุขภาพของคนไทย

แพลนท์ แอนด์ บีน

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Avatar photo