Economics

‘เอ็นอาร์พีที-โออาร์’ ทำเอ็มโอยู ร่วมมือพัฒนาธุรกิจ ‘โปรตีนจากพืช-อาหารแห่งอนาคต’

“เอ็นอาร์พีที” จับมือ “โออาร์” ร่วมพัฒนาธุรกิจโปรตีนจากพืช และอาหารแห่งอนาคต ผ่านธุรกิจค้าปลีก และสถานีบริการน้ำมัน

วันนี้ (28 ก.ย.) บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (โออาร์) บริษัท อินโนบิก (เอเซีย) จำกัด และ บริษัท เอ็นอาร์พีที จำกัด (NRPT) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ศึกษาความเป็นไปได้ พัฒนาธุรกิจโปรตีนจากพืช (Plant-based) และอาหารแห่งอนาคต

โดยมุ่งพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ และธุรกิจร้านค้าปลีกอาหารโปรตีนจากพืช ที่เหมาะสมกับร้านค้าปลีก และสถานีบริการน้ำมันของโออาร์ เติมเต็มทุกความต้องการของผู้บริโภค ทำให้คนไทยสะดวก และมีทางเลือกในการบริโภคอาหารที่มีประโยชน์ต่อทั้งสุขภาพและสิ่งแวดล้อม

โออาร์

นางสาวจิราพร ขาวสวัสดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ โออาร์ กล่าวว่า บริษัทดำเนินธุรกิจด้วยวิสัยทัศน์ “Empowering All Toward Inclusive Growth” หรือ “เติมเต็มโอกาส เพื่อทุกการเติบโต ร่วมกัน” มุ่งเน้นหาโอกาสใหม่ในการทำธุรกิจ คิดค้น และพัฒนาคุณภาพของสินค้า และบริการ พร้อมส่งเสริมความแข็งแกร่ง ให้แก่ผู้ประกอบการรายย่อย เพื่อตอบโจทย์วิถีชีวิตผู้บริโภคในปัจจุบัน

หนึ่งในพันธกิจของ โออาร์ คือการสร้างทางเลือกสำหรับการดำเนินชีวิตแบบครบวงจร เพื่อตอบโจทย์การใช้ชีวิตทุกรูปแบบ (All Lifestyles) และเติมเต็มทุกความต้องการของผู้บริโภค

ปัจจุบัน อาหารที่ไม่ใช่เนื้อสัตว์ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้น มีผู้บริโภคจำนวนมากที่หันมาลดการบริโภคเนื้อสัตว์ เพราะต้องการให้ความสำคัญกับการรับประทานที่ดีต่อสุขภาพมากขึ้น หรือเหตุผลในเรื่องอื่น ๆ

ความร่วมมือกับอินโนบิก และเอ็นอาร์พีที ในการพัฒนารูปแบบของร้าน alt.Eatery ให้เหมาะสมสำหรับการขยายธุรกิจใน พีทีที สเตชั่น รวมถึงพื้นที่เชิงพาณิชย์ของ โออาร์ จึงช่วยเพิ่มทางเลือกในการรับประทานอาหารใหม่ ๆ ให้แก่ผู้บริโภคให้สามารถเข้าถึงอาหาร Plant-based ได้สะดวกยิ่งขึ้น พร้อมทั้งดึงดูดผู้บริโภคกลุ่มใหม่ ๆ ให้เข้ามาใช้บริการใน พีทีที สเตชั่น หรือพื้นที่เชิงพาณิชย์ของ โออาร์ มากขึ้นอีกด้วย  โดยจะเริ่มจากพื้นที่บริเวณ Flagship ในย่านชุมชุนคนรุ่นใหม่ และขยายสู่พื้นที่อื่นๆ ต่อไปในอนาคต

นอกจากนี้ ยังเป็นโอกาสในการพัฒนาเมนูอาหาร Plant-based หรือโปรตีนจากพืชสำหรับร้านอาหารในเครือของ โออาร์ ตลอดจนโอกาสในการดำเนินธุรกิจร่วมกันในรูปแบบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ Plant-based ต่อไป

ขณะที่ ดร. บุรณิน รัตนสมบัติ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่นวัตกรรมและธุรกิจใหม่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และประธานกรรมการ อินโนบิก กล่าวว่า อินโนบิก เดินหน้าต่อยอดธุรกิจโภชนาการ และอาหารโปรตีนจากพืชแบบครบวงจรอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบโจทย์ให้กับอุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคต ผ่านทาง เอ็นอาร์พีที  ซึ่งทำธุรกิจร้านค้าปลีก กึ่งร้านอาหาร ต้นแบบสำหรับธุรกิจ Plant-based ภายใต้ชื่อร้าน alt.Eatery

บริษัทยังสร้างโรงงานผลิตโปรตีนจากพืช ขนาด 3,000 ตันต่อปีในประเทศไทย โดยร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจจากประเทศอังกฤษ และจากกระแสการดูแลสุขภาพที่โปรตีนจากพืชเป็นทางเลือกให้กับผู้ที่ต้องการดูแลทางด้านโภชนาการ รวมถึงผู้บริโภคที่ให้ความสำคัญกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมและการลดโลกร้อนจากการทำปศุสัตว์ ทำให้ความต้องการโปรตีนจากพืชสูงขึ้น

โออาร์

ความร่วมมือระหว่าง เอ็นอาร์พีที และ โออาร์ จะนำความสามารถและความเชี่ยวชาญของพันธมิตรมาต่อยอด เติมเต็มความต้องการที่สร้างประสบการณ์ที่ดีให้แก่ผู้บริโภค โดยการขยายพื้นที่ให้บริการในอนาคต ถือเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทย และสร้างสังคมที่ยั่งยืนตามเจตนารมณ์ที่ทั้ง 2 องค์กรตั้งไว้

ส่วนนายแดน ปฐมวาณิชย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน) (NRF) และกรรมการบริษัท เอ็นอาร์พีที กล่าวว่า ด้วยความมุ่งมั่นในการใช้อาหารต่อสู้กับโลกร้อน อาหารโปรตีนทางเลือกจากพืช นับเป็นกลยุทธ์หลัก ด้วยกรรมวิธีและกระบวนการการผลิตที่มีการปล่อยก๊าซคาร์บอน 1 ใน 10 ซึ่งน้อยกว่าเมื่อเทียบกับการทำปศุสัตว์

ทั้งยังส่งผลที่ดีต่อสุขภาพ สอดรับเทรนด์ผู้บริโภคที่เริ่มสรรหาและคัดสรรอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพและร่างกาย อีกทั้งอาหารที่จะรับประทานยังต้องส่งผลดีต่อโลกด้วย

เป้าหมาย คือ การเดินหน้าพัฒนา และต่อยอดอาหารทางเลือก ให้เข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคให้มากยิ่งขึ้น

ปัจจุบันมี alt.Eatery สาขาต้นแบบอยู่ย่านสุขุมวิท 51 โดยมีแผนขยายสาขาเพิ่มเติม เพราะมีพันธมิตรที่เป็นผู้นำธุรกิจค้าปลีก และมีความมั่นใจในความเชี่ยวชาญ ที่จะผนวกรวมกันเพื่อผลักดันให้อาหารโปรตีนจากพืช ที่มีรสชาติ และสัมผัสที่คล้ายคลึงกับเนื้อสัตว์

ในอนาคต Plant-Based อาจมิใช่เพียงอาหารทางเลือก แต่จะเป็นอาหารเพื่อสุขภาพและโลกที่ยั่งยืน

ความร่วมมือกันพัฒนารูปแบบธุรกิจของร้านค้าปลีกและเมนูอาหารโปรตีนจากพืชในครั้งนี้ จะมีการพัฒนาเมนูพิเศษ “ขนมปังไส้หมูแดงแพลนเบส” ที่จะวางขายกับ คาเฟ่ อเมซอน ในปีนี้ และเปิดร้านค้า Flagship นำร่องในสถานีบริการน้ำมันของ “โออาร์” ที่สาขาวิภาวดีรังสิต ในปี 2566

แบรนด์ alt. หรือ อัลท์ นำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ใช้โปรตีนจากพืช ทดแทนการใช้เนื้อสัตว์ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อทั้งสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ซึ่งจากผลวิจัยพบว่ากรรมวิธีการผลิตอาหาร Plant-based สามารถช่วยลดโลกร้อนจากการทำปศุสัตว์ได้ถึง 30%

นอกจากนี้ เอ็นอาร์พีที ยังได้พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์โปรตีนจากพืชอย่างต่อเนื่อง โดยนำเทคโนโลยีมาพัฒนารสชาติ เนื้อสัมผัส และรูปลักษณ์ให้อร่อย ไม่ต่างจากเนื้อสัตว์ มีโปรตีนสูงแต่ไขมันต่ำ ถูกหลักโภชนาการ สามารถรับประทานได้ทุกวัน ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์กลุ่มผู้บริโภคยุคใหม่ที่ใส่ใจเรื่องสุขภาพและสิ่งแวดล้อม อีกทั้งเพียบพร้อมด้วยอาหาร Plant-based นานาชนิดคัดสรรจากผู้ประกอบการไทย มุ่งเป็นโมเดลต้นแบบการใช้ชีวิตอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Avatar photo